JulkaisumuotoPDF
Bookmark and Share
Juha Muukkonen
Ihmeellinen Raamattu
 
 
Raamatunkäännös: KR 1933/38
 
 
JÄSENNYS:
1. RAAMATUN ALKUKIELTEN KIRJAINTEN LUKUARVOT
2. LUKUJEN SYMBOLIIKKAA
3. HERRAN NIMIEN LUKUARVOJA
4. HEPREAN AAKKOSJÄRJESTYS
5. HEPREAN AAKKOSTON ENSIMMÄINEN,KESKIMMÄINEN JA VIIMEINEN KIRJAIN
6. RAAMATUN KESKUS
 
 
 
1. RAAMATUN ALKUKIELTEN KIRJAINTEN LUKUARVOT
 
Jumala on luonut maailman matemaattisen tarkasti. - geenit, luonnonlait, taivaankappaleiden etäisyydet toisistaan jne. Pyhän Hengen johdossa syntynyt Raamattu on myös annettu ihmiskunnalle matemaattisen tarkasti - ja kaikki tähtää Jeesukseen Kristukseen. "... nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä." (Joh. 20:31)

Raamattu on täynnä Herran matemaattista Jeesus-keskeistä 'numeroiloittelua'! Jokaisella heprean ja kreikan kirjaimella on oma numero- eli lukuarvonsa. Hepreassa א-ת ('ā́läf - tā́w) 1-400, lisäksi loppukirjaimet ך-ץ (loppu-káf - loppu-şādḗ) 500-900. Kreikassa α-ω (alfa - oomega) 1-800. Meidän käyttämämme arabialaiset numerot (0-9) tulivat laajemmin tunnetuksi ja käytetyiksi vasta keskiajalla. Siihen asti - kuin pitkälle sen jälkeenkin - kirjaimia oli käytetty myös lukuina. Parhaiten tunnemme tällaisista järjestelmistä latinalaisen (I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, M = 1000).

Näiden kirjaimiin ja sanoihin liittyvien lukujen perusteella on Raamatusta laskettu mitä erilaisimpia asioita (gematria, kabbala). Itse en ole useimpiin noihin usein monimutkaisiin laskutoimituksiin pystynyt toistaiseksi perehtymään. Ja varoitan vakavasti sellaisista mystisistä suuntauksista, jotka yrittävät tavalla tai toisella löytää Raamatusta jotain kätkettyä salatietoa. Raamatun opetus on selvä ja avoin (Ps. 12:7): Uskomalla Jeesuksen ristiin saa synnit anteeksi ja pelastuu! Joka haluaa tämän pidemmälle mennä, on joutunut Perkeleen eksyttävien juonten valtaan - haluamaan jumalankaltaiseksi, tietämään enemmän, kuin mitä Herra on sanassaan meille ilmoittanut (1. Moos. 3:5).

Sen sijaan suhtaudun myönteisesti ja rohkaisten sellaiseen Raamatun matemaattiseen tutkimukseen, joka vahvistaa Jumalan Sanan totuudellisuuden ja ennen kaikkea rohkaisee uskomaan Jeesukseen Kristukseen; Häneen Herraan ja Jumalaan, joka on vuodattanut ristillä verensä minun syntieni tähden ja noussut kuolleista minun iankaikkisen pelastukseni tähden. Mutta tässä kulkee raja - sen pidemmälle en halua itse mennä ja vakavasti siitä varoitan toisiakin. Matematiikan kautta ei tule esiin Raamatusta esiin mitään uutta Jumalan ilmoitusta; sellaista, mikä ei siellä olisi jo muutenkin avoimesti ja selvästi luettavissa. Mutta parhaimmillaan matemaattinen ja numerologinen tutkimus vahvistaa sen, mikä on avoimesti ilmoitettu esim. Joh. 1:1-18:ssa: Jeesus on Jumalan Sana!

