Raamatunkäännös
Tähän kootaan vähitellen luetteloa KR 1933/38:n käännösvirheistä ja muita tuon käännöksen ymmärtämiseksi tarpeellisista tarkennuksista tai käännösvaihtoehdoista. Tässä vaiheessa voidaan arvioida, että varsinaisia käännösvirheitä olisi ehkä suuruusluokkaa sata. Kuolemattoman sielun iankaikkisen pelastuksen kannalta merkittäviä käännösvirheitä ei KR 1933/38:sta ole tähän mennessä löytynyt vielä kuin yksi: Sananl. 8:22.

1. Moos. 1:2

ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN KIRJA

1. Moos. 1:2: "Ja maa oli autio ja tyhjä" - voitaisiin periaatteessa kääntää myös: "Ja maa tuli autioksi ja tyhjäksi." Käytetty heprean sana 'hajetá' tarkoittaa sekä olemista että jonkin asian tulemista tai tapahtumista. Joidenkin raamatunselittäjien mukaan ensimmäisen ja toisen jakeen välissä on tapahtunut paratiisin vartijaenkelin lankeemus (Hes. 28:14), josta sitten johtui järjestykseen luodun maailman muuttuminen kaaokseksi (autioksi ja tyhjäksi). Ensimmäisen ja toisen jakeen väliin mahtuisi tämän selityksen mukaan pitkä ajanjakso, joka ainakin osittain harmonisoisi eli yhteensovittaisi nykyisen ns. tieteellisen maailmankuvan pitkän ajan (yli 13 miljardia vuotta) suhteessa Raamatun kertomaan noin 6000 vuoteen. Tämä ns. aukkoteoria ei kuitenkaan saa mitään vahvistusta muista Raamatun teksteistä. Lisäksi sanat 'autio ja tyhjä' (hepr. tóhu vavóhu) eivät tarkoita missään kohtaa Raamattua muodotonta tai sekaista, vaan aina asumatonta, autiota ja tyhjää.

 

1. Moos. 3:1

1. Moos. 3:1: "Älkää syökö kaikista paratiisin puista" - pitäisi olla: "Älkää syökö mistään paratiisin puusta".  Heprean kielessä kieltosana 'ei' (lo) yhdistettynä kaikki/koko -sanaan (kol) antaa lopputulokseksi "ei mitään", "ei yhtään". Saatana on valheen isä ensimmäisestä puheestaan alkaen. Jumala oli nimenomaan sanonut, että kaikista puista ei saanut syödä. Se olisi tosi ja oikea lausuma. Sen sijaan Käärme vääristeli Jumalan sanaa antaen ymmärtää, että Herra olisi kieltänyt ihmiseltä kaikki hedelmäpuut.

 

Sananl. 8:22

Sananlaskujen luvussa kahdeksan kerrotaan Viisaudesta eli Jumalan toisesta persoonasta, se on Pojasta Jeesuksesta Kristuksesta. KR 1933 puhuu jakeessa 8:22 harhaoppisesti tästä Viisaudesta luotuna olentona. Se on vakavin mahdollinen virhe. Jos joku ei usko Jeesuksen olevan ikuinen ja luomaton Jumala, niin sellainen ei Raamatun erehtymättömän ilmoituksen mukaan ole Pyhästä Hengestä syntynyt ja pelastuva. Oikea ja paras käännös kyseisestä heprean sanasta (קָ́נָנִי qānā́nī) olisi 'synnytti Minut'. Tämän käännöksen vahvistaa myös 1. Moos. 4:1, jossa Eeva kertoo synnyttäneensä Pojan. Eeva käyttää synnyttämisestä tässä kohtaa samaa verbiä (קָ́נִיתִי qānī́tī) "olen synnyttänyt", "olen saanut".