JulkaisumuotoPDF
Bookmark and Share
Juha Muukkonen
Beetlehemin lastensurma
Matt. 2

 

 

Viattomien lasten päivän (4 jpä) saarna (Matt. 2:16-18)

Raamatunkäännös: KR 1933/38

 

JÄSENNYS

1. UUDEN LIITON HISTORIA ON JO KIRJOITETTUNA VANHAN LIITTOON

2. JAAKOB JA EESAU ESIKUVINA

3. ISRAELIN LASTEN SURMAAMINEN

4. RAAKELIN ITKU JA VALITUS RAAMASSA

5. LASTENSURMA KOTI-SUOMESSA

 

Rippipuhe

Jeesuksessa Kristuksessa rakkaat veljet ja sisaret! Tänään on neljäs joulupäivä eli viattomien lasten päivä. Raamatun lukukappaleissa kuulemme niin Mooses-vauvasta, joka pelastui Niilinvirrasta, kuin Jeesus-lapsesta, joka pelastui Beetlehemin lastensurmasta. Ihmiskunta on osoittanut vuosituhansien ajan pahuuttaan ja murhanhimoaan.

Mutta kiitos ja ylistys Jumalalle, joka on hyvä kiittämättömille ja osoittaa laupeuttaan pahoille. Juuri näille, jotka ovat itsekkyydessään ja kovasydämisyydessään valmiit vuodattamaan toisten verta, syntyy Vapahtaja. Juuri syntisiä ja kadotustuomion ansaitsevia varten Jeesus tuli maailmaan, kärsiäkseen itse viattomana heidän puolestaan.

Jouluna profeettojen ennustukset toteutuvat, ja Vapahtaja tulee ihmisten keskelle. Jo paratiisissa luvattu Vaimon Siemen on nyt luonamme. Hän, Messias, avaa meille tien takaisin synnin tähden suljettuun paratiisiin ja pääsemme nauttimaan Elämän puun hedelmää. Kristus murtaa meitä sitovat synnin kahleet ja ottaa pois kuormat harteiltamme.

Saamme tänään, tässä ja nyt, jättää kaikki taakkamme, syntimme ja lankeemuksemme Golgatan ristin juurelle. Olivatpa syntimme sitten julkisia tai salaisia, Jumalaa tai lähimmäistä loukkaavia, ihmisten silmissä suuria tai pieniä, vääriä tekoja tai hyvän tekemättä jättämisiä, tottelemattomuutta tai välinpitämättömyyttä, pelkuruutta tai vihaa, ylpeyttä tai ahneutta, haureutta tai juoppoutta, varkautta tai valhetta, niin yhtä lailla saamme kaiken totuudenmukaisesti tunnustaa. Jumala ei tahdo heittää langennutta ja kurjaa helvettiin, vaan parantaa evankeliumin ja anteeksiantamuksen sanalla. Käymme yhdessä tunnustamaan syntimme.

SAARNA

1. UUDEN LIITON HISTORIA ON JO KIRJOITETTUNA VANHAN LIITTOON

Rukous: Tule Jumalan Pyhä Henki, tule kirkastamaan meille Sanassasi Vapahtaja! Tule ja näytä meille seimeen syntynyt, ristillä kärsinyt ja kuolleista ylösnoussut Jumalan Poika Jeesus Kristus!

Kaksi päivää sitten toisena joulupäivänä muisteltiin ensimmäistä kristittyä marttyyria Stefanosta/Stefanusta. Stefanus eli kotoisasti Teppana, Tahvo tai Tapani surmattiin Jeesuksen tähden. Mutta tarkkaan ottaen tuo yksi Jerusalemin alkuseurakunnan seitsemästä diakonista ei ollut ensimmäinen, joka tapettiin Jeesuksen tähden. Esivalta oli jo kolmekymmentä vuotta aiemmin tahrannut miekkansa vereen yrittäessään estää Jeesuksen kuninkuuden toteutumista maan päällä. Beetlehemin ja sen lähiseutujen alle kaksivuotiaat poikalapset olivat tietyssä mielessä ensimmäiset lihaan syntyneen Jumalan veritodistajat. He kuolivat Jeesuksen tähden.

