JulkaisumuotoPDF
Bookmark and Share
Juha Muukkonen
Sodoma ja Gomorra
1. Moos. 18
 
 
Raamatunkäännös: KR 1933/38
 

"Valitushuuto Sodoman ja Gomorran asukkaiden takia on suuri, ja heidän syntinsä ovat ylen raskaat", sanoo Herra. (1. Moos. 18:20)

Häpeämättömään irstauteen ja avoimeen homoseksuaalisuuteen langenneet Sodoman ja Gomorran kaupungit saivat lopulta Herralta hävitystuomion. Sodomasta ei löytynyt edes kymmentä vanhurskasta, mikä olisi estänyt Herraa tuhoamasta kaupunkia. Vielä neljän vuosituhannen jälkeen me kauhistelemme noiden tulikivellä tuhottujen kaupunkien kohtaloa. Sodoma ja Gomorra ovat niin Raamatussa kuin muussakin kielenkäytössä iskusanoja, joilla tuodaan esiin ihmisten häpeämätön irstaus. Sodomia-sanalla on myöhemmin tarkoitettu homoseksuaalisuuden lisäksi myös eläimiin sekaantumista.

 

 

HAUREUDEN JA HOMOKULTTUURIN VYÖRYTYS OMASSA MAASSAMME

 

Mutta millaista on oman kansamme elämä Jumalan silmien edessä? Tähän vastaa ajankohtaisesti Jesajan kirjan ensimmäisen luvun jakeet 9 ja 10: "Ellei Herra Sebaot olisi jättänyt meistä jäännöstä, olisi meidän käynyt pian kuin Sodoman, olisimme tulleet Gomorran kaltaisiksi. 10. Kuulkaa Herran sana, te Sodoman päämiehet, ota korviisi meidän Jumalamme opetus, sinä Gomorran kansa." (Jes. 1:9-10)

 

Mitä tarkoittaa Herran jättämä jäännös? Jesajan kirjan alussa kerrotaan Herransa hylänneen Juudan kansan saamasta rangaistuksesta - Assyrian kuningas Sanheribin hyökkäyksestä Juudaan vuonna 701 eKr. Jumala oli kuitenkin jättänyt antamansa rangaistuksen ja lähettämänsä tuhon keskelle pienen jäännöksen - niin kuin oli pieni jäännös aikanaan myös Sodomassa ja Gomorrassa: Loot ja hänen kaksi tytärtään. Ero on kuitenkin siinä, että Jerusalemia ja Juudaa ei vielä tuhottu kokonaan niin kuin tuhottiin nykyisen Suolameren eli Kuolleen meren rannalla olleet muinaiset syntipesäkkeet. [Paavali lainaa tätä Jesajan kirjan kohtaa Roomalaiskirjeessään (Room. 9:29).]

 

Samoin Herra on meidänkin maahamme jättänyt omasta kansastaan eli Jeesuksen omiksi kastetuista vielä pienen jäännöksen, joka ei ole halunnut suostua kaikkeen siihen irstauteen, haureuteen, huoruuteen, homoseksuaalisuuden hyväksymiseen ja jumalattomuuteen, joka ympärillämme tuutin täydeltä joka puolelta tulvii.

 

Jumala kutsuu omiin nimiinsä otettua kansaansa ja sen johtajia 'Sodoman päämiehiksi' ja 'Gomorran kansaksi'. Jumalan kansan syntielämä ja sen johtajien luopumus oli niin häpeämätöntä, julkista ja raskaan tuomion tuottavaa, että käytetään rinnastusta julkista riettautta ja homoseksuaalisuutta harjoittaviin sodomalaisiin ja gomorralaisiin.

