JulkaisumuotoPDF
Bookmark and Share
Juha Muukkonen
Tee parannus!
Jer. 18

 

  

Etsikkoaikoja-sunnuntain (11 shel) rippipuhe ja saarna (Jer. 18:1-10)

Raamatunkäännös: KR 1933/38

 

JÄSENNYS

1. SAVENVALAJAN HUONEESSA

2. TERVE EI TARVITSE PARANTAJAA JA LÄÄKETTÄ

3. OLETKO SYNTINEN?

4. EN OLE MUITA SYNTISEMPI!

5. JEESUS TÄYTTI LAIN JA HÄNET TEHTIIN SYNNIKSI

6. KELPAAKO TAVALLINEN ELÄMÄ TAIVASPAIKAN MAKSUKSI?

7. PÄÄSET ARMOSTA TAIVAASEEN

8. KARTA HARHAOPPISTA

 

 

Rippipuhe

 

Veljet ja sisaret Kristuksessa Jeesuksessa! Tänään on yhdestoista sunnuntai helluntaista. Päivän otsikko on ’Etsikkoaikoja’.

Juutalaisen perimätiedon mukaan roomalaiset tuhosivat kenraali Tiituksen johdolla Jerusalemin toisen temppelin juutalaisen kalenterin av-kuun 9. päivänä vuonna 70 jKr. Tätä Jeesuksen ajan temppeliä kutsuttiin myös Serubbaabelin temppeliksi, jota Herodes Suuri oli myöhemmin korjannut ja laajentanut. Samana av-kuun yhdeksäntenä, 655 vuotta aikaisemmin, tuhottiin myös ensimmäinen, ns. Salomon temppeli vuonna (babylonialainen suurkuningas Nebukadnessar v. 586 eKr). Tuo av-kuun yhdeksäs päivä osuu meidän kalenterissamme loppukesään, yleensä elokuulle. Pyhällä maalla asuville juutalaisilla oli annettu Jeesuksen maanpäällisen elämän aikana ja sen jälkeen oma etsikkoaikansa. Mutta armon aika oli nyt kulunut monen osalta loppuun.

Jumala antaa kullekin kansalle ja ihmiselle omat määrätyt ajat ja elämänvaiheet, jolloin he joutuvat erityisen tärkeiden ratkaisujen ja valintojen eteen. Herra punnitsee ja koettelee, millaista tekoa itse kukin on. Raamatussa puhutaan etsikkoajasta. Jeesus sanoo Jerusalemin kaupungille: sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta; 44. ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, sentähden ettet etsikkoaikaasi tuntenut." (Luuk. 19:43-44)

Sananmukaisesti kreikankielessä etsikkoaika-sana (kreik. ho kairos tees episkopees, lat. tempus visitationis) tarkoittaa ’määrättyä tarkastusaikaa’, visitaation eli vierailun hetkeä, jolloin selvitetään, ovatko asiat kunnossa vai eivät. Etsikkoaika voitaisiin kääntää myös ’piispantarkastukseksi’. Silloin suuri kaitsija selvittää meidän sydämemme tilan. Tuon tarkastuksen perusteella julkistetaan myöhemmin tarkastuspöytäkirja sekä toteutetaan tuon pöytäkirjan mukaiset sanktiot eli rangaistukset, sikäli kuin tarvetta on.

Jumala teki piispantarkastuksen oman valitun kansansa keskellä Rooman keisari Tiberiuksen 15. hallintovuoden jälkeen. Tarkastus oli perusteellinen ja kesti noin kolme vuotta. Piispa tutustui laajasti pyhäksi pappiskansaksi erottamansa Aabrahamin jälkeläisten jumalanpalvelukseen ja seurakunnan elämään. Tuon tarkastusmatkan perusteella kirjoitettu pöytäkirja on murskaavaa luettavaa: Israelin kansa oli luopunut Herrastaan, so. oli hylännyt Jumalan sanan, joka Mooseksen ja muiden profeettojen kautta oli valitulle kansalle annettu. Muodollisesti jumalanpalveluksessa toimitettiin säädettyjä uhreja ja luettiin Moosesta sekä profeettoja. Mutta Raamatun sitovuus kansan arkipäivän elämässä oli selitetty pois: Sekä kansa että sen johtajat elivät katumattomin ja kovin sydämin; itsekkyys, ylpeys, ahneus, valhe, haureus ja kaikenlainen synti rehottivat valtoimenaan.

