JulkaisumuotoPDF
Bookmark and Share
Juha Muukkonen
Mooseksen laki ja pakanakristityt
Apt. t. 15
 
 
Raamatunkäännös: KR 1933/38
 
 
JÄSENNYS:
1. KRISTUS TÄYTTI LAIN
2. JEESUS ON MOOSEKSEN LAIN YLÄPUOLELLA JA KIRISTÄÄ(!) LAIN VAATIMUSTA
3. SAPATTIKÄSKY UT:SSA
4. KRISTUS ON LAIN LOPPU
5. APOSTOLIEN KOKOUS JERUSALEMISSA
6. MITKÄ VT:N MÄÄRÄYKSET SITOVAT KRISTILLISTÄ SEURAKUNTAA?
 
 
1. KRISTUS TÄYTTI LAIN
 
Jeesuksen suhde Vanhaan testamenttiin ja sen lakiin on kaksitahoinen: Toisaalta hän samastuu Israelin kansaan ja asettuu lain alle täyttäen sen siihen kykenemättömien ihmisten puolesta.

"Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. 18. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut." (Matt. 5:17-18)

 

"Kuka teistä voi näyttää Minut syypääksi syntiin?" (Joh. 8:46)

 

2. JEESUS ON MOOSEKSEN LAIN YLÄPUOLELLA JA KIRISTÄÄ(!) LAIN VAATIMUSTA

Toisaalta Jeesus asettuu lain yläpuolelle tulkiten sen radikaalisti syvemmin kuin aiemmin. Jeesus ei suinkaan helpota lain vaatimusten täyttämistä, vaan kiristää lain tulkinnan ja lain rikkomisesta koituvat rangaistukset äärimmilleen.

Täysin poikkeava muuhun ympä­röivään juutalaiseen rabbiiniseen kulttuu­riin nähden oli erityisesti Jeesuksen suvereenisti käyttämä juma­lallinen Minä-sana. Vuorisaarnas­sa: "Te olette kuulleet sanotuksi... mutta Minä sanon teille."

Kirjanop­pineet saattoivat kehottaa kansaa otta­maan kannettavakseen taivaan valtakunnan eli Jumalan ikeen, toisin sanoen käskyjen noudattamisen. Jeesuksen sanat Hänen ikeensä ottamisesta liittyvät tähän. "Tulkaa Minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin Minä annan teille levon. 29. Ottakaa Minun ikeeni päällenne ja oppikaa Minusta, sillä Minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. 30. Sillä Minun ikeeni on sovelias, ja Minun kuormani on keveä." (Matt. 11:28-30) Kirjanoppineiden ies oli ihmisen oma lain täyttäminen; Jeesuksen ies on se, että Herra itse täyttää lain meidän puolestamme.

 

Israelin kansan oppineet puhuivat Jumalan sanasta, Jumalan käskyistä ja Jumalan valtakunnasta - Jeesus puolestaan: Minun sanani, Minun käskyni ja Minun valtakuntani. Kukaan rab­biini ei voinut uneksiakaan puhuvansa tällä ta­valla ottaen suuhunsa Jumalan täyden arvovallan.

"Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä tapa', ja: 'Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion'. 22. Mutta Minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen." (Matt. 5:21-22) Vanhassa testamentissa ei veljeensä vihastumisesta saanut oikeuden tuomiota, mutta Jeesus sen tuomitsee! Samoin Jeesuksen määräämät rangaistukset loukkaavista sanoista ovat huikeasti kovemmat kuin mitä Mooseksen laissa määrätään.

"Te olette kuulleet sanotuksi: 'Älä tee huorin'. 28. Mutta Minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa." (Matt. 27-28) Jos vanhan liiton lain vielä jotkut kykenivät täyttämään - eivät harjoittaneet haureutta lihassa - niin Jeesuksen asettamaa uuden liiton lakia ei kukaan pysty täyttämään.

"On sanottu: 'Joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan'. 32. Mutta Minä sanon teille: jokainen, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, saattaa hänet tekemään huorin, ja joka nai hyljätyn, tekee huorin." (Matt. 5:31-32)

"Miksi sitten Mooses käski antaa erokirjan ja hyljätä hänet?" 8. Hän sanoi heille: "Teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta alusta ei niin ollut. 9. Mutta Minä sanon teille: joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin; ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin." (Matt. 19:7-9) Jeesus kiristää tässäkin kohtaa merkittävästi lain ja avioliiton sitovuutta suhteessa vanhan liiton käytäntöihin.

