JulkaisumuotoPDF
Bookmark and Share
Juha Muukkonen
Bet-kirjaimen Kristus-saarnaa

H6B 2. BET-KIRJAIMEN KRISTUS-SAARNAA

 

2בבֵּיתbet > kreik. B βῆτα béeta > lat. B

Bet tarkoittaa rakennettu sisätilaa: esim. taloa, temppeliä, kotia, huonetta, sukua, pulloa tai säiliötä. Bet on báit-sanan omistettava muoto (lat. status constructus, 'rakenneasema', hepr. smichút). Tuttu muistisana: Beetlehem eli 'leivän talo'.

                                    בַּ֫יִתbáit (BNH, 2036x, H0956, 1. Moos. 6:14)

                                    בֵּית־לֶ֫חֶםBèt Léchem (BNH, L8M, 41x, H0980, 1. Moos. 35:19)

Bet johtuu verbistä

בָּנָהbaná rakentaa (sisätila)

H2A BN Bana (BNH) rakentaa, http://www.gen.fi/images/0H2A/bet-nun-he.pdf

Bet tarkoittaa Jeesuksen maanpäällistä ruumista, seurakuntaa.

Bet eli kaksi on toisen persoonan eli Pojan luku (ב 2) ja kirjain √123.

Raamattu alkaa bet-kirjaimella בְּרֵאשִׁיתBereshít Alussa eli 'Ihmiseksi syntyvän esikoisen kautta'

Raamatun viimeinen kirjain on נוּןnun אָמֵן amén-sanassa (Ilm. 22:21)

> בֵּןBen Poika: Raamatun ensimmäinen ja viimeinen kirjain

muodostavat sanan ben eli poika. Raamattu on kirja Pojasta!

Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Aamen. (Ilm. 22:21)

Bet eli kaksi on hengellisen ja teologisen esikoisuuden kirjain ja luku.

בְּכֹרbechór esikoinen: 2 + 20 + 200 = 222

Kain > Aabel > Seet

                             Ismael > Iisak

                             Eesau > Jaakob

                             Ruuben - > Juuda (Joosef)

  Manasse > Efraim

OTE RUKOUSKIRJEESTÄNI 2/2017:

BET: TEMPPELI, ESIKOINEN JA POIKA, KOLMIYHTEISEN JUMALAN TOINEN PERSOONA

Jumalan antamassa Pyhän Hengen ilmoituskielessä hepreassa kaikki tähtää lopulta vain ja ainoastaan yhteen: Vapahtajaamme eli Poikaan Jeesukseen – Häneen, joka on ainoa tie Isän luokse. Myös heprean 22 kirjainta ovat Messias-saarnaa. Aakkosten toinen kirjain bet eli luku 2, meikäläisittäin 'b', on sitä erityisen vahvasti ja avoimesti.

1. BET ON RAKENNETTU SISÄTILA

Bet tarkoittaa rakennettua sisätilaa: taloa, huonetta, temppeliä, pulloa tai säiliötä.

 

Bet-kirjaimen muistamme esim. nimestä 'Beetlehem' ('leivän talo'). Se on paikka, josta saimme syödäksemme taivaan mannaa ja elämän leipää; pääsiäiskaritsaa, joka on itsensä meille iankaikkisen elämän ruoaksi valmistanut. Isä rakensi Pojalle 'huoneen' eli temppelin, se on maanpäällisen ihmisruumiin.

Jeesus sanoi:

Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä. … Hän puhui ruumiinsa temppelistä. (Joh. 2:19, 21)

Kristuksen astuttua ylösnousemusruumiissaan taivaaseen olemme nyt me, Häneen kastetut ja uskovat, Kristuksen maanpäällinen morsian, seurakuntaruumis, Jumalan huone ja temppeli.

… että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä.

Kristus on uskollinen Poikana, hänen huoneensa haltijana; ja Hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen. (Hebr. 3:6)

… seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa. (Ef. 1:23)

                                    בֵּיתbet talo, huone, temppeli, pullo, säiliö

                                    בֵּית־לֶ֫חֶםBèt Léchem Beetlehem, 'leivän talo'

2. BET ON NUMERO KAKSI, JOKA TARKOITTAA ESIKOISTA

Luonnostaan ajattelemme, että yksi on esikoisen luku – onhan esikoinen ensimmäisenä syntynyt. Mutta Raamattua tarkkaan lukiessamme huomaamme, että esikoisen numero onkin kaksi eli järjestyslukuna toinen. Erityisesti VT:n patriarkka- eli kantaisäkertomuksissa näemme, miten hengellis-teologinen esikoisasema siirtyy ensiksi syntyneeltä toiselle.

Aabrahamin esikoispoika oli Ismael. Mutta toinen poika Iisak oli lupauksen lapsi ja sai esikoisoikeudet. Iisakin esikoispoika oli Eesau. Mutta Herra valitsi toisen pojan Jaakobin jatkamaan Messiaan esivanhempien ketjua. Jaakobin esikoinen oli Ruuben. Mutta hänkin menetti esikoisoikeutensa. Tilalle tuli lopulta Juuda. Egyptin hallitusmieheksi ylennetyn Joosefin esikoinen oli Manasse. Mutta nuorempi Efraim asetettiin hänen edelleen.