Herra toimittaa tänään piispantarkastusta tässä jumalanpalvelukseen pyhitetyssä huoneessa. Hän tutkii ja koettelee, pysyykö pyhässä kasteessa Aabrahamin sukuun oksastettu ja pyhäksi pappiskansaksi asetettu seurakunta jäsenineen Jumalan sanassa ja pelossa. Onko meillä rakkaus totuuteen? Sallimmeko Jumalan sanan kaksiteräisen miekan vaikuttaa keskellämme elävänä ja voimallisena, lyhentämättömänä ja täytenä? Sallimmeko sen erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet, olla sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija (Hebr. 4:12)?

Jesajan kirjan luvusta 55 luemme: ”Etsikää Herraa silloin, kun Hänet löytää voidaan; huutakaa Häntä avuksi, kun Hän läsnä on. 7. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin Hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä Hänellä on paljon anteeksiantamusta.” (Jes. 55:6-7)

Jumala varoittaa meitä olemasta niiden jerusalemilaisten kaltaisia, jotka kohtasivat sydämensä kovuuden tähden perikadon vuonna 70 jKr. Apostoli Johannes kirjoittaa Ensimmäisessä kirjeessään: ”Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja Totuus ei ole meissä. 9. Jos me tunnustamme syntimme, on Hän uskollinen ja vanhurskas, niin että Hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 10. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme Hänet valhettelijaksi, ja Hänen sanansa ei ole meissä.”

Tänään on oikea päivä parannuksenteolle ja synnin poislaittamiseen elämässä. Nyt on sinun ja tämän seurakunnan etsikkoaika. Emmehän sitä hylkää? Parannus on sitä, että me turvaamme pelästynein omintunnoin Jeesuksen viattomaan kärsimykseen ja sallimme syntimme tulevan kiinni naulatuksi Golgatan veriseen puuhun. Tänään ovat taivaan portit vielä avoinna sille, joka kääntyy ja uskoo Jeesuksen nimeen ja sovitusvereen.

 

 

SAARNA

 

1. SAVENVALAJAN HUONEESSA

 

Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Sana, joka tuli Jeremialle Herralta ja kuului: 2. "Nouse ja mene alas savenvalajan huoneeseen; siellä minä annan sinun kuulla sanani". 3. Niin minä menin alas savenvalajan huoneeseen, ja katso, hän teki työtä pyöränsä ääressä. 4. Ja jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle, niinkuin savi voi mennä savenvalajan käsissä, niin hän teki siitä taas toisen astian, miten vain savenvalaja näki parhaaksi tehdä.

5. Silloin tuli minulle tämä Herran sana: 6. "Enkö minä voi tehdä teille, te Israelin heimo, niinkuin tekee tuo savenvalaja, sanoo Herra. Katso, niinkuin savi on savenvalajan kädessä, niin te olette minun kädessäni, te Israelin heimo. 7. Yhden kerran minä uhkaan temmata pois, hajottaa ja hävittää kansan ja valtakunnan; 8. mutta jos se kansa kääntyy pois pahuudestaan, josta minä sitä uhkasin, niin minä kadun sitä pahaa, jota ajattelin tehdä sille. 9. Toisen kerran taas minä lupaan rakentaa ja istuttaa kansan ja valtakunnan; 10. mutta jos se tekee sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, eikä kuule minun ääntäni, niin minä kadun sitä hyvää, jota olin luvannut tehdä sille.” (Jer. 18:1-10)

Tänä päivänä sinun ja minun on tehtävä parannus syn­neistämme. Jos pysymme synneis­sämme eli emme niitä tunnusta ja hylkää - se on kadu ja tuo Herram­me Jeesuksen ristin juurelle sovitettavaksi - saam­me osak­semme hävitystuomion, kadotuksen. Minä olen itsessäni samanlainen syntiinlankee­muksen ja omien syntieni tähden saastunut lihallinen ihminen kuin sinäkin. Tänä päivänä meidän on kaikkien tehtävä Jumalan edessä tili itsestämme. Jos emme siihen suostu, joudumme tilinteolle ja vastuuseen synneistämme viimeisellä tuomiolla. Hyvä Jumala varjelkoon, ettei kukaan meistä joutuisi viimeiselle tuomiolle kiivaan Jumalan eteen syntivelka kanteena. Tänä päivänä meidän on kaikkien tehtävä Jumalan edessä tili itsestämme. Herran sana koskee meitä tässä juuri ja nyt. Jos emme suostu parannuk­sentekijän paikalle, uhkaa meitä tuho.