 

"Heidän kasvojensa hahmo todistaa heitä vastaan; syntinsä he tuovat julki niinkuin sodomalaiset, he eivät niitä salaa. Voi heitä! Itsellensä he pahaa tekevät." (Jes. 3:9)

 

Kukaan meistä ei ole voinut viime aikoina välttyä haureutta pursuavasta ja jatkuvasti yhä laajemmin myös homouteen myönteisesti suhtautuvalta informaatiolta. Homoseksuaalista elämäntapaa esitellään jopa normaalina ja tavanomaisena. Pahimmillaan seksuaalisesta poikkeavuudesta ollaan jopa ylpeitä (Pride- eli Ylpeys-tapahtumat)! Turhaan ei Jumalan sana opeta tällaisista: "... heidän kunniaan on heidän häpeänsä". (Fil. 3:19)

 

 

VAKAVA KEHOITUS PARANNUKSEEN

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä hylätään yhä avoimemmin Pyhän Raamatun ja seurakunnan vuosituhantinen opetus ja usko miehestä ja naisesta ja heidän välilleen tarkoitetusta elinikäisestä avioliitosta.

 

Homoseksuaalisuudesta on jopa sanottu, että se on annettu ominaisuus, ja että Raamatun aikaan ei tunnettu homoseksuaalisia rakkaussuhteita. Tällainen ajanhistoriallinen näkemys on kestämätön ja väärä. Antiikin aikana jopa ylistettiin homoseksuaalista rakkautta. Jumalan kansan piti kuitenkin erottautua tällaisesta.


Puhe homoseksuaalisuudesta tai muusta seksuaalisesta poikkeavuudesta annettuna ominaisuutena on erittäin ongelmallista ja harhaanjohtavaa. Niin homoseksuaalinen taipumus ja kuin kaikki muutkin seksuaalisuuden vääristymät ovat seurausta ihmisen perisyntisyydestä. Pyhässä Raamatussa niin homoseksuaalisuuden harjoittaminen kuin muukin miehen ja naisen välisen avioliiton rajan ylittävä sukupuolielämä on kaikissa muodoissaan kielletty ja tuomittu. Niin homoseksuaalinen käyttäytyminen kuin muukin haureus, huoruus, irstaus ja saastaisuus on synti, joka ilman katumusta vie helvettiin.  

 

Vastaus seksuaalisen poikkeavuuden haasteeseen ei ole se, että hylätään Jumalan sana: Taivutaan tämän maailmanajan virtauksiin, ja Pyhän Raamatun opetus kaikkien ihmisten läpikotaisesta syntisyydestä eli perisynnistä kielletään. Käsitystä ja opetusta oikeasta ja väärästä ei voi johtaa siitä, että syntiin langenneella ihmisellä olisi kyky toimia oikein. Kristuksen kirkon vastaus homoseksuaalisuuteen ja muihin seksuaalisuuden vääristymiin on täyden lain ja ehdottoman evankeliumin julistaminen. Vääristymistä kärsiviä tulee myös ohjata tarvittavaan hoitoon, sielunhoidollisiin ja terapeuttisiin keskusteluihin.

 

Jos kirkko ei kehota tekemään homosuhteista ja muusta haureudesta parannusta ja uskomaan Jeesuksen sovitusvereen, johtaa se tällaisen taipumuksen omaavia iankaikkiseen rangaistukseen. Eikä ainoastaan homoseksuaalisuutta ja muuta haureutta harjoittavat, vaan myös näitä synniksi saarnaamattomat kaitsijat joutuvat tuomiolle Jumalan edessä.

 

Jaak. 3:1: "Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion."

 

Hes. 33:7-9: " Ja sinä, ihmislapsi! Minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun puolestani. 8. Jos minä sanon jumalattomalle: jumalaton, sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen tiestänsä, niin se jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. 9. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta hänen tiestänsä, että hän kääntyisi siltä pois, eikä hän tieltänsä käänny, niin hän kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi pelastanut."

 

Kehotan vakavasti kirkkomme piispoja, pastoreita ja kaikkia homo- ja/tai avosuhteen hyväksyviä tai niistä vaikenevia palaamaan Jumalan luoman ja Raamatun opettaman mieheyden ja naiseuden kunnioittamiseen ja opettamiseen. Tehkää parannus ja uskokaa ristin verinen evankeliumi!

