JulkaisumuotoPDF
Bookmark and Share
Juha Muukkonen
Kuka Jeesus on?
Matt. 16

 

Apostolien päivän rippipuhe ja saarna (Matt. 16:13-19)
 
Kuunneltavissa osoitteessa http://www.luthersaatio.fi/studieslist.html

Raamatunkäännös: KR 1933/38

 
 
JÄSENNYS:
RIPPIPUHE
SAARNA
1. KUKA JEESUS OLI AIKALAISTENSA MIELESTÄ?
2. KUKA JEESUS ON MYÖHEMMIN ELÄNEIDEN IHMISTEN MIELESTÄ?
3. KUKA JEESUS ON SINULLE?
4. JEESUKSEN NIMI JA LAITTOMUUDEN TEKIJÄT
 
 
 
RIPPIPUHE
 
Veljet ja sisaret Jeesuksessa Kristuksessa! Tänään on kuudes sunnuntai helluntaista, joka on nimetty apostolien päiväksi. Otsikkona on "Herran palveluksessa" tai vanhan kirkkokäsikirjan mukaan "Opetuslapsen tehtävä". Muistamme Herramme Jeesuksen Kristuksen sanan julistamiseen ja armonvälineiden hoitamiseen erottamia apostoleja sekä kaikkia opetuslapsia. Kirkkotekstiilien väri on punainen, joka saarnaa Pyhän Hengen lisäksi myös marttyyrien verta.

Sunnuntain Psalmi 145 kertoo apostolien ja opetuslapsien tehtävästä kääntää ajatuksemme Jumalan kansan kokemiin suuriin ihmeisiin ja Herran kiittämiseen.

"Suuri on Herra ja sangen ylistettävä, ja Hänen suuruutensa on tutkimaton. 4. Sukupolvi ylistää sukupolvelle Sinun tekojasi, ja he julistavat Sinun voimallisia töitäsi. 5. Sinun valtasuuruutesi kirkkautta ja kunniaa ja Sinun ihmeellisiä tekojasi minä tahdon tutkistella.  6. Sinun peljättävien töittesi voimasta puhutaan, Sinun suurista teoistasi minä kerron. 7. Julistettakoon Sinun suuren hyvyytesi muistoa ja Sinun vanhurskaudestasi riemuittakoon." (Ps. 145:3-7)

Psalminkirjoittaja mietiskelee Israelin Jumalan ihmetekoja: miten valtavia ja pelottavia ne ovatkaan! Kun kaikkivaltias Luoja näyttää valtasuuruutensa, niin se saa maan tomusta luodun ihmisen vapisemaan ja pelkäämään. Myös me olemme tänään tulleet tähän Jumalan nimelle pyhitettyyn huoneeseen Kaikkivaltiaan kasvojen eteen. Kun ajattelemme Hänen pyhyyttään ja täydellisyyttään, Hänen suuruuttaan ja mahtiaan, niin meidätkin täyttää pelko ja vavistus.

Kuinka minä, kaikessa vajavainen ja läpikotaisin syntinen ihminen, voin tulla pyhän ja oikeamielisen koko maailmankaikkeuden Herran ja valtiaan eteen? Enhän minä ole rakastanut Jumalaa yli kaiken enkä lähimmäistäni niin kuin itseäni. Enhän minä ole kyennyt Jumalan antamaa kymmenen käskyn lakia noudattamaan. Olen ollut kovasydäminen ja itsekäs; olen ajatellut, sanonut ja tehnyt paljon sellaista, mikä ei ole puhdasta eikä kestä totuutta kaikkein salatuimpaan asti vaativan Jumalan edessä.

Olen myös saanut kasteen Jeesuksen opetuslapseksi ja seuraajaksi. Mutta kuinka olen tuon tehtäväni täyttänyt? Olenko nähnyt pyyteetöntä vaivaa ja tehnyt ahkerasti työtä, rukoillut kokosydämisesti sekä antanut iloisella mielellä varojani Jumalan valtakunnan työhön?

Kun tätä kaikkea täydellisyyttä vaativan Jumalan edessä ajattelemme, joudumme jokainen syntisen ja langenneen paikalle. Meillä ei ole Jumalan edessä mitään muuta mahdollisuutta kuin tunnustaa syntimme ja pyytää armoa. Teemme sen yhteen ääneen synnintunnustuksen sanoin, joka alkaa 'Minä vaivainen syntinen ihminen'.

