JulkaisumuotoPDF
Bookmark and Share
Juha Muukkonen
Jumala tuomitsee homosuhteet - ja vapauttaa syntejään katuvat Jeesuksen nimessä ja veressä
3. Moos. 18
 
 
 
Raamatunkäännös: KR 1933/38
 

Jumalan pyhä ja muuttumaton ilmoitus, Vanhan ja Uuden testamentin profeetalliset ja apostoliset kirjoitukset, opettavat yksiselitteisesti homoseksuaalisuuden harjoittamisen olevan synti, joka vie tuomioon ja kadotukseen. Jumalan kansa on niin Vanhan kuin Uuden liiton aikana seurannut opetuksessaan ja halunnut kilvoitella elämässään tämän mukaisesti.

 

VANHA TESTAMENTTI

Mooseksen laissa homoseksuaalisuus kielletään ja tuomitaan:

3Moos. 18:22: "Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus."

3Moos. 20:13: "Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset."

 

Myös julkean syntielämän ja paatumuksen tähden tuomitun ja tuhotun Sodoman yksi kauhistuttavimmista lankeemuksista oli homoseksuaalisuuden harjoittaminen (1Moos. 19:5). Jumalan viha lepää tänäkin päivänä sellaisen kansan päällä, joka hyväksyy tällaisen luonnottomuuden.

 

UUSI TESTAMENTTI

Uudessa testamentissa homoseksuaalisuus mainitaan kolme kertaa. Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa apostoli Paavali osoittaa pakanoiden syyllisyyden Jumalan edessä. Koska pakanat hylkäsivät Jumalan, hylkäsi Jumalakin heidät saastaisuuteen. Paavali ottaa homoseksuaalisuuden harjoittamisen esimerkiksi siitä, miten kauas Jumalasta luopuminen voi mennä.

Room. 1:24-28: "Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, 25. nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. 26. Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; 27. samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. 28. Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia."

 

Homoseksuaalisuuden harjoittaminen mainitaan UT:ssa myös kahdessa syntiluettelossa (1Kor. 6:9-11, 1Tim. 1:9-10). Jokaiselle kastetulle pitäisi olla selvää, että näin ei voi elää, jos aikoo taivaaseen Jeesuksen luokse päästä. Ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä mainitaan erikseen homoseksuaalisen aktin kaksi eri osapuolta: 'malakoi' eli pehmeät, passiivisessa roolissa olevat, ja 'arsenokoitai' eli miehenmakaajat, aktiivisesti toimivat. Kummatkaan eivät peri Jumalan valtakuntaa.

1Kor. 6:9-11: "Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, 10. eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. 11. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä."

1Tim. 1:9-10: " ... ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, 10. haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan ..."

 

 

VAKAVA KEHOITUS PARANNUKSEEN

Viime aikoina on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä yhä avoimemmin hylätty tämä Pyhän Raamatun ja seurakunnan vuosituhantinen opetus ja usko. On jopa sanottu, että homoseksuaalisuus on annettu ominaisuus ja että Raamatun aikaan ei tunnettu homoseksuaalisia rakkaussuhteita. Tällainen ajanhistoriallinen näkemys on kestämätön ja väärä. Antiikin aikana jopa ylistettiin homoseksuaalista rakkautta. Jumalan kansan piti kuitenkin erottautua tällaisesta.

Puhe homoseksuaalisuudesta annettuna ominaisuutena on erittäin ongelmallista ja harhaanjohtavaa. Homoseksuaalinen taipumus ja halu ovat seurausta ihmisen perisyntisyydestä. Pyhässä Raamatussa homoseksuaalisuuden harjoittaminen on kaikissa muodoissaan kielletty ja tuomittu. Homoseksuaalinen käyttäytyminen on synti, joka vie ilman katumusta helvettiin.  

Vastaus homoseksuaalisuuden haasteeseen ei ole se, että hylätään Jumalan sana: taivutaan tämän maailmanajan virtauksiin ja kirkon yhteinen usko perisynnistä kielletään. Käsitystä ja opetusta oikeasta ja väärästä ei voi johtaa siitä, että syntiin langenneella ihmisellä olisi kyky toimia oikein. Kristuksen kirkon vastaus homoseksuaalisuuteen on täyden lain ja ehdottoman evankeliumin julistaminen. Homoseksuaalisuuteen lankeavia tulee myös ohjata tarvittavaan hoitoon, sielunhoidollisiin ja terapeuttisiin keskusteluihin.

