JulkaisumuotoPDF
Bookmark and Share
Juha Muukkonen
Oikeaoppisuus

 

(Muokattu ystävälle 2.3.2016 osoitetusta kirjeestä)

 
 
Shalom rav lecha! Runsasta rauhaa Sinulle!
 
 
Kysyit miten pitäisi suhtautua jääräpäiseen oikeaoppisuuteen.
  
Oikeaoppisuuden motiivina voi olla kaksi eri asiaa:
 
1. Rakkaus Raamatun Jeesukseen ja Jeesuksen rakastamiin ihmisiin. Tämä on oikeaa Pyhän Hengen vaikuttamaa Jumalan Sanassa jääräpäisesti kiinni pysymistä. Vain Raamatun Jeesus pelastaa - omatekoiset jeesukset eivät voi pelastaa helvetiltä. Vain oikeaoppisille eli oikeaan Kirjoitusten Messiaaseen uskoville on luvattu taivas - harhaoppisilta eli laittomuuden tekijöiltä ovet suljetaan (Matt. 7:21-23).

2. Ihmisen oma syntinen halu olla parempi kuin muut, halu korottaa itseään ja hallita muita. Tämä on omavanhurskautta ja ylpeyttä. Tässä ei enää olekaan kiinnostuttu siitä, miten Jumala saisi armahtaa langenneen eli pelastaa synnin, kuoleman ja Perkeleen (SKP) valtaan joutuneen, vaan siitä, miten MINÄ pääsen pätemään.

 

Ikävä kyllä tätä ensimmäiseksi mainittua ei ole kenessäkään syntiinlangenneessa ihmisessä puhtaana - kaikkein vähiten allekirjoittaneessa pastorinroikaleessa - vaan parhaimmillaankin siihen on vähintään sekoittunut omavanhurskautta.

Silloin jos ns. oikeaoppisuus muuttuu pääosin tuon kakkoskohdan värittämäksi, niin asiat ovat huonosti. Tarkkaan ottaen kysymyksessä ei silloin enää olekaan oikeaoppisuus, vaan ihmisen oma ylpeys, joka on puettu ulkokultaisesti mahdollisesti itsessään oikeisiin yksittäisiin Jumalan Sanan opetuksiin. Opettaja, puhuja tai puheenvuoron käyttäjä ei kuitenkaan sovella oikeaoppisuuden tärkeintä kohtaa eli vanhurskauttamista yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen tähden itseensä. Puhuja on ohittanut ja unohtanut sen kalliopohjan, että hän on itsekin omassa lihassaan läpikotaisin mätä kadotuksen lapsi, joka pelastuu ikuiseen iloon taivaaseen Jeesuksen luokse yksin Jumalan valinnan ja armolupausten kautta.

Miten sitten suhtautua sellaiseen opettajaan tai puhujaan, joka käyttää Jumalan sanaa väärin? Sellaiseen, joka ei vie ihmisiä Golgatan ristin juurelle itkemään ja katumaan syntejään ja uskomaan niitä anteeksi yksin Herramme viattoman veren tähden? Sellaiseen, joka ei keskitykään Jumalan Sanaan ja tuon Sanan eli Jeesuksen meidän luoksemme tuoviin sakramentteihin? Sen sijaan hänen opetuksensa on lakihenkistä, ihmisen omaan ajalliseen hurskauteen, pyhyyteen, kilvoitukseen, lain täyttämiseen ja elämään keskittyvää. Opetuksen keskuksena on ihminen, ei Jeesus. Tämä ei ole Pyhästä Hengestä, sillä Pyhä Henki kirkasta meille Kristuksen. Tällainen opettaja tekee julkisesti syntiä eli on harhaoppinen. Huomaamme siis, että yksittäiset oikeaoppiset lauseet, pelkkä oikeaoppisuudesta puhuminen tai oikeaoppisen nimi ei tee ketään oikeaoppiseksi, vaan opetuksen eli puheen sisältö ja ennen kaikkea vaikutus eli hedelmä tuo julki sen, puhutaanko oikeasta verisestä pelastavasta Jeesuksesta. (Matt. 7:15-20)

Jumalan sanaa väärinkäyttävän eli harhaoppisen puolesta tulee ensimmäiseksi rukoilla ja pyytää Jumalan Pyhän Hengen antamaa viisautta (Jaak. 1:5) suhtautua häneen oikein. Samalla tulee tietenkin rukoilla, että jos minä itse olen jossakin kohtaa väärässä, niin minuakin ojennettaisiin. Jos en ole itse vielä syvällisesti ymmärtänyt ja elänyt todeksi sitä, että Jeesus on kaikkien raamatullisten opetusten ja meille säädettyjen armonvälineiden (kaste, rippi, ehtoollinen ja niitä hoitamaan annettu apostolinen paimenvirka) keskus ja täyttymys, niin Herra minua Sanansa ja Henkensä kautta opettakoon.

Seuraava askel voi olla henkilökohtainen keskustelu harhautuneen kanssa ja huolen esiin tuominen siitä, onko veli tai sisar oikealla tiellä eli elääkö hän itse Ristin veren armosta ja sitä lyhentämättä toisillekin opettaa, puhuu tai jakaa. Jos tämä ei auta, niin sitten Jeesuksen opetuksen mukaan seuraava askel on kahden tai kolmen muun uskovan kanssa asian esiin ottaminen. Jos sekään ei tehoa, niin sitten on asia annettava seurakunnan - se on pastorin ja seurakuntaneuvoston - hoidettavaksi. (Matt. 18:15-17) Jos nämä eivät halua lopettaa väärää, evankeliumia hämärtävää, peittävää tai tyhjentävää opetusta, niin sitten on seuraavana askeleena piispa.

Jos piispaltakaan ei tule apua, niin sitten on vaihdettava kirkkokuntaa ja liityttävä sellaiseen seurakuntaan, jossa kuolemattoman sielun iankaikkinen autuus Jeesuksessa on luovuttamaton opin peruskivi, josta ei mistään hinnasta luovuta. "Osta totuutta, älä myy." (Sananl. 23:23) Jos uskonvanhurskaus ei ole seurakuntasi kallein ja tarkimmin varjeltu aarre, niin voit silloin itsekin huomaamatta liukua Jumalan Sanasta ihmisoppeihin ja löytää itsesi viimeisellä tuomiolla kadotukseen heitettävien joukosta. Herra armahtakoon, että siinä joukossa en olisi minä enkä Sinä, vaan että saisimme kuulla nämä ihanat sanat: "Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti." (Matt. 25:34) Tämä on varmasti totta. Aamen.