 

SAARNA

1. KUKA JEESUS OLI AIKALAISTENSA MIELESTÄ?

Tämän apostolien päivän evankeliumissa Jeesus esittää opetuslapsilleen ihmiselämän tärkeimmän ja polttavimman kysymyksen. Jeesus kysyy: "Kenenkä te sanotte Minun olevan?" (Matt. 16:15) Annettu vastaus antaa suuntaviivat sille, kummassa paikassa ihminen ikuisuutensa viettää: taivaassa vai helvetissä. Kysymykseen Jeesuksen identiteetistä eli henkilöllisyydestä on annettu mitä erilaisimpia vastauksia.

Jeesus jakoi syvästi ja raskaasti aikalaistensa mielipiteet. Suuri osa juutalaisesta kansasta piti häntä epäilyttävänä ja torjuttavana. Esimerkiksi seuraavia arviointeja voimme Raamatun lehdiltä lukea: Jeesus oli "syömäri ja viininjuoja", "(maanpetturi)publikaanien ja syntisten ystävä" (Matt. 11:19), "villitsijä" (Matt. 27:63), riivattu Beelsebulin eli Saatanan välikappale, "(harhaoppinen) samarialainen" (Mark. 3:22, Joh. 8:48) tai kuolemantuomion ansaitseva Jumalan pilkkaaja (Mark. 14:64).

Myöskään Jeesuksen omaiset eli Hänen äitinsä Maria ja sisaruksensa eivät aluksi ymmärtäneet Jeesuksen toimintaa. He arvelivat Jeesuksen olevan "poissa suunniltaan" (Mark. 3:21); Jeesuksen "veljetkään eivät (aluksi) uskoneet Häneen" (Joh. 7:5). Valtaa­pi­tä­vien mielestä Jeesus oli uhka heidän omalle asemalleen. Siksi Hänestä piti päästä eroon; se on rikolliseksi lavastet­tuna tuomita kuolemaan.

Jeesus sai kuitenkin myös kannattajia, erityisesti niin sanottujen alempien sosiaaliryh­mien piirissä. Ne, jotka olivat pienituloisia ja köyhiä, halveksittuja, hyljeksittyjä ja sairaita, ottivat Jeesuksen mieluiten vastaan. Toki joukossa oli joitakuita rikkaita ja yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa olevia, mutta Paavalin sanoja lainaten: "... katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne: ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, 27. vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään, 28. ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, 29. ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä." (1. Kor. 1.26-29)

Kannattajat olivat aluksi, erityisesti Jeesuksen pidättämisen ja tuomitsemisen aikana, pelokkaita. He eivät uskalta­neet julkisesti tunnus­tau­tua Jeesuksen seuraajiksi ja ystäviksi. Myöhemmin, kohdattuaan kuolleista ylösnousseen Jeesuksen ja koettuaan Pyhän Hengen vuodattamisen, tilanne muuttui. Monet jopa mieluummin kärsivät kidutusta ja kuolivat kuin kielsivät Jeesuksen ja Hänen jumaluutensa. Perimätiedon mukaan kahdestatoista apostolista vain Johannes sai elää luonnolliseen kuolemaan asti. Muut yksitoista tapettiin. He kärsivät marttyyrikuoleman, koska eivät suostuneet luopu­maan Jeesuksesta.

Rooman valtakunnassa oli keisarinpalvontakultti, jossa keisaria piti kunnioittaa ja palvoa Jumalana. Jos joku ei tähän suostunut, hän oli valtakunnan vihollinen ja uhka yhteiskuntajärjestykselle. Tällaista uhkasi äärimmäisenä rangaistuksena kuolemantuomio. Kristitty ei voi tietenkään syntistä ihmistä, keisaria, jumalana palvoa eikä muutenkaan tunnustaa mitään muuta jumalaa kuin Isää ja Poikaa ja Pyhää Henkeä. Tiedämme tuhansia uskovia, jotka teloitettiin, jotkut jopa kansan huvittamiseksi sirkusareenalla villipetojen syöminä. Tänäkin päivänä Jeesukseen uskovia tapetaan ja vainotaan erityisesti muslimi- ja kommunistimaissa.

 

2. KUKA JEESUS ON MYÖHEMMIN ELÄNEIDEN IHMISTEN MIELESTÄ?

Lähes kaikki maailman eri uskonnot, aatevirtaukset ja huomattavat filosofit ovat ottaneet jonkinlaista kantaa Jeesukseen, monet aatteet suorastaan perustuvat Jeesuksen vaikutukseen.

