JulkaisumuotoPDF
Bookmark and Share
Juha Muukkonen
Virasta, kasteesta ja uudestisyntymisestä

 

Ote 13.8.2014 lähetetystä kirjeestä

 

 

VIRASTA, KASTEESTA JA UUDESTISYNTYMISESTÄ

1) Paimenvirka/piispuus

Herramme Jeesuksen Kristuksen asettama apostolinen paimenvirka on tärkeä ja luovuttamaton. Se on viides luterilaisen tunnustuksen mukaisen seurakunnan/kirkon (Kristuksen Kirkon) tuntomerkeistä (Pyhä Raamattu, kaste, ehtoollinen, avaintenvalta, paimenvirka, julkinen rukous eli jumalanpalvelus ja maailman vainoamaksi tuleminen eli risti).

Paimenvirkoja on raamatullis-teologisesti vain yksi, ja se on sama o.t.o. pastorilla ja johtavalla piispalla sekä kaikilla siinä välissä olevilla viranhoitajilla. Kaikki ovat tulleet seurakunnan kutsusta ja kättenpäällepanemisen kautta erotetuksi kaitsemaan alipaimenina Herran lammaslaumaa. Heidän työnsä on lyhentämättömän Jumalan Sanan eli lain ja evankeliumin saarnaaminen sekä Herramme asettamien armovälineiden oikea hoitaminen: kaste, ehtoollinen ja rippi.

Itse ymmärrän ja opetan myös, että kättenpäällepanemisen kautta saadaan paimenen armolahja (1. Tim. 4:14, 2. Tim. 1:6). Kaitsettavaksi saamistaan lampaista paimenten on myös viimeisellä tuomiolla tehtävä tili (Hes. 3:17-21, Jaak. 3:1 jne.)


2) Perisynti ja hengellinen kuolema

Aadam kuoli hengellisesti sinä päivänä, jona hän paratiisissa lankesi (1. Moos. 2:17). Toisin sanoen ihminen menetti uskonyhteyden sekä rakkaus- ja kuuliaisuussuhteen Jumalaan (1. Moos. 3:8). Tämä onneton olotila on sen jälkeen ollut luonnostaan, lihallisen sikiämisen perusteella, jokaisen maailmaan miehen siemenestä syntyvän ihmisen osa (Joh. 3:3-8, Room. 5, 1. Kor. 15:22 jne.). Siksi kun puhutaan uudestisyntymisestä, niin se tarkoittaa uskonyhteyden syntymistä Jumalaa kohtaa eli elävää yhteyttä Jumalan kanssa. Uudestisyntyminen on Jumalan lahjaksi antama uusi elämä Kristuksessa.


3) Uudestisyntyminen ja Jumalan sanan kuuleminen

Uudestisyntyminen tarkoittaa siis uskonyhteyttä Jumalaan, uutta hengellistä elämää, jota kyseisessä ihmisessä ei aiemmin ollut. Tämä uskonyhteys eli uusi elämä syntyy Jumalan sanan kautta, joka vakuuttaa meille syntien anteeksiantamusta ja Jumalan rakkautta sekä iankaikkista elämää. Jumalan sana on itsessään elävä ja väkevä: sen kautta on koko maailma kutsuttu tyhjästä olemaan. Jumalan sana kuuluu erottamattomasti yhteen Jumalan Hengen kanssa. Sanaa ja Henkeä ei saa erottaa toisistaan (Joh. 6:63).

Jumalan sana voi kohdistua multapaakkuun (1. Moos. 2:7) tai mätänevään liha- ja luukasaan (Joh. 11:43), joka herätetään eläväksi ihmiseksi. Jumalan sanan uudestisynnyttävä kuuleminen on hengellistä kuulemista, jonka Jumala vaikuttaa itsessään kuolleessa ihmisessä. Ihmisessä ei ole luonnostaan mitään vastaanottoelintä, mikä ottaisi Jumalan sanan vastaan. Korvat ovat fyysinen väline, mutta hengellistä kuulemista eivät fyysiset korvat tai ihmisen aivot voi aikaansaada.

Hengellinen kuuleminen eli uskoontulo/uudestisyntyminen/uusi elämä on kokonaan ihmisen ulkopuolelta annettu lahja. Ihmisen lihallinen eli järjellinen ymmärrys ei voi koskaan ottaa vastaan Jumalan sanaa. Siksi sekä vauvan että aikuisen kohdalla tilanne on uskon syntymisen suhteen sama: Kumpikin uskoo järkensä ja ymmärryksensä ohi ja ulkopuolelta. Usko Jeesukseen ei ole järjellinen päätelmä, eikä sen syntymisen edellytyksenä ole joku tietty älykkyysosamäärä, kielen tuntemisen taso tms.

Toki ihmisen ymmärryksellä on paikkansa myös uskon alueella: Luonnollinen ymmärrys ja järki taistelevat kaikin voimin uskoa ja Jumalan sanaa vastaan! Siksi pieni lapsi, joka ei järjellään vielä mitään ymmärrä, on paras esikuva ja malli Jeesukseen uskovasta ihmisestä. Vauva ei osaa vielä järkeillä pois Jumalan ihmisymmärrykselle tavoittamattomia lahjoja, jotka Hän vapaasti ja armosta tarjoaa jokaiselle Jeesuksen ristin ja ylösnousemuksen kautta.


3) Kaste ja usko

Kaste ja usko kuuluvat erottamattomasti yhteen. Herramme asettama Pyhä Kaste kolmiyhteisen Jumalan nimeen on konkreettisesti ja vastaansanomattomasti se hetki, jolloin Jumalan sana ja pelastus kohdistuu nimeltä mainittuun tiettyyn henkilöön. Toki Jumalan sana tekee uskoa synnyttävää eli uutta elämää luovaa työtään jo ennen kastetta, ja sanan sekä ehtoollisen voimalla tuo elämä meissä kasteen jälkeen ruokitaan ja ylläpidetään.

Jos joku luopuu huonon hengellisen ravinnon tai maailman sekä lihan viettelysten kautta Jeesuksen uskosta, niin silloin hän konkreettisesti luopuu kasteestaan, jossa hänet on siirretty Perkeleen vallasta Jumalan lapseksi. Mutta Herra etsii kadonnutta rahaa tai eksynyttä lammasta sekä odottaa ikävöiden hengelliseen kuoleman tilaan vajonnutta tuhlaajalastaan takaisin kotiin palaavaksi.


Paljon olisi muutakin, mitä pitäisi käsitellä, opettaa ja kirjoittaa, mutta tässä on nyt toivon mukaan tarjolla edes joitakin langanpäitä, mistä lähteä Jumalan sanan aarteita eteenpäin avaamaan.