Mieli ei tahdo käsittää sitä ääretöntä brutaaliutta eli raakuutta, julmuutta, tunteettomuutta, kovuutta ja häikäilemättömyyttä, mitä idumealainen eli edomilaista syntyperää oleva hirmuhallitsija Herodes Antipaterin poika osoitti antaessaan käskyn lastenmurhaan. Juutalainen historioitsija Josefus antoi tälle kuninkaalle lisänimen ”Suuri”. Syynä ei kuitenkaan ollut Herodeksen suuri julmuus - tapattihan hän Beetlehemin lasten lisäksi valtavan määrän muitakin ihmisiä - jopa kolme omista pojistaan sekä yhden vaimoistaan. Sanottiinkin, että oli turvallisempaa olla sikana Herodeksen tallissa kuin poikana hänen hovissansa. Suuri-lisänimen Herodes sai mittavista rakennusprojekteistaan, joista tunnetuin oli Jerusalemin temppelin huomattava korjaaminen ja laajentaminen. Itse Herodes-nimi tarkoittaa sankaria.

Herodeksen toteuttamassa lastenmurhassa kertautui useita, osin jo tuhansia vuosia aiemmin historiassa tapahtuneita asioita. Lopulta kaikella sillä, mitä voimme Uuden testamentin sivuilta lukea, on jo esikuvansa eli typoksensa, tyyppinsä tai mallinsa Vanhan testamentin maailmassa. Vanhan liiton historiaa voidaan siis hyvin kutsua myös profeetalliseksi historiaksi, joka tähtää ja saa täyttymyksensä Uuden liiton tapahtumissa. Kaikki, mitä Vanhassa testamentissa on ilmoitettu, kertoo ja todistaa Jeesuksesta. Sanoohan Jeesus itsekin esimerkiksi Johanneksen evankeliumin viidennessä luvussa juutalaisille Vanhan testamentin lukijoille: ”Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat Minusta.” (Joh. 5:39)

2. JAAKOB JA EESAU ESIKUVINA

Ensimmäinen selvä liittymäkohta Herodeksen lastenmurhaan tulee esiin Iisakin ja Rebekan kaksoispoikien Jaakobin ja Eesaun välisessä suhteessa. Jaakob oli Jumalan pelastushistorian eli Jeesuksen syntymään, kuolemaan ja ylösnousemukseen tähtäävän suunnitelman keskeinen lenkki. Jaakob oli Iisakin pojista se, jonka Jumala oli valinnut olemaan Aabrahamille annetun lupauksen ”sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat” välikappale. Yksi Jaakobin jälkeläinen tulisi kerran pelastamaan koko maailman. Eesau oli myynyt Jaakobille oman esikoisoikeutensa keittolautasellisesta (1.Moos. 25:29-34). Eesau ei kuitenkaan tyytynyt valitsemaansa osaan, kuten maailmallisuuteen rakastuneet eivät sen jälkeenkään ole tehneet. Kun Eesau sai kuulla, että Jaakob oli hankkinut vilpillisesti isä Iisakin siunauksen, päätti hän tappaa Jaakobin: ”Pian tulee aika, jolloin suremme isämme kuolemaa. Silloin minä vielä tapan veljeni Jaakobin.” (1.Moos. 27:41)

Eesau ei koskaan onnistunut hankkeessaan raivata isän siunaama kilpailija tieltään. Siinä hankkeessa ei myöskään siis onnistunut Eesaun jälkeläinen, idumealainen Herodes. Idumealaiset eli edomilaiset olivat nimenomaan Eesaun sukua (1.Moos. 36:1) Herodeskin suunnitteli Isän siunaaman kilpailijakseen kokemansa Jaakobin jälkeläisen Jeesuksen murhaamista. Mutta Jumala puuttui asioiden kulkuun lähettämällä varoituksen tulevasta uhkasta. Jaakobille varoittavan sanan tuovana enkelinä toimi äiti Rebekka, joka neuvoi poikaansa pakenemaan veljensä vihaa Mesopotamiaan - ja palaamaan sieltä, kun veljen viha olisi asettunut. Joosef, Marian mies, sai suoraan Jumalan enkeliltä varoituksen ja ohjeen paeta perheineen vieraalle maalle sekä myös palata sieltä, kun vaara olisi väistynyt.

