JulkaisumuotoPDF
Bookmark and Share
Juha Muukkonen
Jeesuksen nimi koodattuna Vanhassa testamentissa

  

 

HEPREAA!     Sarja 2C - Gematria: Jeesuksen nimi koodattuna VT:ssa, s. 1 -2       !עִבְרִית

Juha Muukkonen 2.8.2015   

 

Raamatunkäännös: KR 1933/38

 

 

 

JEESUKSEN NIMI KOODATTUNA VT:SSA

Paljon kiistellyn ns. raamattukoodin (the Bible code) yksi nykyajan pioneereista oli USA:ssa messiaanisen seurakunnan pastorina toiminut Yacov A. Rambsel (s. 11.6.1930 Massilion, Texas, USA, k. 10.7.2005 San Antonio, Texas, USA). Raamattukoodin periaatteena ovat tasaväliset kirjainsarjat (engl. equally spaced intervals or equidistant letter sequence), joista muodostuu sanoja. Ilmiö on ollut tunnettu jo kauan juutalaisten rabbien keskuudessa, ainakin jo 1200-luvulta alkaen.

Raamattukoodin nimissä on esitetty monenlaista ja -kirjavaa, mihin en pysty toistaiseksi ottamaan kantaa. Mutta seuraavat kohdat, joissa on löydettävissä Jeesuksen nimi (ישוע  Jeshúa) ovat allekirjoittaneelle selviä: Raamatun teksti on suunniteltu ja annettu kirjaintarkasti niin, että se todistaa, kertoo, opettaa ja saarnaa meille lopulta kaikilta osiltaan Vapahtajaamme Jeesusta Kristusta, meidän Herraamme ja Jumalaamme.

Seuraavat esimerkit Jeesuksen nimestä ovat Jacov Rambselin teoksista. Kirjainvälisarjat olen yleensä itse varmistanut etsimällä jokaisen kirjaimen - yhtään (lasku)virhettä en ole Rambselin laskuista löytänyt. Kirjainvälitkään eivät ole sattumanvaraisia, vaan niilläkin on omat yhtymäkohtansa Raamatun gematriseen Jeesus-saarnaan.

 

 

1. Jes. 53:8-10 – Nimeni on Jeesus (Jeshúa shmi)

8. Ahdistettuna ja tuomittuna Hänet otettiin pois, mutta kuka Hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä Hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus Häntä. 9. Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö Hän tuli kuoltuansa, sillä Hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut Hänen suussansa. 10. Mutta Herra näki hyväksi runnella Häntä, lyödä Hänet sairaudella. Jos sinä panet Hänen sielunsa vikauhriksi, saa Hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu Hänen kauttansa. (Jes. 53:8-10)

 

Lähdetään liikkeelle kymmenennen jakeen sanasta יַאֲרִיךְ  ja'arích 'elää kauan', sen neljännestä kirjaimesta (jod). Lasketaan tästä kirjaimesta taaksepäin kuusi kertaa joka 20. kirjain.

- jae 10  יַאֲרִיךְ     ja'arích 'elää kauan' jod-kirjain                             י           

- jae 10  תָּשִׂים     tasím  'panet' shin/sin-kirjain                                  ש

- jae 9  בְּפִיו          befív    'suussansa' vav-kirjain                                  ו

- jae 9  עַל             al 'sillä' áin-kirjain                                                        ע

- jae 9  רְשָׁעִים    resha'ím ' jumalattomain' shin/sin-kirjain          ש

- jae 8  מִפֶּ֫שַׁע      mipésha 'rikkomuksen tähden' mem-kirjain     מ

- jae 8  מִי              mi 'kuka' jod-kirjain                                                      י

 

Tästä voi lukea:  Jeshúa shmi Nimeni on Jeesus. Joosefin myytiin orjaksi 20:sta hopeasekelistä (1.Moos. 37:28).

 

  

2. Sananl. 30:4-7 – Jeesus on lahja ( Jeshúa shai)

4. Kuka on noussut taivaaseen ja astunut sieltä alas? Kuka on koonnut kouriinsa tuulen? Kuka on sitonut vedet vaipan sisään? Kuka on kohdalleen asettanut maan ääret kaikki? Mikä on Hänen nimensä ja mikä Hänen Poikansa Nimi, jos sen tiedät? 5. Jokainen Jumalan Sana on taattu; Hän on niiden kilpi, jotka Häneen turvaavat. 6. Älä lisää Hänen sanoihinsa mitään, ettei Hän vaatisi sinua tilille ja ettet valhettelijaksi joutuisi. 7. Kahta minä Sinulta pyydän, älä niitä minulta koskaan kiellä, kuolemaani saakka: 8. Vilppi ja valhepuhe pidä minusta kaukana. Älä köyhyyttä, älä rikkautta minulle anna; anna minulle ravinnoksi määräosani leipää, 9. etten kylläisenä tulisi kieltäjäksi ja sanoisi: "Kuka on Herra?" ja etten köyhtyneenä varastaisi ja rikkoisi Jumalani Nimeä vastaan. (Sananl. 30:4-9)

 

Otetaan neljännen jakeen neljännen kuka-sanan jod-kirjain lasketaan siitä eteenpäin joka 22. kirjain.

- jae 4 מִי                  mi kuka, jod-kirjain                                                         י

- jae 4  שֵׁם               Shem Nimi, shin/sin-kirjain                                        ש

- jae 5  צְרפָה          tsrufá taattu, vav-kirjain                                               ו

- jae 6 עַל־דְּבָרָיו    al dvaráv sanoihinsa, áin-kirjain                              ע 

- jae 7  שְׁתַּ֫יִם           shtáim kahta, shin/sin-kirjain                                      ש  

- jae 7   מִמֶּ֫נִּי             miméni minulta, jod-kirjain                                          י

 

 Tästä muodostuvat Jeshúa  shai  Jeesus on lahja. Heprean kirjaimia on 22, joista jokainen saarnaa Jeesusta.

 

  

3. 1.Moos. 1:1 – Jeesus voi ( Jeshúa jachól)

Alussa loi Jumala taivaan ja maan. (1.Moos. 1:1)

 

Kun lähdetään liikkeelle Raamatun ensimmäisen sanan [בְּרֵאשִׁית Bereshít Alussa] jod-kirjaimesta ja lasketaan eteenpäin joka 521. kirjain, niin saadaan kirjaimet: ישועיכול. Näistä muodostuvat sanat  Jeshúa jachól Jeesus kykenee / Jeesus voi.

Mutta Hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, 21. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen. (Ef. 3:20-21)

Ja noita toisia pappeja on tullut useampia, koska kuolema ei sallinut heidän pysyä; 24. mutta tällä on katoamaton pappeus, sentähden että hän pysyy iankaikkisesti, 25. jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. (Hepr. 7:23-25)

 

Joonatan-nimen (suom. 'Herran antama' tai 'Herran lahja') gematrinen lukuarvo on 521 [יְהוֹנָתָן Jehonatán 10+5+6+50+400+50]. Jeesus on Jumalan lahja ('paras joululahjamme'). Samoin אֶשְׁכָּר   eshkár lahja (Ps. 72:10) -sanan lukuarvo on 521.