"Vielä olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä vanno väärin', ja: 'Täytä Herralle valasi'. 34. Mutta Minä sanon teille: älkää ensinkään vannoko, älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin, 35. älkääkä maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa astinlauta, älkää myöskään Jerusalemin kautta, sillä se on suuren Kuninkaan kaupunki; 36. äläkä vanno pääsi kautta, sillä et sinä voi yhtäkään hiusta tehdä valkeaksi etkä mustaksi; 37. vaan olkoon teidän puheenne: 'On, on', tahi: 'ei, ei'. Mitä siihen lisätään, se on pahasta.

38. Te olette kuulleet sanotuksi: 'Silmä silmästä ja hammas hampaasta'. 39. Mutta Minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa; vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin; 40. ja jos joku tahtoo sinun kanssasi käydä oikeutta ja ottaa ihokkaasi, anna hänen saada vaippasikin; 41. ja jos joku pakottaa sinua yhden virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. 42. Anna sille, joka sinulta anoo, äläkä käännä selkääsi sille, joka sinulta lainaa pyytää.

 

Te olette kuulleet sanotuksi: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi'. 44. Mutta Minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, 45. että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. 46. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? 47. Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin? 48. Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on." (Matt. 5:33-48)

Vapahtajamme vuorisaarnan opetus laista tiivistyy näihin sanoihin: "Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on." (Matt. 5:48) Tämä on mahdoton vaatimus niin uskovalle kuin uskosta osattomallekin.

 

3. SAPATTIKÄSKY UT:SSA

Jeesus tulkitsi sapattikäskyä radikaalisti uudella tavalla: "Mutta Jeesus vastasi heille [juutalaisille]: "Minun Isäni tekee yhäti työtä, ja Minä myös teen työtä". 18. Sentähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat Häntä tappaaksensa, kun Hän ei ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös sanoi Jumalaa Isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi. (Joh. 5:17-18)

"Sillä Ihmisen Poika on sapatin herra." (Matt. 12:8) Sapattikäsky - se on viikon seitsemännen päivän (lauantain) pitäminen tarkasti säänneltynä ja rajoitettuna lepopäivänä - oli annettu vanhan liiton kansalle, se on vanhalle Israelille eli juutalaisille. Uuden liiton kansaa tuo käsky ei sellaisenaan koske.

"Sillä me pääsemme lepoon, me, jotka tulimme uskoon, niinkuin Hän on sanonut: "Ja niin Minä vihassani vannoin: 'He eivät pääse Minun lepooni'", vaikka Hänen tekonsa olivat valmiina maailman perustamisesta asti. 4. Sillä Hän on jossakin sanonut seitsemännestä päivästä näin: "Ja Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikista teoistansa"; 5. ja tässä taas: "He eivät pääse Minun lepooni". 6. Koska siis varmana pysyy, että muutamat pääsevät siihen, ja ne, joille hyvä sanoma ensin julistettiin, eivät päässeet siihen tottelemattomuuden tähden, 7. niin Hän taas määrää päivän, "tämän päivän", sanomalla Daavidin kautta niin pitkän ajan jälkeen, niinkuin ennen on sanottu: "Tänä päivänä, jos te kuulette Hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne". 8. Sillä jos Joosua olisi saattanut heidät lepoon, niin hän ei puhuisi toisesta, senjälkeisestä päivästä. 9. Niin on Jumalan kansalle sapatinlepo varmasti tuleva. 10. Sillä joka on päässyt Hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, hänkin, niinkuin Jumala omista teoistansa. 11. Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä." (Hepr. 4:3-11) Sapatti on profetiaa ja esikuvaa taivaassa pidettävästä nautittavasta iankaikkisesta sapatista, se on levosta ja Jumalan Sanan ylistämisestä.

"Nyt sitävastoin, kun olette tulleet tuntemaan Jumalan ja, mikä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät, kuinka te jälleen käännytte noiden heikkojen ja köyhien alkeisvoimien puoleen, joiden orjiksi taas uudestaan tahdotte tulla? 10. Te otatte vaarin päivistä ja kuukausista ja juhla-ajoista ja vuosista." (Gal. 4:9-10) Jos uuden liiton kristitty pitäytyy lainomaisesti sapattikäskyyn tai muiden juhlien viettämiseen, on se heikkojen ja köyhien alkeisvoimien orjaksi ryhtymistä.