 

Jos haureutta ja homosuhdetta ei saarnata synniksi, josta on tehtävä parannus, johdatetaan synnin vallassa olevat ihmiset kohti iankaikkista kadotusta. Jos ja kun yhteisö, jopa Kristuksen nimeä kantava kirkko!, hyväksyy homosuhteen, ei kyseessä ole enää vain lankeemus, vaan jo Jumalan antama rangaistus ja hylkäystuomio:

 

"Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa... Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa... niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia." (Room. 1:24-28)

 

Homosuhteen hyväksyminen, jopa siunaaminen, on merkki ja osoitus siitä, että Herra on jo antanut hylkäävän tuomion. Ystävät, kavahtakaa sellaisia, jotka vetävät päällensä Jumalan vihan! Sodoma ja Gomorra muistuttavat meitä vakavasti siitä, että Jumalan pyhä viha ja ankara tuomio syntiä ja saastaisuutta vastaan ei ole laantunut ja sammunut.

 

 

SODOMA JA GOMORRA ESIKUVINA

 

Raamatussa käytetään useita kertoja Sodoman ja Gomorran esikuvana toisen synneissään pysyvän kansan tuhoamisesta (Babylonia, Jes. 13:19, Jer. 50:40, samoin Edom).

 

"Sinun peljättävyytesi, sinun sydämesi ylpeys on pettänyt sinut, joka asut kallionrotkoissa, vallitset kukkulain korkeudet. Vaikka tekisit pesäsi korkealle niinkuin kotka, minä syöksen sinut sieltä alas, sanoo Herra. 17. Ja Edom tulee kauhistukseksi; jokainen, joka ohitse kulkee, kauhistuu ja viheltää kaikille sen haavoille. 18. Niinkuin oli silloin, kun Sodoma ja Gomorra ja niiden naapurit hävitettiin, sanoo Herra, niin ei sielläkään ole kenkään asuva, ei yksikään ihmislapsi oleskeleva." (Jer. 49:16-18).

 

Samoin Mooabin ja ammonilaisten tuhoamisessa. "Minä olen kuullut Mooabin häväistykset ja ammonilaisten pilkat, joilla he ovat häväisseet minun kansaani ja ylvästelleet sen aluetta vastaan. 9. Sentähden, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, on Mooab tuleva Sodoman kaltaiseksi ja ammonilaiset Gomorran kaltaisiksi, nokkospehkojen maaksi, suolakuopaksi, autioksi iankaikkisesti. Jääneet minun kansastani ryöstävät heitä, ja minun kansakuntani jäännökset ottavat heidät perintöosaksensa. 10. Tämä tulee heille heidän ylpeydestään, siitä, että ovat herjanneet, ovat ylvästelleet Herran Sebaotin kansaa vastaan." (Sef. 2:8-10).]

 

Aamoksen kirjassa sanotaan, että Sodoman ja Gomorran kaltainen tuho, joka kohtasi Israelia, ei saanut Herran nimiin otettua kansaa kääntymään Hänen puoleensa (Aam. 4:11). Valitusvirsissä sanotaan, että Siionin synti on suurempi kuin Sodoman (Valit. 4:6).

 

Hesekielin kirjassa Samariasta (Pohjoisvaltakunta Israel, 10 heimoa, 930-722 eKr.) käytetään nimitystä 'isompi sisar' ja Juudasta (Etelävaltakunta, Juudan ja Benjaminin heimot, 930-586 eKr.) 'pikkusisar'. Pikkusisaren eli Jerusalemin synnit - ylpeys, yltäkylläisyys, huoleton lepo ja sydämen sulkeminen apua tarvitsevilta - olivat raskaammat kuin Sodoman.