Eikö ole niin, että savenvalaja hajottaa pilalle menneen ruukun, jossa vesi ei pysy, ja tekee uuden? Vielä varmemmin on niin, että Herra ei jätä syntiä kostamatta. Jos emme suostu Hänen käsissään muokattavaksi, olemme auttamatta tuhon omat. Minä olen samanlainen syntiinlankeemuksen ja omien lankeemuksieni tähden vialliseksi muotoutunut ruukku kuin sinäkin. Profeetta Jeremialle tullut Herran sana koskee meitä tässä juuri ja nyt. Jos emme suostu parannuksentekijän paikalle, uhkaa meitä sama kohtalo kuin muinaista Jerusalemia ja sen asukkaita.

Kuule, miten Jumalan sana jatkuu tuon jo kuulemamme Jeremian savenvalajan huoneessa käymisen jälkeen: "Sano siis nyt Juudan miehille ja Jerusalemin asukkaille: Näin sanoo Herra: Katso, minä hankin teille onnettomuutta ja pidän neuvoa teitä vastaan. Kääntykää siis kukin pahalta tieltänne ja parantakaa vaelluksenne ja tekonne. 12. Mutta he vastaavat: 'Se on turhaa! Sillä me vaellamme omien neuvojemme mukaan, ja me teemme kukin oman pahan sydämensä paatumuksen mukaan.'" … 16. Niin he tekevät maansa kauhistukseksi, ikuiseksi ivan vihellykseksi. Jokainen, joka ohitse kulkee, kauhistuu ja pudistaa päätänsä. 17. Niinkuin itätuuli minä hajotan heidät vihollisen edessä; minä näytän heille selkäni enkä kasvojani heidän hätänsä päivänä." (Jer. 18:11-12, 16-17)

Meidän on totisesti tehtävä parannusta syn­neistämme. Vielä Jumalan sana Hesekielin kirjasta, sen luvusta 18: Kääntykää, palatkaa pois kaikista synneistänne, ja älköön syntivelka tulko teille lankeemukseksi. 31. Heittäkää pois päältänne kaikki syntinne, joilla te olette rikkoneet, ja tehkää itsellenne uusi sydän ja uusi henki.” (Hes. 18:30-32)

 

 

2. TERVE EI TARVITSE PARANTAJAA JA LÄÄKETTÄ

 

Mitä on se synti, pahuus ja rikkomus, vääryys ja laittomuus, mikä meidän on nyt heitettävä pois elämästämme? Ihmisen elämän ja sydämen kunnollisuutta voi tutkia Jumalan lain valos­sa. Mutta haluammeko me ihmiset tulla tutkit­tavaksi ja läpivalais­taviksi? Tosiasiassa me ihmiset vihaamme ja pakenem­me Ju­malaa. Jumalan laki herättää meissä pelkoa ja vihaa. Vi­haamme Juma­laa, joka vaatii meiltä mahdo­ton­ta. Vaa­timus on seuraa­vaa: Päästäksemme taivaaseen meidän on rakastet­tava Jumalaa kaik­kein eni­ten ja toisia ihmisiä yhtä paljon kuin it­seämme. Tuohon meis­tä ei kukaan pysty. Rak­kauden kak­sois­käskyn mukaan eläminen on niin mi­nulle kuin sinulle mah­do­tonta. Yhtä mahdo­ton­ta kuin saavut­taa hyp­pää­mällä kuu tai­vaal­ta - tai lähteä pelkkiä käsiä räpyttelemällä yläilmoille linnun lailla liitelemään.

Pakenemme Jumalaa, joka uhkaa heittää mei­dät helvettiin. Kukapa ei juoksisi pyöveliä, te­loittajaa, kar­kuun. Pakenem­me ja koemme syyl­li­syyttä, koska emme ole antaneet Hä­nelle sitä, mikä te­kijäl­lemme ja omistajal­lemme kuuluu. Luo­jamme ja elämämme ylläpitäjä odot­taa meiltä ehyttä ja puh­dasta rak­kautta, täy­dellistä ja pyhää kunni­oi­tusta, ko­kosydä­mis­tä pal­vontaa ja ylis­tystä.