Jos kirkko ei kehota tekemään homosuhteista parannusta ja uskomaan Jeesuksen sovitusvereen, johtaa se tämän taipumuksen omaavia iankaikkiseen rangaistukseen. Eikä ainoastaan homoseksuaalisuutta harjoittavat, vaan myös sitä synniksi saarnaamattomat kaitsijat joutuvat tuomiolle Jumalan edessä.

Jaak. 3:1: "Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion."

Hes. 33:7-9: " Ja sinä, ihmislapsi! Minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun puolestani. 8. Jos minä sanon jumalattomalle: jumalaton, sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen tiestänsä, niin se jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. 9. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta hänen tiestänsä, että hän kääntyisi siltä pois, eikä hän tieltänsä käänny, niin hän kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi pelastanut."

Kehotan vakavasti kirkkomme piispoja ja kaikkia homosuhteisiin myönteisesti suhtautuvia palaamaan Jumalan luoman ja Raamatun opettaman mieheyden ja naiseuden kunnioittamiseen. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi! Herramme Jeesus vakuuttaa jokaiselle syntejään ja saastaisuuttaan kauhistuvalle: "Poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi."

 

HOMOKULTTUURIN VYÖRYTYS

Kukaan ei ole voinut viime kuukausina välttyä homouteen myönteisesti suhtautuvalta informaatiolta. Homoseksuaalista elämäntapaa esitellään jopa normaalina ja tavanomaisena. Pahimmillaan seksuaalisesta poikkeavuudesta ollaan jopa ylpeitä (Pride- eli Ylpeys-tapahtumat)! Turhaan ei Jumalan sana opeta tällaisista: "... heidän kunniaan on heidän häpeänsä". (Fil. 3:19)

Seksuaalisesta poikkeavuudesta on todettava, että se on perisynnin yksi seuraus. Jokainen meistä on osallinen Aadamin lankeemukseen ja siitä seuraavaan luomakunnan kirotuksi tulemiseen. Kukaan meistä ei ole myöskään siis vapaa seksuaalisuuteen liittyvästä vääristyneisyydestä. Jokainen meistä on jollain tapaa sairas myös tällä alueella kuten kaikilla muillakin. Terveitä ei ole syntiinlangenneen ihmiskunnan keskellä yhtään.

Mutta kristitty on kutsuttu elämään uutta elämää Kristuksessa, kuolettamaan päivittäin oman langenneen lihansa syntisiä haluja ja vääriä taipumuksia - Jumalan sanaa harjoittaen, Pyhää Henkeä avuksi huutaen ja Jeesukseen katsoen. Jos joku kokee esim. erityistä homoseksuaalista taipumusta, niin ei se tee hänestä vähemmän taivaskelpoista. Mutta jos joku elää oman lihansa viettien mukaisesti, niin tällainen hylkää Jeesuksen kaidan tien ja on matkalla kohti helvettiä. Jos hän kuitenkin katuu, pyytää anteeksi ja uskoo Jeesukseen, niin hänen suuntansa kääntyy kohti taivasta. Jeesus kärsi Golgatan ristillä myös kaikkien homouteen (ja muihin seksuaalisiin vääristymiin) liittyvien syntien tähden.

Jos homosuhdetta ei saarnata synniksi, josta on tehtävä parannus, johdatetaan nämä sisäisesti rikkinäiset ihmiset kohti iankaikkista kadotusta. Jos ja kun yhteisö - tai jopa Kristuksen nimeä kantava kirkko! - hyväksyy homosuhteiden harjoittamisen, ei kyseessä ole enää vain lankeemus, vaan myös jo Jumalan antama rangaistus: "Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa... Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa... niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia." (Room. 1:24-28)

Homosuhteiden hyväksyminen - jopa siunaaminen! - on merkki ja osoitus siitä, että Herra on jo antanut hylkäävän tuomion. Ystävät, kavahtakaa sellaisia, jotka vetävät päällensä Jumalan vihan.