JulkaisumuotoPDF
Bookmark and Share
Juha Muukkonen
Pelastaako kaste? Ympärileikkaus kasteen esikuvana
Gal. 5
 
 
 
Raamatunkäännös: KR 1933/38
 
JÄSENNYS:
RIPPIPUHE
SAARNA
1. YMPÄRILEIKKAUS VANHASSA LIITOSSA
2. SYDÄMEN YMPÄRILEIKKAUS
3. YMPÄRILEIKKAUS KASTEEN ESIKUVANA
4. VÄÄRÄ OPPI YMPÄRILEIKKAUKSESTA JA KASTEESTA
5. EVANKELIUMI KELPAA SURKEALLE
 
 
RIPPIPUHE

 

Hyvä Jeesukseen kastettu ja Häneen uskova seurakunta, veljet ja sisaret Herrassa! Tänään on kahdeksastoista sunnuntai helluntaista. Sunnuntain otsikko on 'Kristityn vapaus'. Päivän psalmikatkelma on Raamatun pisimmästä luvusta, Psalmista 119. Luen aluksi tuon Psalmin avausjakeet:

"Autuaat ne, joiden tie on nuhteeton, jotka Herran laissa vaeltavat! 2. Autuaat ne, jotka ottavat vaarin Hänen todistuksistaan, jotka etsivät Häntä kaikesta sydämestänsä, 3. jotka eivät vääryyttä tee, vaan vaeltavat Hänen teillään! 4. Sinä olet asetuksesi säätänyt, että niitä tarkasti noudatettaisiin." Ja vielä jakeesta kahdeksan: "Minä noudatan Sinun käskyjäsi". (Ps. 119:1-4,8)

Voitko sinä lausua psalminkirjoittajan tavoin kaiken näkevän ja tietävän Jumalan edessä: 'Minä noudatan Sinun käskyjäsi'? Syvimmiltään tässä puhuu Kristus, Herra Jeesus, joka yksin voi nuo sanat lausua Jumalan edessä: 'Minä noudatan Sinun käskyjäsi.' Jos sinä olet rehellinen ja annat Jumalan käskyjen vaatimuksen kaikella painollaan käydä sydämesi päälle ja kirkkaudellaan valaista elämäsi, niin joudut minun kanssani epätäydellisten ja langenneiden penkille.

Läpivalaiseva Jumalan sanan totuus ja valo osoittaa jokaisen syntiseksi ja parannuksentekijän paikalle kuuluvaksi. Kuka meistä on ollut penseä rakastamaan ja palvelemaan, kuka ahne, kuka pelkuri, kuka kateellinen, kuka valehtelija, kuka haureudenharjoittaja ja huorintekijä - vähintäänkin sydämensä ajatuksissa. Yksikään meistä ei selviä puhtain paperein. Käymme siksi yhteen ääneen tunnustamaan syntimme ja syyllisyytemme sanoin, jotka alkavat "Syvyydestä minä huudan Sinua".

 

SAARNA

1. YMPÄRILEIKKAUS VANHASSA LIITOSSA

 

Apostoli Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjeen viidennen luvun alussa ympärileikkauksesta. Miehen tai pojan esinahan ympärileikkaus oli ja on yhä edelleenkin yksi juutalaisuuden tärkeimmistä asioista. Siksi ympärileikkauksesta puhutaan niin monessa kohtaa myös Uudessa testamentissa. Herra teki Aabrahamin kanssa ympärileikkauksen liiton (1Moos. 17:1-2, 9-14). Tästä liitosta lasketaan alkavaksi koko Israelin kansa ja myöhempi juutalaisuus.

Lihan ympärileikkaus oli vanhan liiton kansan keskellä niin tärkeää, että rabbien opetuksen mukaan Pyhällä maalla ei saisi asuakaan kukaan miehenpuoli, joka ei ollut ympärileikattu. Oikealla juutalaisella ei ollut edes lupaa seurustella ja syödä kenenkään ympärileikkaamattoman kanssa. "Te tiedätte, että on luvatonta juutalaisen miehen seurustella vierasheimoisen kanssa tai mennä hänen tykönsä", sanoi Pietari aikanaan Korneliukselle (Apt. 10:28).