"Heikkouskoista hoivatkaa, rupeamatta väittelemään mielipiteistä. 2. Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia. 3. Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö; ja joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö, sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa. 4. Mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu; mutta hän on pysyvä pystyssä, sillä Herra on voimallinen hänet pystyssä pitämään.

 

5. Toinen pitää yhden päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä; kukin olkoon omassa mielessään täysin varma. 6. Joka valikoi päiviä, se valikoi Herran tähden; ja joka syö, se syö Herran tähden, sillä hän kiittää Jumalaa; ja joka ei syö, se on Herran tähden syömättä ja kiittää Jumalaa. 7. Sillä ei kukaan meistä elä itsellensä, eikä kukaan kuole itsellensä. 8. Jos me elämme, niin elämme Herralle, ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sentähden, elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat. 9. Sillä sitä varten Kristus kuoli ja heräsi eloon, että Hän olisi sekä kuolleitten että elävien Herra.

 

10. Mutta sinä, minkätähden sinä tuomitset veljeäsi? Taikka sinä toinen, minkätähden sinä halveksit veljeäsi? Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen. 11. Sillä kirjoitettu on: "Niin totta kuin Minä elän, sanoo Herra, Minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa". 12. Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme.

 

13. Älkäämme siis enää toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemmin olla panematta veljenne eteen loukkauskiveä tai langetusta. 14. Minä tiedän ja olen varma Herrassa Jeesuksessa, ettei mikään ole epäpyhää itsessään; vaan ainoastaan sille, joka pitää jotakin epäpyhänä, sille se on epäpyhää. 15. Mutta jos veljesi tulee murheelliseksi ruokasi tähden, niin sinä et enää vaella rakkauden mukaan. Älä saata ruuallasi turmioon sitä, jonka edestä Kristus on kuollut. 16. Älkää siis antako sen hyvän, mikä teillä on, joutua herjattavaksi; 17. sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. 18. Joka tässä kohden palvelee Kristusta, se on Jumalalle otollinen ja ihmisille kelvollinen. 19. Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme." (Room. 14:1-19)

Meidän kristittyjen tehtävänä ei ole tuomita niitä toisia kristittyjä, jotka ymmärtävät sapattikäskyn eri tavalla kuin me. Jos joku on nyt lain alla suhteessa sapattikäskyyn, niin meidän tehtävämme on kärsivällisesti kulkea hänen rinnallaan, olla häntä (ainakaan tarkoituksellisesti) loukkaamatta ja rukoillen ohjata häntä evankeliumin vapauteen.

"Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, 17. jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen." (Kol. 2:16-17) Jos joku kuitenkin tuomitsee sellaisen toisen kristityn, joka ei pidä esim. vanhan liiton mallista sapattia, on tällainen myös itse lain rikkoja. Sapattikäskyn syvin tarkoitus on olla profetiaa eli tulevaisen varjoa ja esikuvaa Kristuksesta ja Hänen lepäämistään kalliohaudassa.

 

4. KRISTUS ON LAIN LOPPU

Kristus lain loppuna (Room. 10:4, kreik. telos) ei tarkoita sitä, etteikö Jumalan suvereeni laki yhä edelleen voimassa. Tässä tarkoitetaan lailla erityisesti 10 käskyä, jotka voi tiivistää sanoihin: Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kreikankielinen telos-sana tarkoittaa lopun ja päättymisen lisäksi päätepistettä, päämäärää, täyttymystä, lopputulosta. Kristus on lain täyttymys. Kristus on päätepiste sille, että kukaan ei voi Jeesuksen lihaan tulon jälkeen enää kuvitellakaan täyttävänsä lakia. Jos joku hurskas ennen Jeesusta kuvitteli pystyvänsä lain säädökset täyttämään, niin Jeesuksen elämään ja synnittömyyteen verrattuna parhainkin näyttää saastaiselta, langenneelta, syntiseltä, jumalattomalta, rakkaudettomalta ja itsekkäältä.

Jumalan ja lähimmäisen rakastamisen laki on yhä voimassa, mutta vain Jeesus Kristus sen pystyy täyttämään. Me ihmiset olemme velvollisia yhä edelleen lain täyttämään, mutta osoittautuessamme joka päivä syntisiksi ja vajavaisiksi, saamme turvautua Jeesuksen täydellisyyteen ja Hänen tuottamaan anteeksiantamukseen ja armoon.