Koraanin mukaan Jeesus oli Allahin profeetta, neitseestä syntynyt. Jeesus ei kuitenkaan ole Allahin poika (se olisi karkeaa jumalan­pilkkaa), eikä Jeesusta naulittu ristille, vaan petturi Juudas. Muslimien keskuudessa Jeesusta kunnioitetaan, mutta hän on vähäisempi kuin viimeisen ja täydellisen tiedon Allahista tuonut Muhammed. Kuitenkin jos joku islam-uskoinen kääntyy kristityksi tai joku kristitty evankelioi muslimeja, on tällainen ansainnut kuolemanrangaistuksen.

Idän uskonnot (hindulaisuus, buddhalaisuus ym.): Yleisesti ottaen Jeesusta pidetään yhtenä ­- huomattavan lukuisasta joukosta - jumaluuden inkarnoitumisista eli lihaksi tulemisista. Suuri opettaja ja profeetta, syvällinen esoteerikko eli salatiedon taitaja. Jeesuksen ainutkertainen jumaluus kielletään, samoin syntien anteeksian­tamus ja sovitus.

Kapitalismi: Jeesus vastusti aseellista vallankumousta ja kannatti vallitsevaa oikeus­järjestelmää. Suostui valtaapitävien antamiin tuomioihin.

Kommunismi: Jeesus oli luokkataistelun esikuva kapitalistisen maailmanvallan kukista­mi­seksi. Jeesuksen opetukset ja alkuseurakunnan esimerkki antoivat taustan ja esikuvan omaisuuden yhteisenä pitämisestä.

Rotuerottelun vastustajat: Pohjois-Amerikassa sekä Etelä-Afrikassa vaikuttaneet rotujen tasa-arvon puolesta taistelijat ovat saaneet vaikutteita Jeesuksen opetuksista kaikkien ihmisten tasa-arvoisuudesta. Esim. Martin Luther King ja Nelson Mandela.

Vapautus- ja sissiliikkeet: Erityisesti Keski- ja Etelä-Amerikassa sekä Afrikassa vaikuttaneiden sissi- ja vapautus­liikkeiden esikuvana on ollut miehitysvaltaa vastusta­nut, vapau­tustaisteli­jan riveihinsä ottanut Jeesus.

Feminismi: Jeesus antoi aikalaisiaan suuremman arvon naisille. Myös kuolleista ylösnoussut Jeesus ilmestyi ensiksi naisille.

Luostarit, sääntökunnat ja askeetit: Jeesus eli askeettista elämää ilman suurta aineellista hyvinvointia. Rukoili paljon, paastosi, suostui kärsimyksiin, vetäytyi hiljaisuuteen.

 

3. KUKA JEESUS ON SINULLE?

Länsimaisen sivistyksen piirissä Jeesuksesta ei pääse eroon vaikka halu­aisikin. Jokainen joutuu tavalla tai toisella ottamaan Häneen kantaa. Lopulta kysymys Jeesuksesta tiivistyy kahteen eri vaihtoehtoon: Joko Hän oli Jumala, niin kuin Hän itse väitti olevansa, tai sitten Hän oli mielisairas, hullu. Kun Jeesus kommentoi Pietarin vastausta 'Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika' (Matt. 16:16), niin Hän toteaa, että Pietari ei ollut uskonut ja ymmärtänyt tätä lihan tahdosta eli ihmisen oman älyllisen ja sielullisen ymmärryksen kautta. Pietari oli tullut tuohon lopputulokseen, koska itse Jumala - Jeesuksen Isä, joka on taivaassa - oli sen hänelle ilmoittanut. Onkin niin, että kukaan ei voi uskoa Jeesuksen olevan Kristus eli Messias, elävän Jumalan Poika, muutoin kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta. (1. Kor. 12:3)

Se, joka on Jeesuksen täyden jumaluuden uskonut, on autuas eli ikionnellinen. "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika" (Matt. 16:17), sanoo Jeesus Pietarille. Pietarin isän nimi oli Johanneksen evankeliumin mukaan Johannes (Joh. 1:42). Joona voi olla lyhentynyt puhuttelunimi Johanneksesta tai sitten on kysymys Joona-nimisen esi-isän sukuun kuulumisesta. Etsimättä tulee mieleen Vanhan testamentin profeetta Joona, jonka Jeesus mainitsee puheissaan useammin kuin ketään muuta vanhan liiton profeettaa.