Juutalaisuudessa syntyi jopa sellainen väärä uskomus, että isä Aabraham valvoi helvetin portilla ja tempasi kohti kadotusta kulkevan ympärileikatun juutalaisen pois viime tipassa ennen kadotukseen joutumista. Että ei vain vahingossakaan kukaan ympärileikattu joutuisi helvettiin. Ei siis mitään uutta auringon alla. Meillähän on esimerkiksi Helsingin Pakilan seurakunnan pastorina toiminut Antti Kylliäinen opettanut monen muun viisaalta näyttävän teologin kanssa, että kaikki pääsevät taivaaseen. Ikävä kyllä niin taruihin uskoneet juutalaiset kuin Raamatusta luopuneet pastoritkin ovat molemmat väärässä. Iankaikkinen kadotus eli helvetti on Jumalan erehtymättömän ja varman sanan mukaan olemassa. Sinne joutuvat kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet Jeesukseen eli Jumalan Sanaan.

Ympärileikkaus ja uhripalvelus olivat vanhan liiton sakramentit eli pyhät asiat. Ympärileikkaus oli armonväline, jonka kautta Jumalan liitto kohdistui tiettyyn nimeltä mainittuun ihmiseen ja perheeseen.

Ympärileikkaus on yksi tärkeimmistä kasteen esikuvista VT:ssa. Ympärileikkauksen kautta liityttiin Herran omien joukkoon vanhan liiton aikana. Kasteen kautta liitytään Herran pelastamien joukkoon uuden liiton aikana. Ympärileikkaamaton ei voinut olla vanhan liiton aikana Jumalan valitun kansan, Israelin, jäsen. Kastamaton ei voi olla uuden liiton aikana Jumalan valitun kansan, Herran Seurakunnan eli Kirkon jäsen. Kastetta halveksiva tai turhana pitävä ei ole oikea Jumalan lapsi. Ympärileikkaamattomalla ei ollut lupa syödä pääsiäislammasta (2Moos. 12:48). Kasteesta osaton ei saa syödä todellista Jumalan Karitsaa ja Pääsiäislammasta Herran Pyhässä Ehtoollisessa. Ympärileikkauksessa annettiin lapselle nimi (Luuk. 1:59, 2:21); kasteessa annetaan lapselle nimi.

 

 

 

 

2. SYDÄMEN YMPÄRILEIKKAUS

 

Meidän aikanamme Pyhä Kaste ikävä kyllä opetetaan ja uskotaan laajasti väärin. Samoin tapahtui aikanaan myös ympärileikkauksen kohdalla. Vanhan testamentin profeetat taistelivat kansan ja todennäköisesti myös uskonnollisten johta­jien keskellä vahvana elävää usko­musta vastaan, jonka mukaan lihan ympä­rileik­kaus sellaise­naan automaattisesti takasi oikean suhteen Jumalaan. Esimerkiksi Jere­mia nuhteli kansaa siitä, että se ei elänyt ympäri­leikkauk­sen­sa mukai­sesti. "Ympäri­leikatkaa itsenne Herralle ja pois­takaa sydämenne esinahka, te Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat, ettei Minun vihani syttyisi kuin tuli ja palaisi, eikä olisi sammuttajaa, teidän tekojenne pahuu­den tähden." (Jer. 4:4)

Jeremian mukaan koko kansa oli niin sydämeltään kuin korviltaankin ympäri­leikkaamaton (Jer. 6:10, 9:25). Jo Mooses oli puhunut samasta teemasta: "Ym­päri­leikatkaa sentähden sydämen­ne älkääkä olko enää nisku­reita." (5Moos. 10:16) Diakoni Stefanus viittaa näihin Mooseksen ja Jeremiaan sanoihin pitäessään puhetta Suuren neuvoston edessä: "Te niskurit ja ympä­rileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vas­tustat­te Pyhää Henkeä - niinkuin teidän isänne, niin tekin." (Apt. 7:51)

Mooses profetoi myös tulevasta ajasta, jolloin Herra kokoaa ja noutaa oman hajotetun kansansa maan ja taivaan ää­ristä: "Herra, sinun Jumalasi, tuo sinut siihen maahan, jonka sinun isäsi ovat omistaneet, ja niin sinä otat sen omaksesi; ja Hän tekee sinulle hyvää ja antaa sinun lisään­tyä enem­män kuin isiesi. 6. Ja Herra, sinun Jumalasi, ympärileikkaa sinun sydämesi ja sinun jälke­läistesi sydämet, niin että rakastat Her­raa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydä­mestäsi ja kaikesta sielusta­si, että eläisit." (5Moos. 30:5-6)