 

2. LUKUJEN SYMBOLIIKKAA

Raamatussa on lukuja, jotka on symboloivat eli edustavat konkreettisen lukuarvonsa lisäksi Jumalan ilmoituksen teologis-hengellistä todellisuutta. Esim. seuraavat:

1
- yksi ruumis, yksi Henki, yksi toivo, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala (Ef. 4:4-6)
- valo, joka luotiin ensimmäisenä luomispäivänä
- ensimmäinen kirjain, hepr. א 'ā́läf, kreik. α alfa, eli härkä - Kristus palvelijana ja uhrina, alkuna ja ensimmäisenä
 
2
- Kristuksen kaksi luontoa (Jumala ja ihminen)
- VT ja UT
- laki ja evankeliumi
 
3
- kolmiyhteinen Jumala
- ihmisen 'kolminaisuus' UT:ssa (ruumis, sielu, henki)
- heprealaisen VT:n kolme osaa: laki, profeetat ja kirjoitukset
- kolme todistajaa: Henki, vesi ja veri (1. Joh. 5:7)
 
5
- heprean ה-kirjaimen (hē) lukuarvo on 5. Se esiintyy kaksi kertaa Jahve-nimessä יהוה JHWH, lausuttu todennäköisesti Jahwä̃́ (suom. Hän, joka on). Hē-kirjainta käytetään myös lyhenteenä Jumalan nimestä. Ja alkaahan meidänkin Herra-sana tuolla samalla h-äänteellä, kuin myös Hän-sana.
 
6
- ihmisen luku - ihminen luotiin kuudentena päivänä
 
7
- täydellinen luomisviikko
- Jumalan täydellisyys
- Kristuksen luku, esim. seitsemän Minä olen -lausumaa
- Jumalan sana on seitsenkertaista, Ps. 12:7
- vala-sana on hepreassa sama kuin luku seitsemän שֶׁבַע šä́va‛, laus. sheva
 
8
- Kristuksen ylösnousemus kahdeksantena päivänä eli uuden luomisviikon ensimmäisenä päivänä
 
10
- Järjestys ja täydellisyys: kymmenen sormea (ja varvasta), kymmenen Egyptin vitsausta, kymmenen käskyä
 
12
- Jumalan valitun kansan täysi luku: Vanhan liiton 12 patriarkkaa (Jaakobin pojat), Uuden liiton 12 apostolia
 
13
- Kapina (1. Moos. 35:23)
 
37
- Jumalan Sana (kolmiyhteisen Jumalan täydellisyys ja Kristuksen täydellisyys)
 
153
- Kalojen lukumäärä (Joh. 21:11)
- Jahve-nimi 1. Moos.:ssa 153 kertaa
- Johanneksen ev.:ssa on 153 Jeesuksen puhumaa lausetta
- Tunnettujen kansojen lukumäärä Jeesuksen aikana
 
666
- pahan valtaan paratiisissa langenneen ihmisen ja pedon luku (Ilm. 13:8): Saatana yrittää jäljitellä kolmiyhteistä täydellistä Jumalaa (777) siinä kuitenkaan loppuun asti onnistumatta.
 
1000
- Jumalan täydellisyyden, kunnian ja kirkkauden luku
- luvuton eli sellainen, jota ei voi ihminen laskea
 
144.000
- 12x12x1000 = 144.000 (Ilm. 7:4, 14:1,3) Jumalan sekä Vanhan että Uuden liiton kansan pelastettujen täydellinen lukumäärä.
 

3. HERRAN NIMIEN LUKUARVOJA

Esim. Jahve-nimen (יהוה) kirjainten lukuarvo on 10+5+6+5=26. Saman luvun 26 saamme myös esim. laskemalla yhteen heprean sanat rakkaus (אַהֲבָה 'ahavā́, 1+5+2+5) ja yksi (אֶחָד 'äḥā́d 1+8+4). Eli on vain yksi, joka on tosi Rakkaus - Kristus.

UT:ssa Jeesuksen nimien lukuarvot ovat jaollisia luvulla 37:
- Ihmisen Poika 2960 = 37x8x10
- Kristus 1480 = 37x8x5
- Jeesus 888 = 37x8x3
 
Raamatun ensimmäisen jakeen (Alussa loi Jumala taivaan ja maan) hepreankielisen alkutekstin yhteenlaskettu lukuarvo on 2701 = 37x73: Kaikki tuon ensimmäisenkin jakeen sanat (ja kirjaimet) on annettu, jotta oppisimme tuntemaan Jeesuksen Kristuksen! - En ole asiaa ehtinyt vielä varmistamaan, mutta olen kuullut väitteen, että Saatanan nimet olisivat puolestaan jaollisia luvulla 13!