Jo maailman ensimmäisessä perheessä esikoispoika Kain menetti epäuskonsa tähden asemansa toisena syntyneelle pojalle Aabelille. Aabelin tilalle tuli myöhemmin vielä Seet.

Huomattava on, että heprean esikoinen-sanan (alkuperäisen ktiv chasér -muodon bechór) gematrinen lukuarvo on 222. Luvun 222 ns. pienin luku (mispár katán) puolestaan (2+2+2) on 6, joka on tunnetusti ihmisen luku.

Bet-kirjain eli samalla luku kaksi saarnaa meille Jumalan ihmiseksi syntynyttä Esikoista. Aadam oli ensimmäinen esikoinen, mutta hänen langettuaan Jumala antoi toisen, uuden eli viimeisen Aadamin, se on Jeesus-esikoisen.

בְּכֹרbechór esikoinen

3. BANA- ELI RAKENTAA-VERBI

Bet-kirjaimen Kristus-saarna ei vielä tyhjene näihin. Kaikki Raamatun heprean sanat palautuvat kolmikirjaimisiin sanajuuriin. Kolmiyhteinen Luojamme on asettanut seemiläisiin kieliin (hepreaan, arameaan jne.) myös tällä tavoin puumerkkinsä.

Ensimmäinen kirjain tarkoittaa Isää, toinen Poikaa ja kolmas Pyhää Henkeä. Seuraavana bet-kirjaimen eli luvun kaksi Kristus-saarna on se, että nimenomaan juuren toinen kirjain eli bet! (numero 2) on Pojan kirjain. Juuren toinen kirjain on se, joka vahvennetaan ja korostetaan, kun halutaan ilmaista tekemisen voimakkuutta. Kun haluamme oppia tuntemaan paremmin ja syvemmin kolmiyhteistä Jumalaa, niin silloin Pojan asema on aina keskeisin ja korostetuin. Pyhä Henki kirkastaa meille Jeesuksen, Hän ei korosta itseään. Ja Isä käskee meitä kuulemaan ja uskomaan Poikaa.

בָּנָהbaná rakentaa

 

4. BE-PREPOSITIO

Neljänneksi mainitsen heprean be-preposition. Bet-kirjaimen juurena on rakentaa-verbi, baná. Samasta juuresta johtuu myös Raamatun ensimmäinen kirjain ja sana: prepositio be-. Be-prepositio tarkoittaa joko sisätilassa olemista (inessiivi), jonakin aikana tapahtumista sekä jonkun välityksellä, avulla tai kautta tekemistä.

Raamatun ensimmäinen sana, Alussa Bereshít, tarkoittaa hengellis-teologisesti ja sananmukaisesti tulkittuna 'ihmisesikoisen kautta'. Tässä käytetään esikoisesta sanaa reshít. Siihen liitetty bet-kirjain kertoo luomisen suuren salaisuuden: Kaikki on luotu Jeesuksessa Kristuksessa eli Esikoisen kautta.

בְּbe -ssa, aikana, kautta

רֵאשִׁיתreshít, esikoinen, alku

בְּרֵאשִׁיתBereshít Alussa, Esikoisessa, Ihmiseksi syntyvän Esikoisen

  kautta

5. BEN ELI POIKA: RAKENTAJA JA RAKENNUS

 

Viidentenä on bet-kirjaimeen liittyvä sana poika, ben. Tämäkin johtuu samasta rakentaa-juuresta, josta johtuvat niin itse bet-kirjain (talo eli sisätila) kuin prepositio be- ('olla sisätilassa'). Poika on sananmukaisesti sekä betin tekijä eli Rakentaja kuin myös itse bet eli Rakennus. Hän on myös se 'Säiliö', jossa on kätkettynä kaikki tiedon ja viisauden aarteet, voima ja valta, kirkkaus ja kunnia!

          בֵּןben poika

6. HEPREAN 22 AAKKOSTA

Kuudenneksi totean, että heprean aakkosten lukumäärä, 22, on 'kyllästetty' luvulla 2. Se on täynnä bet-kirjainta, samoin kuten oli heprean yleisin esikoinen-sana (bechór). Jumala on luonut sekä näkyvän että näkymättömän maailmankaikkeuden heprean kielellä, se on Jeesuksessa eli Pojan luvulla 2 (bet)!

7. KRISTUKSEN KAKSI LUONTOA

 

Bet eli kaksi on Jeesuksen Kristuksen luku myös siten, että Hänessä yhdistyi kaksi luontoa: jumaluus ja ihmisyys. Vertaa tätä myös ihmisten tekemien tietokoneiden käyttämän informaation kaksiosaisuuteen eli binarismiin: kaiken digitaalisen tiedon pohjana ja perustana on (ainakin toistaiseksi ollut) vain kaksi lukua tai tilaa, ns. ykkönen ja nolla.