Paavali tarttuu näihin Mooseksen ja Jeremian sanoihin opettaessaan Rooma­laiskirjeensä kautta koko kristikun­taa: "Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juuta­lainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonai­sesti lihassa tapahtuu;  29. vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympäri­leik­kaus on sydämen ympärileik­kaus Hen­ges­sä, ei kirjai­mes­sa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Ju­malalta." (Room. 2:28-29)

Miten lihan ympärileikkaus ja sydämen ympärileik­kaus liittyvät toisiinsa? Ensiksikin ympärileikkaus on saastaisuuden eli synnin poistamista. Esinahka tarkoitti saastaisuutta. Sydämen ympärileikkaus tarkoittaa saastaisuuden eli synnin poistamista sydämestä. Sydämen ympärileikkaus eli hengellinen ympärileikkaus on jokapäiväisessä parannuksessa elämistä, synnin pois laittamista ajatuksista, sanoista ja teoista.

Toiseksi lihan ympärileik­kauksessa poistetaan her­kän paikan päältä nahkapeite. Sydämen ympärileik­kaus tarkoittaa sitä, että sydämen päältä poistetaan kaikki sellainen suoja ja peite, mikä estää sitä tunte­masta herkästi. Ympärileikattu sydän tuntee ja kokee herkästi niin syyllisyyden tuskan kuin anteek­sisaamisen riemunkin Jumalan edessä. Ympärileikattu sydän ei kätkeydy ja suojaudu lähimmäi­seltään, ei hädältä eikä ilolta, vaan se itkee itkevien kanssa ja riemuitsee riemuitsevien kans­sa (Room. 12:15). Ympärileikatun sydämen vastakohta on paatunut sydän; poltinraudalla merkitty eli tunnoton omatunto (1Tim. 4:2). Ympärileikatut korvat kuulevat herkästi Jumalan sanan, ympärileikatut huulet puhuvat kirkkaita Herran sanoja, lakia ja evankeliumia.

 

 

3. YMPÄRILEIKKAUS KASTEEN ESIKUVANA

Sydämen ympärileikkaus eli hengellinen ympärileik­kaus tarkoittaa Paavalin Kolossalaiskirjeen opetuksen mukaan nimenomaan kristillistä kastetta, jossa meidät liitetään Kris­tukseen. "... ja Hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympä­rileikkauksel­la: 12. ollen haudattuina Hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös Hänen kanssaan olette heräte­tyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti Hänet kuolleista. 13. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiin­ne ja lihanne ympärileikkaamat­to­muu­teen, teidät Hän teki eläviksi yhdessä Hänen kans­saan, antaen meille anteeksi kaikki rikok­set..." (Kol. 2:11-13)

Paavali oli ollut myös keskeinen vaikuttaja Jerusale­missa pidetyssä apostoli­en kokouk­sessa, jonka mukaan pakanuu­desta kristinuskoon kääntyviä ei tarvinnut ympärileikata (Apt. 15). Olivathan jotkut Jeesuksen uskoon tulleet juutalaiset opettaneet pakanakristittyjä: "Ellette ympä­rileikkauta itseänne, niinkuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua." (Apt. 15:1). Paavali oli kuitenkin Jumalan Pyhän Hengen vaikutuksesta vanhan liiton kirjoitusten äärellä ymmärtänyt, että lihaan tehty ympärileikkaus ei ollut enää tarpeellinen pa­kanalähe­tyksen aikakautena. Lihan ympärileikkaus kuului vanhalle Israelille, mutta uuden liiton kansaa se enää koskenut.

"Sillä ei ympäri­leikkaus ole mitään eikä ympärileikkaa­mat­tomuus, vaan uusi luomus." (Gal. 6:15) "Ei ympäri­leikkaus ole mi­tään, eikä ympärileik­kaamatto­muus ole mi­tään, vaan Jumalan käskyjen pitä­minen." (1Kor. 7:19) "Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jot­ka Juma­lan Hen­gessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuk­sessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan." (Fil. 3:3).

Lihan ympärileikkausta ei enää uuden liiton aikana tarvita. Se oli vain esikuva, tulevan varjo, kristillisestä kasteesta eli hengellisestä ympärileikkauksesta. Sydämen ympäri­leikkaus eli uudestisyntyminen Pyhän Hengen voimasta Jumalan sanan ja kasteen kautta sekä siitä seuraava jokapäiväinen uskossa ja parannuksessa eläminen on sen sijaan ehdoton edelly­tys pelastukseen. Uuden liiton aikana kaste sai sen paikan, mikä oli vanhas­sa liitossa ollut ympärileik­kauksella. "Joka uskoo ja kaste­taan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotuk­seen." (Mark. 16:16) Oikea Jumalan Pyhän Hengen vaikuttama usko vaikuttaa halun elää Herran käskyn mukaisesti Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen kastettuna.