"Jeesus (on) Messias" kuuluu hepreaksi  הַמָּשִׁיחַ יֵשׁוּעַ  (Ješū́a‛ hammāšīaḥ, laus. Jeshua hamashiach). Sen lukuarvo on (10+300+6+70) + (5+40+300+8) = 749 = 7x107.

Jumalan sinetti (Ilm. 7:2) kreik. σφραγις θεου sfragis theou 1498 = 7x107x2.

 

 

4. HEPREAN AAKKOSJÄRJESTYS

Kun lasketaan yhteen heprean aakkoston ensimmäinen א-kirjain ('ā́läf) ja viimeinen ת-kirjain (tā́w), niin saadaan luvuksi 1+400=401. Kun tästä lasketaan ns. pienin luku eli lasketaan yhteen luvussa olevat numerot niin kauan, kunnes päästään yksinumeroiseen lukuun, tullaan lukuun 5 (4+0+1=5). Seuraava lukupari olisi bet+shin eli 2+300=302, josta siitäkin tulee pienimpänä lukuna sama 5. Näin voidaan jatkaa kaikki kirjainparit läpi, esim. tsade + he tekee 90+5=95, 9+5=14, 1+4=5. Luku viisi (eli kirjain he!) saarnaa meille Herraa Jahvea eli Jeesusta, joka on läsnä kaikissa ilmoituksensa sanoissa ja kirjaimissa!

 

5. HEPREAN AAKKOSTON ENSIMMÄINEN, KESKIMMÄINEN JA VIIMEINEN KIRJAIN

Heprean aakkostossa on 22:n peruskirjaimen lisäksi viiteen eri kirjaimeen erilliset loppukirjaimet (22+5=27). Kun nämä laitetaan järjestykseen niin, että loppukirjaimet tulevat heti kunkin peruskirjaimen jälkeen, niin aakkoston ensimmäiseksi tulee א-kirjain ('ā́läf), keskimmäiseksi מ (mḗm) ja viimeiseksi ת (tā́w). Näistä muodostuu sana אמת (אֱמֶת  'ämä́t, laus. emet) eli totuus - se on Kristus itse eli Totuus! Jumalan sana on totuus!

 

6. RAAMATUN KESKUS

Herra on suunnitellut ja antanut Pyhän Raamatun, Vanhan ja Uuden liiton apostoliset ja profeetalliset kirjoitukset niin, että ne muodostavat yhden saumattoman kokonaisuuden. Esim. Johanneksen evankeliumissa 7 Jeesuksen Minä olen -lausumaa vastaa 7 VT:n Herran eli Jahven nimen määritettä. Samoin koko Raamatussa on esim. 7 henkilöä, jota Herra puhuttelee nimeltä mainiten kaksi kertaa peräjälkeen henkilön nimen (Aabraham, Jaakob, Mooses, Samuel, Simon eli Pietari, Martta ja Saul eli Paavali). Samoin esim. Jesajan kirjan rakenne ja sisältö ovat koko Raamattu pienoiskoossa (39+27=66).

Yksi tällainen kokonaissuunnitelman todiste on Raamatun keskusluku ja -jae. Raamatun lyhyimmän kirjan (Ps. 117) ja pisimmän kirjan (Ps. 119) jää koko Raamatun (VT+UT) keskimmäinen luku Ps. 118, joka on Raamatun keskusluku. Lue se! Tuota Ps. 118 edeltää 594 lukua ja sen jälkeen on niin ikään 594 lukua. Kun lasketaan nuo kaksi lukua yhteen, saadaan luku 1188. Tuo luku kertoo samalla Raamatun keskimmäisen jakeen eli Ps. 118:8! "Parempi on luottaa Herraan kuin turvata ihmiseen."

Tämä on Jumalan antama kiintopiste, keskus: Me pelastumme yksin Jumalan armosta, Hänen armovalintansa tähden. Jo Aadamissa syntiin langenneelle ja hengellisesti kuolleelle ihmiselle pelastuminen on mahdotonta. Mutta Jumalalle kaikki on mahdollista. Kiitos, rakas Jeesus!