 

"Isompi sisaresi oli Samaria tyttärineen, joka asui vasemmalla puolellasi, ja pienempi sisaresi, joka asui oikealla puolellasi, oli Sodoma tyttärineen. 47. Mutta sinä et vaeltanut heidän teitänsä etkä tehnyt kauhistuksia samalla tavoin kuin he: vähän aikaa vain, niin sinä jo teit kelvottomammin kuin he kaikilla teilläsi. 48. Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra: ei totisesti sisaresi Sodoma tyttärineen tehnyt sitä, mitä sinä tyttärinesi olet tehnyt.

 

49. Katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti: ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään; mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut. 50. He korskeilivat ja tekivät kauhistuksia minun edessäni, ja minä, kun sen näin, toimitin heidät pois." (Hes. 16:46-50)

 

 

SODOMA JA GOMORRA UT:SSA

 

Uudessa testamentissa Sodoman ja Gomorran maa pääsee tuomiopäivänä helpommalla kuin ne Israelin kaupungit, jotka torjuvat Jeesuksen lähettiläät (Matt. 10:14-15, 11:24, Luuk. 10:12). Ihmisen Pojan ilmestymisen päivää eli Jeesuksen takaisin paluuta maan päälle verrataan Sodoman tuhoutumiseen.

 

Jeesus sanoi: "Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, 29. mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, 30. samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy. 31. Sinä päivänä älköön se, joka katolla on ja jolla on tavaransa huoneessa, astuko alas niitä noutamaan; ja älköön myös se, joka pellolla on, palatko takaisin.

 

32. Muistakaa Lootin vaimoa! 33. Joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen; mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen. 34. Minä sanon teille: sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. 35. Kaksi naista jauhaa yhdessä; toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään." (Luuk. 17:28-35)

 

Toisessa Pietarin kirjeessä Sodoma ja Gomorra ovat varoittava esimerkki syntielämästä; haureudesta ja luonnottomasta lihanhimon seuraamisesta. Loot on puolestaan esikuva sellaisesta, jota ympärillä näkyvä riettaus vaivaa.

 

"Ja hän [Herra] poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. 7. Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi; 8. sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla.

 

9. Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät, 10. ja varsinkin ne, jotka lihan jäljessä kulkevat saastaisissa himoissa ja ylenkatsovat herrauden. Nuo uhkarohkeat, itserakkaat eivät kammo herjata henkivaltoja, 11. vaikka enkelitkään, jotka väkevyydeltään ja voimaltaan ovat suuremmat, eivät lausu heitä vastaan herjaavaa tuomiota Herran edessä.

 

12. Mutta niinkuin järjettömät, luonnostaan pyydystettäviksi ja häviämään syntyneet eläimet, niin joutuvat myös nämä, kun herjaavat sitä, mitä eivät tunne, häviämään omaan turmelukseensa, 13. saaden vääryyden palkan; he pitävät nautintonaan elää päivänsä hekumassa; he ovat tahra- ja häpeäpilkkuja; he herkuttelevat petoksissaan, kemuillessaan teidän kanssanne; 14. heidän silmänsä ovat täynnä haureutta eivätkä saa kylläänsä synnistä; he viekoittelevat horjuvia sieluja, heillä on ahneuteen harjaantunut sydän; he ovat kirouksen lapsia." (2Piet. 2:6-14) Samoin Juud. 7.

 

Meidän aikamme haureellinen ja avioliittoa halveksiva elämäntapa sekä homosuhteet, pedofilia ja pornografia, jota esim. viihdeteollisuus ja moni (ranta)lomakohde ja viihdekeskus pursuavat, on juuri tätä Sodoman ja Gomorran syntiä - jopa eläimiin sekaantuminen on tullut (jälleen) puheenaiheeksi. Onhan esimerkiksi Hollannin ns. pedofiliapuolueen ohjelmassa myös kohta, jonka mukaan eläimiin sekaantuminen pitäisi hyväksyä. Internetin kautta kuka hyvänsä voi nykyään hyvin helposti nähdä tämänkin luonnottomuuden ja lihan rappion harjoittamista. Avoin Jumalan sanasta ja luomisen rajoista irrotettu sukupuolisuus vyöryy päällemme joka puolelta, puhumattakaan siitä 'ylpeydestä, yltäkylläisyydestä, huolettomasta levosta ja sydämen sulkemiselta apua tarvitsevilta' joka hallitsee maailman ihmistä ja yrittää jatkuvasti saada lankoihinsa myös Herran omat.