Kristuksen täydellinen elämä osoitti, että laki on mahdollista pitää. Monet kuvittelevat lihanmielisesti, että kaikkein hurskaimmat ja Jumalan käskyjen täyttämiseen antautuneimmat voisivat ansaita pelastuksen. Fariseukset olivat tästä hyvä esimerkki. Jeesuksen elämän kautta tuo lain täyttämisen tie tuli kuitenkin lopullisesti tukituksi. Verrattiinpa ketä tahansa ihmistä Kristukseen, niin tuo ihminen joutuu punastumaan häpeästä - niin vajavaista ja saastaista on parhaimmankin ihmisen elämä Ihmisen Poikaan, täydelliseen ihmiseen, verrattuna. "Kristus on lain loppu" (kreik. telos, Room. 10:4) tarkoittaa sitä, lain tie pelastukseen on nyt kaikilta muilta kuin Jeesukselta lopullisesti suljettu.

"Kuka sitten voi pelastua?" kysyivät opetuslapset Herralta. "Niin Jeesus katsoi heihin ja sanoi heille: 'Ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista'." (Matt. 19:25-26) Ihmiselle on mahdotonta pelastua - yksin Jumalalle, ihmiseksi maan päälle syntyneelle Jumalan Pojalle, se on mahdollista. Jeesus Kristus on ainoa, joka voi päästä taivaaseen. Toivomme on yksin, kokonaan ja täysin Hänessä.

Syntinen ihminen voi pelastua helvetiltä vain ja ainoastaan siten, että hänet on kätketty kasteen ja uskon kautta Jeesukseen, se on ristillä haavoitetun Vapahtajamme synnistä vapaan lihan sisään. Jeesuksen täydellisen lihan suojiin ei voi päästä muuten kuin Hänen haavojensa kautta. Se, joka uskoo ja tunnustaa, että Jeesus Kristus kävi kuoleman tuskiin ja helvetin kauhuihin minun syntieni, lankeemusteni ja saastaisuuteni tähden, pääsee taivaaseen. Herramme julistuttaa palvelijansa kautta tänäänkin jokaiselle syntejään katuvalle ja huonoa elämäänsä murehtivalle: "Poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Mene Herrasi rauhaan!"

Armahdettuina ja pelastettuina me kiitämme, ylistämme ja palvomme Jeesusta Kristusta, Herraamme ja Jumalaamme. Yksin Hänen nimeään me korotamme ja huudamme 'halleluja'!

 

5. APOSTOLIEN KOKOUS JERUSALEMISSA

Apostolien teoissa kerrotaan Jerusalemin kokouksesta (Apt. 15:1-21), jossa käsiteltiin pakanuudesta Jeesuksen uskoon kääntyneiden suhdetta Mooseksen lakiin. Päätös on selvä: Mooseksen lain määräykset vanhan liiton aikaisesta ympärileikkauksesta, jumalanpalveluksesta, puhdistusmenoista ja arkipäivän elämästä eivät ole annettu pakanuudesta kristinuskoon kääntyneiden noudatettavaksi (Apt. 15:28-29).

 

"... Juudeasta tuli sinne [Antiokiaan] muutamia, jotka opettivat veljiä: 'Ellette ympärileikkauta itseänne, niinkuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua.' 2. Kun siitä syntyi riita ja kun Paavali ja Barnabas kiivaasti väittelivät heitä vastaan, niin päätettiin, että Paavalin ja Barnabaan ja muutamien muiden heistä tuli mennä tämän riitakysymyksen tähden apostolien ja vanhinten tykö Jerusalemiin." (Apt. 15:1-2)

"... fariseusten lahkosta nousivat muutamat, jotka olivat tulleet uskoon, ja sanoivat: 'Heidät on ympärileikattava ja heitä on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia.'" (Apt. 15:5)

Pietari sanoi: "... Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa?11. Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme, samalla tapaa kuin hekin." (Apt. 15:10-11)

Jaakob [Herran veli] sanoi: "... Sentähden minä olen sitä mieltä, ettei tule rasittaa niitä, jotka pakanuudesta kääntyvät Jumalan puoleen, 20. vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta." (Apt. 15:19-20)

"... Silloin apostolit ja vanhimmat ja koko seurakunta näkivät hyväksi valita keskuudestaan muutamia miehiä ja lähettää heidät Antiokiaan Paavalin ja Barnabaan mukana, nimittäin Juudaan, jota kutsuttiin Barsabbaaksi, ja Silaan, jotka olivat johtavia miehiä veljien joukossa; 23. ja kirjoittivat heidän mukaansa näin kuuluvan kirjeen:

 

"Me apostolit ja vanhimmat, teidän veljenne, lähetämme teille, pakanuudesta kääntyneille veljille Antiokiassa ja Syyriassa ja Kilikiassa, tervehdyksen. 24. Koska olemme kuulleet, että muutamat meistä lähteneet, joille emme ole mitään käskyä antaneet, ovat puheillaan tehneet teidät levottomiksi ja saattaneet teidän sielunne hämmennyksiin, 25. niin me olemme yksimielisesti nähneet hyväksi valita miehiä ja lähettää heidät teidän tykönne rakkaiden veljiemme Barnabaan ja Paavalin kanssa, 26. jotka ovat panneet henkensä alttiiksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimen tähden.

 

27. Me lähetämme siis Juudaan ja Silaan, jotka myös suusanalla ilmoittavat teille saman. 28. Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät: 29. että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. Jääkää hyvästi!" (Apt. 15:22-29)

Ne asiat, joita pakanakristityiltä edellytettiin, olivat siis seuraavat:

- ei saanut syödä epäjumalille uhrattua lihaa
- ei saanut syödä verta
- ei saanut syödä lihaa, jota ei oltu teurastettu juutalaisen tavan mukaisesti
- piti karttaa haureutta (mikä tässä tarkoittaa kiellettyjä sukulaisuusavioliittoja, 3. Moos. 18:6-18)

Tarkoittaako tämä siis sitä, että kun pakanakristityiltä ei kielletty esim. valehtelemista, tappamista, kapinointia ja kiroilemista, niin tuota kaikkea saisi siis vapaasti tehdä? Ei todellakaan! Tässä on lueteltu sellaiset asiat, jotka mahdollistivat juutalais- ja pakanakristittyjen (ateria)yhteyden ja mahdollisuuden kuulua samaan seurakuntaan. Jos pakanakristityt eivät näitä noudattaisi, ei juutalaisperäinen kristitty voisi hyvällä omallatunnolla osallistua heidän kanssaan aterioille. "Mutta jos veljesi tulee murheelliseksi ruokasi tähden, niin sinä et enää vaella rakkauden mukaan. Älä saata ruuallasi turmioon sitä, jonka edestä Kristus on kuollut." (Room. 14:15).

Jumala oli antanut Mooseksen kautta tarkat säädökset Israelin kansan elämään, jotta tuo valittu kansa ei sekoittuisi muihin eli pakanakansoihin. Israelia suojeltiin 'lain aitauksessa', jotta olisi kerran Messiaan syntyessä olemassa se kansa ja ne Aabrahamin jälkeläiset, joiden keskelle Vapahtajan piti syntymän.

 

6. MITKÄ VT:N MÄÄRÄYKSET SITOVAT KRISTILLISTÄ SEURAKUNTAA?

Jeesus opettaa itse kymmenen käskyn lain - tosin uudelleen ja syvemmin tulkittuna. Erityisesti tämä koskee sapattikäskyä. Samoin esim. Paavalin kirjeistä voimme lukea siitä, mitkä asiat ovat (tietenkin!) pakanakristityiltäkin kielletyt.

"... ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, 10. eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. 11. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

 

12. Kaikki on minulle luvallista, mutta ei kaikki ole hyödyksi; kaikki on minulle luvallista, mutta minä en saa antaa minkään itseäni vallita. 13. Ruoka on vatsaa varten ja vatsa ruokaa varten; ja Jumala on tekevä lopun niin toisesta kuin toisestakin. Mutta ruumis ei ole haureutta varten, vaan Herraa varten, ja Herra ruumista varten". (1. Kor. 6:9-13)

Kristitty on siinä mielessä vapaa, että Mooseksen laki ei häntä sido. Toisaalta kristitty on sidottu lakiin paljon tiukemmin ja syvemmin kuin vanhan liiton jäsen. Jeesukseen uskova ei voi täyttää lakia vain ulkoisesti ja silmänlumeeksi, vaan häntä sitoo rakkauden laki: Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja ennen kaikkea, kristitty on armon alla: Jeesus on täyttänyt koko lain ja hankkinut meille lahjana vastaanotettavan iankaikkisen pelastuksen.