On ihmisjärjelle käsittämätöntä armoa, että sinä olet tänä sunnuntaipäivänä Jumalan johdatuksesta ja vetämänä tullut tänne kirkkoon kuulemaan Jumalan täyttä ja lyhentämätöntä sanaa - toisin kuin tuhannet muut tämänkin paikkakunnan asukkaat. Sinä saat kuulla viiltävän totuuden itsestäsi, mutta sinulle myös tarjotaan lääkettä kaikkeen syntiturmelukseen. Se, joka ei ymmärrä ja tunnusta olevansa sairas, ei halua myöskään ottaa lääkettä.

 

 

3. OLETKO SYNTINEN?

 

Jokainen meistä on läpikotaisin syntinen ihminen. Vai olisiko sittenkin joku meistä kyennyt tuon täydellisyyttä vaati­van lain mu­kaan elämään? Löytyisi­kö täältä tai miksei saman tien koko Suo­mes­ta - sit­ten­kin joku täydellinen? Joku, joka olisi sydämes­sään luot­tanut yksin Jumalaan ja hänen lu­pauk­siin­sa; ei olisi kiinnit­tänyt mieltään, toivo­aan ja odotuksiaan esimerkiksi rahaan, omaan voimaan­sa tai lahjak­kuuteensa?

Löytyisikö joku sellainen, joka ei koskaan lau­su kevyesti ja turhaan Jumalan pyhää nimeä, ei päästä kos­kaan suustaan herranjestas-, her­raparatkoon- tai taivas­varjel­koon -lausu­mia? Joka aina hädän hetkellä pyytäisi apua ensin Juma­lalta? Ja aina kiitollisin ja nöy­rin mielin an­taisi kiitoksen sil­le, joka huu­don ja ru­kouksen kuu­lee? Oli­siko joukos­samme sellai­nen, joka py­hittää joka viik­ko ilman poikkeusta lepopäi­vänsä Jumalan sa­nalla ja rukouk­sella, Herran suur­ten pe­las­tus­tekojen tutki­mi­sella ja apostoliseen uskoon ja järjestykseen sitoutuneiden kris­tittyjen yhteydellä?

Mahtaisiko asua maassamme ihminen, joka kunni­oittaa vanhempiaan ja koko esival­taa? Sellai­nen, joka ei kos­kaan nouse kapinoi­maan; ei hal­veksi­maan niitä, joiden vallan alaiseksi Jumala on hänet asetta­nut; ei riko Suomen lakia tai muu­ta järjestystä vas­taan - aina lii­ken­nesään­töjä sekä no­peusrajoi­tuk­sia myö­ten? Tun­netko ketään sel­laista, joka ei oli­si lyö­nyt, tap­pa­nut ja murhannut? Enkä nyt tar­koi­ta väki­valta­rikoksista tai abor­tista, lap­sen­tappa­mi­sesta, pi­dättäyty­neitä. Vaan tar­koi­tan ­sel­lais­ta, joka ei kos­kaan vi­hassa lyö - ei edes sa­noilla tai aja­tuk­silla; ei koskaan jätä aut­ta­matta hädässä olevaa? Sellaista, joka ei tee hi­dasta itsemur­haa viinalla, tupakalla tai muilla epäterveillä elämänta­voilla?

Onko sinua vastaan kävellyt ihmi­nen, joka ei tekisi huorin? Enkä jälleen tarkoita muun kuin oman puolisonsa kanssa makaavaa, en puo­lisonsa hylännyttä ja vaihtanutta, en avo- tai irtosuhteiden haureudessa elävää. Vaan tarkoitan si­tä, joka ei halua edes sy­dämeensä - silmistä puhu­matta­kaan - mitään sel­laista, mis­sä seksuaa­lisuutta to­teute­taan Juma­lan aset­ta­man miehen ja naisen välisen elinikäiseksi tarkoitetun aviolii­ton ulko­puo­lella? Tie­dätkö jonkun, joka ei koskaan varasta, ei edes työnanta­jalta tai yhteiskunnalta verotuk­sessa? Joka auttaa lähim­mäis­tään kun­niallisesti ja rehellisesti lisäämään ja varjele­maan elatus­taan ja omaisuuttaan?

Onko olemassa joku, joka ei kos­kaan lausu pahaa sanaa toisesta ihmises­tä; joku, joka ei koskaan himoitse itselleen sitä, mitä toi­sella on? Ra­haa, omaisuutta, me­nestystä, kuu­lui­suutta, val­taa, puolisoa, lah­jak­kuutta tai ul­konäköä?

Jumalan asettama täydellisyyden laki ajaa mei­dät vihaan ja epätoi­voon. Taivaaseen emme pää­se, jos olemme yhdessä­kin kohtaa rikko­neet. Pyhän ja vanhurskaan Jumalan läsnä­olo tu­hoaisi pienenkin rikko­muksen tehneen välit­tömästi. Aivan kuten hehkuva tuli polttaa lähei­syydes­tään oljet tuh­kaksi silmän­räpäyk­sessä. Tai savenvalaja hajottaa yhdestä kohtaa vuotavan vesiruukun. Ei siinä auta, että 99 % ruukusta pitää vettä. Jos se vuotaa pienestäkin reiästä, niin se ei kelpaa, vaan murskataan.

 

 

4. EN OLE MUITA SYNTISEMPI!

 

"Mutta olen minä kuitenkin aika hyvä ihmi­nen, ainakin parempi kuin tuo toinen! Tuo se vasta syntinen onkin! Ja vähintäänkään en ole sen huo­nompi kuin joku toinen, enin­tään yhtä huo­no." Ihmisten kesken vertail­tuna me voim­me asettaa it­semme ja toisemme pyhyys- ja syn­tisyysjär­jes­tykseen, tosin siinä­kin useimmi­ten ereh­dymme. Mutta Jumalan edessä tuollai­set las­kel­mat ovat pelkkää vessapape­ria, ei niillä ole mitään te­koa. Jumalan edessä on aivan samanteke­vää onko ihmi­nen kun­niallisen kan­sa­lai­sen maineessa ole­va siivosyn­tinen vai kaikkien tuntema jul­kisyn­nin palvoja. Kummallakaan ei ole mitään mah­dollisuutta päästä Jumalan luokse ikuiseen elä­mään. Kummankin osa on kado­tus. Helvetin eri kuu­muusasteiden ja rangais­tuksen kovuu­den las­kemis­taulukkoa en tässä ala selvittää - enkä sii­tä ole edes kiin­nostunut. Vain sillä, viete­täänkö ikuisuus elämän vai kuo­le­man paikassa, on lopulta merkitystä.

Miten sinne elämän paikkaan, tai­vaa­seen sitten voi päästä, kun kukaan ei ole sinne kelvolli­nen? Ihmiselle se onkin mahdotonta. Ihminen ei voi itse, omin voimin ja teoin, päästä ikui­seen elämään. Minä ja sinä an­saitsemme oikeu­den­mu­kaisuuden peri­aatteen mukaan kadotustuomion. Ja sinne helvet­tiin me kumpi­kin oikeas­ti ja to­del­lisesti menem­mekin, jos Jumala ei itse meitä pelasta.

 

 

5. JEESUS TÄYTTI LAIN JA HÄNET TEHTIIN SYNNIKSI

 

Jeesus, taivaasta alas tullut Ju­ma­lan Poika, heitettiin helvet­tiin minun ja sinun sijasta. Hänet ki­rottiin ja tehtiin syn­niksi, Häneen osui se Jumalan pyhyy­den polttava tulenhehku, joka tuhoaa kaiken pa­huuden. Jeesus oli se itsessään täydellinen ja virheetön ihminen, joka kuitenkin raadeltiin ja lävistettiin sinun ja minun sijasta. Jeesus oli Juma­lan syntiä ja saastaisuutta koh­taan tun­teman van­hurskaan vihan kohteena. Jeesus otti kirotun, tapettavan ja hylättä­vän käärmeen osan omak­seen, vaikka Hän oli itse Rakkaus ja To­tuus, itse Pyhyys ja Puh­taus. Mutta sik­sipä Ihmisen Poika saat­toikin meidän puo­les­tamme kärsiä, koska Hänen ei tar­vin­nut kär­si­ä omien syntiensä täh­den.

Eikä Jeesus ainoastaan kärsinyt meille kuulu­vaa tuomiota, vaan Hän myös täytti meidän puoles­tamme lain. Jeesus ei koskaan rikkonut yhtäkään lainkohtaa, ei koskaan langennut pienimpään syn­tiin. Ihmistekoisia perinnäissääntöjä Hän ei noudattanut, jos ne olivat ristiriidassa Jumalan sanan kanssa. Kiusatuksi Jeesus kyllä joutui. Mutta kiusattuna oleminen on eri asia kuin lan­keami­nen. ”Et voi estää lintuja lentämästä pääsi yläpuo­lella, mutta voit estää niitä te­ke­mästä pääsi päälle pesää”, opettaa Luther. Jeesuksen lain täyttäminen on mah­dollista las­kea meidän hyväk­semme siksi, että Jee­suksen ei olisi tarvinnut laskeu­tua alas taivaasta, syntyä ihmiseksi. Olisi Hän voi­nut py­syä kirkkaudessa en­kelten ja kaikkien tai­vaan­joukko­jen palvo­mana. Mikä pakko suvereenin ja kaikista muista riippumat­toman Jumalan olisi ollut itse luo­miaan ihmisiä pelastaa? Kuka Hänet, kaikkivaltiaan, olisi voinut tuomiolle ja vastuuseen maailman pahuudesta asettaa?

 

 

6. KELPAAKO TAVALLINEN ELÄMÄ TAIVASPAIKAN MAKSUKSI?

 

Joku saattaa mielessään kuitenkin ajatella, että mahtaneeko­ se Jumala lopulta kuitenkaan niin tiukkapipoinen olla. Eikö Jumalalle kel­paisi ihan tavallinen elämä taivaaseen pääsyn perus­teeksi - aivan niin kuin tavallinen elämä riittää normaalisti siihen, että ei joudu vankilaan tai muutenkaan yhteiskunnan rangaistavaksi tai ihmisten ylenkatsomaksi? Onko niitä lain käskyjä nyt niin pilkun­viilaajan ottein tulkittava? Eikö nyt suurin­ piirtein ja päällisin puolin kunnollinen elämä riittäisi?

Vastaan tähän yksinkertai­sesti: Jos muutat Jumalan sanasta yhden osan, lain, niin miten voit kuvitella että se toinen osa, lupaukset taivaas­ta, pysyisivät voimassa? Sanon suoraan: Jos joku ei tunnusta Jumalan pyhän lain täydellisyyden vaati­musta oikeaksi, niin turhaan hänen on myös­kään kuvi­tella saavansa osakseen niitä ihania lupauksia Jumalan anteeksiantamuksesta ja armos­ta, jotka ovat uskon kautta Jeesukseen ainoa tie taivaaseen. Jos Raamattu ei ole totta kaikilta osiltaan ja kokonaan, niin miten ihmeessä voisimme varmistua siitä, että synnit todella saa anteeksi pelkän uskon kautta Jeesuksen nimeen?

 

 

7. PÄÄSET ARMOSTA TAIVAASEEN

 

Kutsun sinua liittymään sii­hen joukkoon, joka suostuu tunnustamaan Jumalan lain vaatimuk­set tosiksi ja oikeiksi. Liity niihin, jotka tunnustavat ja hylkäävät syntinsä Jeesuksen ris­tille. Synnit, joita monet niin paljon rakastavat. Tosiasiassa­han me emme useinkaan lankea syntiin - me suorastaan syöksymme, hyp­päämme ja sukellamme siihen, niin houkuttele­valta ja kiehto­valta se kiusaajan valmistama ansa usein vaikuttaa ja tuntuu.

Tänään sinulle tarjotaan täydellistä anteeksiantamusta. Synninpäästön sanojen lisäksi saat tulla nauttimaan konkreet­tista syötävää ja juotavaa, taivaallista anteek­sian­toa Jee­suk­sen ruumiissa ja veres­sä. Jokai­nen kastettu ja Jeesukseen uskova, joka tunnus­taa Jumalan ja Hänen sanansa vanhurs­kaak­si eli oikeaksi, mutta itsensä tuon lain rikkojaksi ja jokapäiväiseen parannuksentekoon velvoite­tuksi, on ter­vetullut ehtool­lis­pöytään syömään ikui­sen elä­män lääkettä. Sellainen ei sen sijaan kuulu Jumalan armopöytään, joka kieltää Jumalan sanan ja siten myös oman syntinsä. Joka ei tunnusta Jumalan muuttumatonta ja kestävää sanaa, pyhää Raamattua, todeksi ja oikeaksi, ja tuon Raamatun Herraa ja keskusta Jeesusta Kristusta ainoaksi tieksi taivaaseen, älköön tulko ehtoolliselle - hän nauttisi ehtoollisen omaksi tuomiokseen.