3. ISRAELIN LASTEN SURMAAMINEN

Toinen Vanhan testamentin selvä liittymäkohta Beetlehemin lastenmurhaan on Egyptin orjuuden ajalta. Israelin lasten lisääntyessä Egyptissä ja kansan vahvistuessa Egyptin faarao määräsi israelilaisten poikalapset tapettaviksi. (2.Moos. 1:15-22)  Jälleen kuningas pelkäsi oman valtansa puolesta ja oli valmis veritekoihin säilyttääkseen herruuden tässä maailmassa. Syvimmiltään tässäkin kuninkaan vihassa oli kyseessä tämän maailman ruhtinaan, myös Jumalan vastustajaksi eli Saatanaksi ja Perkeleeksi eli kansojen epäjumalaksi kutsutun, raivossa Jeesusta vastaan.

Kerron tähän myös arkeologisen yksityiskohdan. Israel-nimi mainitaan ensimmäinen kerran Raamatun ulkopuolisissa lähteissä toisen esikristillisen vuosituhannen loppupuolella erään egyptiläisen faaraon historiakirjoissa, jotka ovat säilyneet kiveen hakattuna (Merenptah, Ramses II:n poika, joka hallitsi vuosina 1224-1214 eKr.). Egyptin hallitsija kertoo käyneensä sotaretkellä Kanaanin maassa. Kirjoituksessa luetellaan eri kuningaskuntia, kaupunkeja ja kansoja, jotka faarao kertoo kukistaneensa. Tässä luettelossa on mainittuna myös Israel, josta mainitaan sananmukaisesti, että ’sen siementä ei enää ole’. Se tarkoitti tuon ajan kielenkäytössä sitä, että kaikki Israelin miespuoliset jäsenet olisi tapettu, eikä uusia israelilaisia voisi siksi enää tulla siitetyksi. Tämä on tämän maailman jumalan eli Perkeleen tarkoitus ja päämäärä, jonka toteuttamiseen se oli saanut houkuteltua jälleen Egyptin faaraon. Mutta faarao erehtyi, eikä sielunvihollinen tule koskaan saamaan Israelia kukistetuksi.

Sama sielunvihollisen hehkuva viha ja tuhoava kateus on näkyvissä myös nykyistä Israelia vastaan osoitetussa raivossa ja vainossa. Saatana yllytti faaraon Israelin kansaa vastaan, jotta luvattu Messias ei voisi syntyä; Aabrahamin siemen sammuisi ja Messiaalla ei olisi kotikansaa eikä maata. Samalla tavoin Perkele yrittää tuhota nykyisen Israelin, että Messias ei voisi palata kuninkaana oman kansansa keskelle; ettei enää olisi niitä, jotka olivat kerran Hänet lävistäneet ja nyt Hänet näkisivät ja sanoisivat: ”Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran nimessä” (Ps. 118:26, Luuk. 13:35, Joh. 19:37, Ilm. 1:7).

4. RAAKELIN ITKU JA VALITUS RAAMASSA

Kolmas Vanhan testamentin liittymäkohta Beetlehemin lastenmurhaan on profeetta Jeremian kirjassa. Evankelista Matteus siteeraa eli lainaa samasanaisesti profeetta Jeremian Israelin lopunajallista uudistusta koskevaa profetiaa, joka on kirjoitettuna Jeremian kirjan luvussa 31. ”Kuule, Raamasta kuuluu valitus, katkera itku: Raakel itkee lapsiansa, hän ei lohdutuksesta huoli surussaan lastensa tähden, sillä niitä ei enää ole.” (Jer. 31:15)

Tuo Jeremian kirjan luku 31 on muuten yksi Raamatun vahvimmista ja lohduttavimmista luvuista niille, jotka kamppailevat epätoivon, vainojen, ahdistuksen, masennuksen ja tulevaisuudenpelon kanssa. Myös omassa vihkisormuksessani on kaiverrettuna muistolauseena Raamatunjae Jer. 31:9: ”Itkien he tulevat, ja Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Sillä Minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni.” Suosittelen lämpimästi jokaiselle, että luet kotiin päästyäsi tämän koko Jeremian kirja luvun 31. Luvun numero on helppo muistaa; useimmissa kuukausissa, myös tässä joulukuussa, on 31 päivää. Ja jo pelkästään Jeremian nimi, eli kotoisasti Jorma, Jarmo tai Jere, on evankeliumia ja lohdutusta; sehän tarkoittaa ”Herra on korkea’ tai ’Herra korottaa”. Eli Jeesus itse astuu meidän syntisten syvyyteen ja nostaa meidät pelastuksen kalliolle.

Kaikille kuulijoille Raaman ja Raakelin liittyminen Beetlehemin lastensurmaan ei kenties muistissa. Raakel oli Jaakobin vaimo, Rebekan veljen Laabanin tytär, joka kuoli synnyttäessään toista lastaan Benjaminia, Joosefin veljeä. Jaakob oli tuolloin perheineen matkalla Beetelistä Beetlehemiin. Vanhassa testamentissa Beetlehemin seutua kutsutaan myös nimellä Efrata. Raakelin hauta on aivan Beetlehemin lähellä. Vielä tänäkin päivänä tuolla paikalla on juutalaisten sotilaiden tarkasti vartioima hautamuistomerkki. Jeremian profetian mukaan siis aivan kuin Raakel nousisi haudastaan ja valittaisi ympärillään tapettuja poikavauvoja.

Raama oli puolestaan linnoitettu Juudan rajakaupunki Jerusalemin pohjoispuolella, jonne Nebukadnessar kokosi Jerusalemin valloituksen jälkeen vangitut ja pian pakkosiirtolaisuuteen vietävät israelilaiset vuonna 586 eKr. Tuo ensimmäinen Jerusalemin ja sen temppelin hävitys oli Israelin kansan siihenastisen historian suurin katastrofi, jota valitettiin, paruttiin ja itkettiin lohduttomalla huudolla.

5. LASTENSURMA KOTI-SUOMESSA

Olemme nyt tutkineet Beetlehemin lastensurman joitakin historiallisia esikuvia ja siirrymme tähän päivään ja koti-Suomeen. Voimme kauhistella Herodeksen julmuutta, mutta kuten aina, syyttävän sormen osoittaja osoittaakin itseään kolmella sormella. Omassa maassamme julmasti teurastetaan itsekkyyden ja oman aseman turvaamisen tähden kolmekymmentä lasta joka päivä. Kun puolustuskyvytön ihmisen taimi tapetaan harkitusti äitinsä kohtuun, on Jumalan edessä kysymyksessä murha, veriteko. Hedelmöittynyt munasolu on jo ihminen; hänessä on kaikki se, mitä ihmiseen kuuluu. Tarvitaan vain ravintoa ja oikeanlaista

kasvamispaikkaa, jotta hänestä tulee meidänkin silmillemme nähtävä ihminen.

Jumala tuntee ja tietää jokaisen ihmisen jo idussaan. ”Sillä sinä olet luonut minun munaskuuni, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. 14. Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää. 15. Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut taiten tehtiin maan syvyyksissä. 16. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani.”  (Ps. 139:13-16)

Äidin kohdussa oleva syntymätön lapsi on aivan ensimmäisistä päivistä alkaen ainutlaatuinen persoona. Sen voimme lukea myös tähän joulunaikaan liittyvästä kertomuksesta Marian ja Elisabetin välisestä kohtaamisesta. Siinähän tapahtui vielä äitiensä kohdussa olevien ihmisten kohtaaminen: Marian kohdussa siinnyt ja vain muutaman päivän kasvanut Siemen eli Jeesus kohtasi kuudetta kuukautta äitinsä kohdussa kasvaneen serkkunsa Johanneksen. Elisabet todistaa lapsen hypähtäneen riemusta hänen kohdussaan sillä hetkellä, kun Marian tervehdys tuli hänen korviinsa. Ja kuten tiedämme uskonpuhdistajamme Martti Lutherin opetuksesta, se on itse Jeesus, joka tässä tervehtii Elisabetia ja hänen syntymätöntä lastaan Marian suulla.

Millaisen tuomion arvelet Herodeksen ja faaraon saavan pyhän Jumalan edessä? Ja millaisen tuomion arvelet meidän, suomalaisten, saavan Herralta viimeisellä tuomiolla? Aborteista vain mitätön murto-osa tehdään lääketieteellisin perustein äidin hengen turvaamiseksi. Lähes aina kysymyksessä on sosiaalinen syy; lapsen syntymä muuttaisi omaa taloudellista ja sosiaalista tilannetta. Perustelu on täsmälleen sama kuin faaraolla ja Herodeksella: antaa toisten, puolustuskyvyttömien veren vuotaa, jotta oma asema säilyisi; jotta tämän maailman tarjoamat ilot säilyisivät itsellä.

Sanon myös sen, että aborteista on ensisijaisesti syytettävä ja vastuuseen laitettava meidät miehet, isät. Jumala on asettanut meidät miehet perheittemme suojelijoiksi ja varjelijoiksi. Juuri meidän miesten tehtävä on kantaa vastuu siittämistämme lapsista ja varjella heidän elämäänsä.

Jotkut perustelevat aborttia syntyvän lapsen vammaisuudella. On totta, että vammainen lapsi tuo mukanaan paljon vaivaa. Mutta samalla on myös todettava se, että monet kehitysvammaiset lapset ovat monin verroin terveitä iloisempia ja elämäänsä tyytyväisempiä kuin keskimäärin terveet. Samoin Jeesuksen evankeliumi ja ikuisen elämän lahja kelpaa lapsentasolla säilyneille monin verroin ns. terveitä helpommin.

Eräs tuttuni, jolla oli toinen käsi sillä tavoin kehitysvammainen, että kyynärvarsi oli jäänyt lähes kokonaan kasvamatta, kertoi seuraavaa: Lääkäri oli ultraäänitutkimuksessa huomannut käden surkastumisen ja ehdotti vanhemmille aborttia. Lääkärin mukaan oli hyvin mahdollista, että lapsessa tulisi olemaan myös muita vammaisuuksia. Vanhemmat kieltäytyivät abortista, ja lapsi syntyi muilta osiltaan terveenä. Tämä poika opiskeli myöhemmin teologiaa ja kiitti vanhempiaan siitä, että olivat sallineet hänen elää.

Ja olipa sitten lapsen surmaamiseen äidin kohdussa mikä tahansa syy, niin suurin ja tärkein asia on kuitenkin kuolemattoman sielun iankaikkinen pelastus, joka voi tulla perisyntisen ihmisen osaksi vain siten, että hän kuulee evankeliumin Jeesuksesta ja uskoo sen. Jos lapsen elämä katkaistaan jo alussa, niin häneltä ryöstetään silloin se kaikkein tärkein: Mahdollisuus kuulla evankeliumi, tulla uskoon ja kastetuksi sekä pelastua taivaaseen.

Suomessa on satojatuhansia isiä ja äitejä, jotka ovat murhauttaneet lapsensa. Mikä avuksi? Lääke on sama kuin kaikkeen syntiin: ”Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi!” Ne, jotka ovat tällaiseen henkirikokseen syyllistyneet, saavat tuoda tämänkin syntinsä monen muun lankeemuksen ja rikkomuksen kanssa Jeesuksen ristin juurella ja rukoilla anteeksiantoa. Jeesus on kuollut jokaisen – myös lapsenmurhaajien - puolesta. Yhtään sellaista rikkomusta, syntiä ja veritekoa ei ole olemassakaan, jota Jeesus ei olisi ristillään kantanut ja sovittanut. Yhdenkään ihmisen ei tarvitse joutua kadotetuksi sen tähden, etteikö hänen synneistään olisi jo rangaistus kärsitty. Pyydän siis nyt Herran Jeesuksen Kristuksen lähettämänä: Anna syntisi sovitettaviksi, luovu pahasta elämästäsi ja salli Jeesuksen pestä sinut puhtaaksi. Hänen ristinsä juurella saat veriruskeatkin synnit anteeksi.

Ja sinulle, jolle joku tarjoaa aborttia vaihtoehdoksi lapsen synnyttämiselle, annan vakavan neuvon: torju tuollaiset ajatukset heti mielestäsi. Anna Jumalalle kunnia siinä, että Hän on nähnyt hyväksi antaa uuden elämän ja ihmisen syntyä. Älä lähde käyttämään omaa, yli Raamatun ja Jumalan tahdon menevää valtaa. Pysy sinä siinä, mitä Jumala on sanassaan opettanut.

Rukous: Armollinen ristiinnaulittu Herra Jeesus Kristus! Armahda minua vaivaista syntistä ja anna minulle kaikki syntini anteeksi. Anna minulle voimaa elää Sinun tahtosi mukaan. Aamen.