Vanhan liiton ympärileikkaus ensisijaisesti sitoi ja velvoitti lain noudattamiseen. Mutta se ei kuitenkaan antanut todellista voimaa lain täyttämiseen, ei tuonut uutta elämää syntiseen ihmiseen. Lihan ympärileikkaus orjuutti ihmisen omantunnon lain alle tilaan, jossa ei koskaan voinut rehellisesti ja totuudenmukaisesti todeta Jumalan edessä: "Nyt olen ympärileikkaukseni mukaisesti täyttänyt lain ja kelpaan Sinulle, Herra." Uuden liiton sydämen ympärileikkaus eli uudestisyntyminen Jumalan sanasta kasteen kautta tuo sen sijaan ihmiselle lahjaksi jo täytetyn lain: Kaste liittää ihmisen lain täyttäneeseen ja synnin tähden kuolleeseen mutta kuolleista ylösnousseeseen Jeesukseen. Jumalan sana ja kaste tuovat mukanaan evankeliumin, syntien anteeksiantamisen ja armon. Uskova kastettu ihminen saa tunnonrauhan ja sisäisen vapauden Jeesuksen tähden; valitun kansan jäsenen ei tarvitse enää yrittää kelvata oman lihansa tekojen kautta Jumalalle.

 

4. VÄÄRÄ OPPI YMPÄRILEIKKAUKSESTA JA KASTEESTA

Vanhan liiton aikana ympärileikkaus ymmärrettiin ja uskottiin Israelin kansan keskellä laajalti mekaanisesti ja ihmiskeskeisesti: kun olet ympärileikattu ja elät Mooseksen lain mukaisesti, pelastut. Seurauksena oli omavanhurskaus; ihminen pelastuu omien tekojensa ja oman lain täyttämisen kautta. Ympärileikattu ja Mooseksen lain täyttämisessä kilvoitteleva saattoi ylpeillä omasta elämästään toisten rinnalla. Hurskas fariseus kiitti rukouksessa Jumalaa siitä, että hän ei ollut 1) pakana, joka ei tuntenut lakia, 2) orja, joka ei oman alistetun asemansa vuoksi pystynyt täyttämään lakia ja 3) nainen, joka ei kuukautistensa ja lastensynnyttämisensä tähden voinut osallistua kaikkeen säädettyyn hurskauden harjoitukseen.

Nämä hurskaat kilvoittelijat, fariseukset ja kirjanoppineet, olivatkin Jeesuksen kaikkein ankarimpia vastustajia ja vihaajia. Ja Jeesus kutsuu heitä käärmeiksi, kyykäärmeiden sikiöiksi (Matt. 23:33). Miksi Herra Jeesus ja nämä hurskaat ihmiset eivät tulleet keskenään toimeen? Syynä on se, että Vapahtajamme saarnaa lakia niin täytenä ja kovana, että hurskaimmat ja ihmisten silmissä parhaimmatkin joutuvat sen saarnan edessä syntisen paikalle. Ja sehän ei ylpeän ja itsensä muiden yli korottaneen luonnolle sovi, että hän olisi samassa joukossa syntisten, langenneiden ja halveksuttujen kanssa.

Meidän aikanamme vastaavan uskonkäsityksen voi tavata niin uudestikastajien kuin myös monien kansankirkkoon kuuluvien keskellä. Tosiasiassa tällaiset ovat hylänneet Herramme ristin tien ja kulkevat itse valitsemaansa väärää polkua. Uudestikastajien keskuudessa kasteeseen ja hurskaaseen elämään saatetaan suhtautua samalla tavalla kuin fariseukset suhtautuivat ympärileikkaukseen ja Mooseksen lain täyttämiseen. Kaste on heille ihmisen oma valinta, kuuliaisuuden askel, ei suinkaan Jumalan suvereeni armonväline, joka antaa lahjaksi kaiken pelastukseen tarvittavan. Myös usko ja hurskas elämä ovat ihmisen oma teko, ihmisen oma saavutus ja ihmisen oman tahdon valinta ja seuraus. Tällaiset eivät syvimmältään tunne evankeliumia, vaan pelkästään lain, joka lopulta kadottaa siihen turvaavan.