Vastaava autuaaksi julistaminen tapahtuu myös myöhemmin, Golgatan ristillä. "Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi!" (Luuk. 23:42) lausuu Jeesuksen vierellä kuolemaa tekevä rikollinen. Tähän Herra vastaa: "Totisesti Minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman Minun kanssani paratiisissa." (Luuk. 23:43) Tuo teloitettava ryöväri tunnistaa ja tunnustaa Jeesuksen kuninkaaksi, jolla on valtakunta, johon Hän on kuolemansa jälkeen menossa. Kysymyksessä on saman asian ilmaiseminen, jonka Pietari sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika."

Minkä vastauksen sinä annat, kun sinulta kysytään Jeesuksesta? Kuka Jeesus on sinulle? Jos tunnustat suullasi Jeesuksen Jumalaksi ja Herraksi ja sydämessäsi uskot Häneen, olet autuas eli ikionnellinen. Sinua odottaa paratiisi eli alkuperäinen, rikkumaton, lankeamaton, synnitön, rakkautta ja yhteyttä täynnä oleva elämä taivaassa. Jos olet uskonut kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen sovitusveressä ja jättänyt elämäsi Herran haltuun, pääset vapaaksi tämän pahan maailman orjuudesta. Sinä et tuhoudu, kuole ja joudu kadotukseen tämän maailman mukana. Sinua odottaa parempi tulevaisuus, kuin mitä on nyt rikkaimmalla ja onnellisimmalla ihmisellä täällä maan päällä.

 

4. JEESUKSEN NIMI JA LAITTOMUUDEN TEKIJÄT

Pelkkä suun puhe Jeesuksesta tai edes Jeesuksen nimessä toimiminen, julistaminen ja armolahjojen käyttäminen eivät kuitenkaan avaa tietä taivaaseen. Jeesus varoittaa vuorisaarnassaan: "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. 22. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' 23. Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'." (Matt. 7:21-23)

Paavali opettaa samasta asiasta Ensimmäisessä korinttolaiskirjeessään, sen luvussa kuusi. Apostoli varoittaa siitä, että myös seurakunnan kastetut jäsenet voivat jäädä taivaan ulkopuolelle, jos he palaavat lihan mukaiseen syntielämään. "... ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, 10. eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. 11. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä." (1. Kor. 6:9-11)

Paavali luettelee tässä juuri niitä seurakunnan jäseniä, jotka ovat laittomuuden tekijöitä, ja jotka Jeesus torjuu pois taivaasta. Laittomuuden tekijä on sellainen, joka hylkää Jumalan lain omassa elämässään ja/tai opetuksessaan. Jos joku hyväksyy huorintekemisen eli haureuden, epäjumalanpalvelemisen, avionrikkomisen, irstauden, homoseksuaalisuuden, varastamisen, ahneuden, juopumisen tai riistämisen asiaksi, joka ei ole synti, on hänestä tullut laittomuuden tekijä.

Lihamme puolesta olemme jokainen loppuun asti tällaisia synnin vankeja. Mutta pelastuvan taivaskansalaisen ja helvettiin joutuvan nimikristityn tai harhaoppisen erottaa siitä, että uskova katuu ja kauhistuu omaa lihansa syntisyyttä ja siitä johtuvaa huonoa elämää. Laittomuuden tekijä sen sijaan pitää näitä asioita, ainakin jotakuta niistä, hyväksyttävänä. Kadotuksen lapsi hylkää Jumalan ikuisen sanan ja lain.

Jeesuksen oma tunnustaa Raamatun lain oikeaksi ja vanhurskaaksi, mutta itsensä kykenemättömäksi sitä rikkeettä noudattamaan. Siksi Jumalan sanan ja sen kautta toimivan Pyhän Hengen johdossa oleva ihminen tunnustaa joka päivä oman syntisyytensä ja mahdottomuutensa. Ja ennen kaikkea uskova turvaa alusta loppuun asti täydelliseen Jeesukseen: Jeesus eli synnittömänä ja täytti siten minun puolestani lain; Jeesus kärsi täydellisesti minulle kuuluvan kadotustuomion. Sinä saat armahdettuna aloittaa puhtaalta pöydältä menneet lankeemukset unohtaen.

Kun tunnustat Jeesuksen syntiesi sovittajaksi ja Pelastajaksi - Herra Jumalaksi, joka kantaa sinut sairaan syntisparan sylissään iankaikkiseen elämään - niin olet autuas kuin Pietari tai ristin ryöväri.