Uskon heikkous ei ole este ehtoolliselle tulemiselle - juuri heikon uskon vahvistamiseksi Pelastajamme on tuon kuolemattomuuden lääkkeen meille valmistanut. Ehtoollispöytään tulemisen este on sen sijaan se, että uskon kohteena on joku muu Jumalan Sana eli Raamatun Jeesus. Uskon kohde ratkaisee, ei uskon vahvuus. Heikkokin usko oikeaan Raamatun Jeesukseen pelastaa, vahvakaan usko ihmistekoiseen Jeesukseen tai mihin tahansa muuhun ei auta, vaan vie helvettiin.

 

 

8. KARTA HARHAOPPISTA

 

Jos joku kuitenkin kieltää tai tekee tyhjäksi sen, mitä Herra meille ilmoittaa, opettaa ja käskee Vanhan ja Uuden liiton profeetallisissa ja apostolissa kirjoituksissa, niin hän on epäjumalanpalvelija. Tällaista Jeesus kutsuu tällaisia laittomuuden tekijöiksi (Matt. 7:23).

Maassamme on monia tällaisia epäjumalanpalvelijoita eli Jumalan sanan kieltäjiä ja ihmistekoisen Jeesuksen saarnaajia ja uskojia. Olemme saaneet kuulla, että ’Raamattu sisältää selvästi vanhentuneita tai moraalisesti kyseenalaisia näkemyksiä’. Samoin tiedämme monia muitakin esimerkiksi avoimesti homoseksuaalista elämäntapaa puolustavia, avosuhteiden haureuden tai puolison vaihtamisen huoruuden hyväksyviä. Kaikkein pahin ja kadottavin opetus on se, että kastettujen keskellä ei enää yksiselitteisesti tunnusteta Jeesuksen neitseestäsyntymistä, täyttä Jumaluutta, Isän vertaisuutta. Sellaisten kanssa ei kenenkään apostolisen uskon kristityn, Raamatun Jeesuksen seuraajan, pidä olla hengellisessä tai kirkollisessa yhteydessä eikä missään tapauksessa samassa ehtoollispöydässä.

”Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? 15. Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? 16. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: ’Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani’. 17. Sentähden: ’Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani 18. ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias’.” (2.Kor. 6:14-18)

Pyydän sinua tänä päivänä Jeesuksen nimessä: Älä sinä kiellä Jumalan lakia ja torju pois sinun syntiesi tähden ristiin­naulittua ja helvettiin heitet­tyä Raamatun Jeesusta. Älä kulje kuoleman muurit murtaneen Ihmisen Pojan ohi. Älä kiellä Totuutta. Jeesus on täällä tänään ja kutsuu sinua. Hän on läsnä sanassaan ja sakramentissaan. Saat omistaa itsellesi puhtaan ja tahrattoman omantunnon. Anna puhdistaa itsesi Vapahtajan verellä kaikesta saastasta ja liasta. Saat omistaa itsellesi iankaikkisen elämän, Kristuksen ylösnousemuksella varmis­tetun. Suostu siihen, että Herra hajottaa pois sinun elämästäsi sellaisen, mikä ei kuitenkaan tule sadonkorjuus­sa, viimeisellä tuomiolla kestämään. Suostu siihen, että Luoja saa muovata sinusta mieleisensä astian ja luomuk­sen, joka tuottaa kunniaa tekijälleen.

Herramme Jeesuksen Kristuksen rakkaassa nimessä ja kalliissa maahan asti vuotaneessa sovitusveressä saat uskoa kaikki syntisi anteeksiannetuiksi; kaiken sen, millä olet rikkonut Jumalaa, toisia ihmisiä ja itseäsi vastaan. Saat tulla Jeesuksen sylissä kannetuksi taivaan iankaikkiseen iloon ja riemuun. Tämä on varmasti totta. Aamen.