Kansankirkon keskellä elää puolestaan vahvana saman fariseusten harhaopin muita muunnoksia: Kaste tekona - vastaavasti kuin vanhan liiton aikana ympärileikkaus - pelastaa ihmisen riippumatta siitä, mitä hän uskoo. Jotkut papit saarnaavat erityisesti hautauspuheissaan kristityiksi ja autuaiksi taivaskansalaisiksi kaikki kastetut; jopa julkisesti puheillaan ja elämällään Jeesuksen uskon kieltäneet ja Kirkosta eronneet. Tässä kirkko-sana kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.

Mainitsemani Kirkosta eroaminen koskee niitä, jotka ovat eronneet kristillisestä kirkosta siksi, että siellä uskotaan Raamattuun ja sen Herraan Jeesukseen. Jos joku on eronnut kansankirkosta siksi, että siellä ei enää uskota Raamatun Jeesukseen, niin silloin tilanne on tietenkin toinen. Tällainen kansankirkosta eronnut uskova ihminen ei tietenkään ole eronnut Kristuksen kirkosta. Hän ei kiellä uskoaan eikä jätä kristittyjen yhteyttä, Raamatun lukemista, rukousta ja jumalanpalveluksissa sekä ehtoollisella käymistä, vaan sitä innokkaammin osallistuu ja liittyy sellaisten jumalanpalvelusyhteisöjen eli seurakuntien toimintaan, joissa saarnataan Raamatun Jeesusta.

Jos ihminen on eläessään kieltäytynyt kuulemasta Jumalan sanaa, tunnustamasta syntejään, käymästä ehtoollispöydässä ja uskomasta Jeesukseen, niin ei hän kuollessaan pyhäksi muutu ja taivaaseen pääse. Ihminen pystyy kyllä omalla tahdollaan vastustamaan Jumalaa ja Hänen sanaansa, mutta Herraa ei kukaan kykene itse elämäänsä valitsemaan. Jumala kutsuu omakseen oman riippumattoman ja itsenäisen armovalintansa tähden, sanan ja sakramenttien kautta Pyhän Hengen voimasta, silloin kuin Hän itse hyväksi näkee ja tahtoo. Siis milloin Jumala tahtoo.

Jumalan laki, kymmenen käskyä, on annettu fariseusten harhaopin toisen muunnelman mukaan kuitenkin siksi, että ihmiset voisivat elää sovussa keskenään ja että ihmiset kykenisivät rakastamaan toisiaan. Siten lain täyttävä rakkaus pelastaa ihmisen. Lakia ei tämän kadottavan harhaopin mukaan ole annettu siksi, että ihminen tulisi lain edessä syntiseksi ja syylliseksi. Antikristilliseksi tämän opin tekee se, että siinä on ohitettu ja hylätty tärkein asia: Jumalan täydellistä pyhyyttä ja tinkimätöntä oikeudenmukaisuutta vaativa vanhurskaus. Se, joka hylkää laista sen tärkeimmän asian eli syyllisyyden osoittamisen, hylkää samalla ristin puussa syntisten puolesta kärsivän Jeesuksen. Laki osoittaa jokaisen ihmisen syntiseksi ja syylliseksi Jumalan edessä. Siksi jokainen ihminen on oman elämänsä perusteella ja tähden matkalla helvettiin. Mutta Jeesuksen tähden pääsee taivaaseen.

 

5. EVANKELIUMI KELPAA SURKEALLE

Omasta mielestään hurskaat, onnistuneet, hyvät ja pyhät ihmiset tosiasiassa vihaavat evankeliumien Jeesusta, joka omalla ristillään saarnaa heille joka hetki: 'Koska sinä olet niin surkea ja huono, niin syntinen, jumalaton, heikko ja lankeava, niin siksi Minä jouduin Golgatan ristillä kärsimään helvetin tuskat sinun tähtesi.' Mutta sen sijaan se, joka tietää ja tunnustaa niin Jumalan kuin ihmisten edessä olevansa surkea, huono, syntinen, jumalaton, heikko ja lankeava, rakastaa Jeesusta ja Hänen ristiään. Sieltä Golgatan keskimmäiseltä ristiltä saamme kuulla ne kaipaamamme sanat: "Poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Mene Herrasi rauhaan äläkä enää syntiä tee." Aamen.