 

 

 

 

HERRA ARMAHTAA LUOPUNUTTA KANSAANSA RASKAAN RANGAISTUKSEN JÄLKEEN

 

Jumalalle ei kuitenkaan ole mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että hän kääntyy ja tulee parannetuksi. Rangaistuksen keskellä ja tuimassa vihan hehkussa Herra muistaa armoliittonsa. Jumala rakentaa oman kansansa raskaiden vaiheiden jälkeen ennalleen, antaa anteeksi ja palauttaa synnintekijät takaisin luokseen.

 

"Ja minä tahdon kääntää heidän kohtalonsa: Sodoman ja hänen tyttäriensä kohtalon sekä Samarian ja hänen tyttäriensä kohtalon; ja minä tahdon kääntää sinun kohtalosi, sinun, joka olet heidän keskellänsä, 54. että kantaisit häpeäsi ja olisit häpeissäsi kaikesta, mitä teit, kun lohdutit heidät. 55. Sinun sisaresi - Sodoma tyttärineen saa palata entisellensä, ja Samaria tyttärineen saa palata entisellensä. Ja sinä tyttärinesi saat palata entisellesi.

 

[...]Ja minä teen liittoni sinun kanssasi, ja sinä tulet tietämään, että minä olen Herra. 63. Niin sinä muistat ja häpeät etkä voi häpeäsi tähden suutasi avata, kun minä annan sinulle anteeksi kaikki, mitä sinä tehnyt olet; sanoo Herra, Herra." (Hes. 16:53-55, 62-63)

 

 

LÄPIKOTAISIN SYNTISELLE TARJOTAAN ARMOA

 

Niin seksuaalinen poikkeavuus ja halu Jumalan asettamien sukupuolielämän rajojen rikkomiseen kuin kaikki muutkin väärät halut ja lankeemukset ovat seurausta perisynnistä. Jokainen meistä on osallinen Aadamin lankeemukseen ja siitä seuraavaan luomakunnan kirotuksi tulemiseen. Kukaan meistä ei ole myöskään vapaa seksuaalisuuteen liittyvästä vääristyneisyydestä. Jokainen meistä on jollain tapaa sairas myös tällä alueella kuten kaikilla muillakin. Terveitä ei ole syntiinlangenneen ihmiskunnan keskellä yhtään.

 

Mutta kristitty, Jeesuksen omaksi uudestisynnytetty ja kastettu, on kutsuttu elämään uutta elämää Kristuksessa. Jumalan lapsi on kutsuttu kuolettamaan päivittäin oman langenneen lihansa syntisiä haluja ja vääriä taipumuksia - Jumalan sanaa harjoittaen, seurakunnan keskellä saarnasta ehtoollisesta ja uskovien yhteydestä rakentuen sekä ennen kaikkea Pyhää Henkeä avuksi huutaen ja Sanan Jeesukseen katsoen. Jos joku kokee esimerkiksi erityistä homoseksuaalista taipumusta, niin ei se tee hänestä vähemmän taivaskelpoista.

 

Mutta se, joka elää oman lihansa viettien mukaisesti, hylkää Jeesuksen kaidan tien ja on matkalla kohti kadotusta. Jos hän kuitenkin katuu, pyytää anteeksi ja uskoo Jeesukseen, niin hänen suuntansa kääntyy kohti taivasta. Jeesus kärsi Golgatan ristillä myös kaikkien homouteen ja muihin seksuaalisiin vääristymiin liittyvien syntien tähden. Herramme Jeesus vakuuttaa jokaiselle syntiään ja saastaisuuttaan kauhistuvalle: "Poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi."