JulkaisumuotoPDF
Bookmark and Share
Juha Muukkonen
Uudestisyntyminen

  

Helluntaipäivän rippipuhe ja saarna

 

Raamatunkäännös: KR 1933/38

 

 

JÄSENNYS

1. UUSI HENKI SYDÄMESSÄ

2. MILLOIN JA MITEN UUDESTISYNNYTÄÄN?

3. HENGEN LAHJA JA PUHTAAKSI PESEMINEN

4. IMEVÄINEN LAPSI USKON ESIKUVANA

 

 

RIPPIPUHE

Veljet ja sisaret Jeesuksessa Kristuksessa. Vietämme tänään kirkkovuoden suurta juhlaa, helluntaita, Kristuksen Kirkon syntymäpäivää. Pyhän Hengen vuodatuksesta alkoi kristillisen seurakunnan elämä, sitä ennen oltiin vielä vanhan liiton armotalouden ajassa. Vasta Jumalan Hengen vuodatuksen jälkeen on voitu toimittaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen uudestisynnyttäviä kristillisiä kasteita, joissa saadaan Pyhän Hengen lahja.

Helluntai eli Pyhän Hengen vuodattaminen ja saaminen on Kirkon syntymäpäivä. Vastaavasti kastepäivä on kristityn syntymäpäivä, Pyhän Hengen saamisen hetki.

Ikävä kyllä me jäämme hengellisen uudestisyntymisemme jälkeenkin vielä lihamme eli vanhan ihmisen puolesta tämän synnin maailman orjiksi. Siksi me tarvitsemme jatkuvaa vahvistusta ja hoitoa uudelle hengelliselle ihmiselle, muuten vanha ihminen ja liha alkavat meitä hallita ja johtaa. Sota ja riita vanhan ja uuden ihmisen välillä säilyy hamaan ruumiin kuolemaan asti - sikäli, kuin ihminen uskossa säilyy.

Jos hengellinen sisällissota ihmisestä tässä ajassa lakkaa, on se osoitus siitä, että uusi ihminen on kuihtunut ja kuollut. Jäljelle on jäänyt vain vanha lihallinen langennut synti-ihminen, jonka omaatuntoa Jumalan sanan vastaiset ajatukset, sanat ja teot sekä hyvän tekemättä jättämiset eivät enää kolkuta. Paatunut ihminen ei enää koe olevansa syyllinen ja tuomion ansaitseva Jumalan ja Hänen sanansa edessä.

Luonnostamme olemme jokainen oman turmeltuneen lihamme eli jumalattomuutemme tähden hylättäviä ja synnin vankeja. Mutta juuri tällaisen, itsessään ei mitään olevan, Herra valitsee. Juuri kurjille ja kuolleille Hän antaa sanansa. Tyhjiin astioihin Hän vuodattaa Pyhän Henkensä. Kurjat Hän ottaa armoon ja elämään.

Ystäväni, vaivaako sinua tuska tai ahdistus, tyhjyys tai tarkoituksettomuus, lihan himot tai mikä muu tahansa synti? Juuri sinut Herra haluaa tänään kohdata elämää antavalla sateella, virvoittaa sanallaan ja Hengellään.

Sinä, jota omatuntosi soimaa ja syyttää, kun ajattelet Jumalan täydellisyyttä ja pyhyyttä vaativaa lakia, olet nyt oikeassa paikassa. Tämä jumalanpalvelus on järjestetty juuri syntisiä, langenneita, heikkoja ja raskautettuja ihmisiä varten. Herra on tullut etsimään langenneita, jotta voisi lahjoittaa heille armosta uuden elämän ja oman pyhyytensä. Jeesus on tullut sitomaan sairaita, pelastamaan kuoleman kitaan kulkevia. Jumala on lähettänyt ja vuodattanut Henkensä, jotta syntiset kuulisivat ja uskoisivat Golgatan ristillä tapahtuneen täydellisen sovitustyön: Jeesuksen pyhän veren kautta saamme uskoa koko syntiturmeluksemme anteeksi. 

Käymme nyt aroin mutta samalla turvallisin mielin tunnustamaan syntimme ja syyllisyytemme salatuimmatkin näkevän Herran edessä. Teemme sen synnintunnustuksella, joka alkaa: "Taivaallinen Isä. Sain kasteen Sinun lapseksesi."

 

SAARNA

1. UUSI HENKI SYDÄMESSÄ

Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! "… tämä on se liitto, jonka Minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat Minun kansani." (Jer. 31:33)


Profeetta Jeremia puhuu tässä samasta asiasta, kuin mistä Jeesus puhuu: "… Minä olen rukoileva Isää, ja Hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, 17. totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe Häntä eikä tunne Häntä; mutta te tunnette Hänet, sillä Hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva." (Joh. 14:16-17)

Nämä kohdat voisi tiivistää yhdellä sanalla: uudestisyntyminen. Mitä tuo uudestisyntyminen siis on? Uudestisyntyminen on sitä, että Jumala synnyttää hengellisesti kuolleeseen ihmiseen uuden elämän. Ihmisen kuolevaiseen ruumiiseen, joka on luonnostaan fyysisen syntymän perusteella langennutta lihaa ja hengellisesti kuollut, synnytetään hengellisesti elävä uusi ihminen.

Tätä uutta hengellistä ihmistä ei voi silmin nähdä; uusi ihminen on kätketty lihalliseen ja kuolevaiseen ruumiiseen. Mutta vaikka tämä uusi ihminen ei itsessään näy, niin tuon uuden ihmisen olemassaolo on kuitenkin sanoissa kuultavissa ja teoissa nähtävissä. Uudestisyntynyt ihminen todistaa suullaan Jeesuksesta ja saarnaa elämällään Jumalan rakkaudesta.

Hengellisesti kuolleella ei ole yhteyttä Pyhään Jumalaan; hengellisesti elävällä sen sijaan on. Elävä voi lahjaksi saamansa uskon ja Jeesuksen evankeliumin tuntemisen kautta seurustella Jumalan kanssa. Uudestisyntyneen ihmisen ja Jumalan välillä on uskonyhteys, seurustelusuhde. Hengellisesti elävän ihmisen elämä jatkuu myös ruumiin kuoleman läpi - hän saa iloita Jeesuksen luona ikuisesti taivaassa.

1) Uudestisyntynyt ihminen tuntee Jumalan, Kaikkivaltiaan Luojan nimeltä: Hän on Israelin Herra, Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, Vapahtajamme Jeesus Kristus.

2) Uudestisyntynyt tietää olevansa oman syntisen sikiämisensä ja syntymänsä sekä epätäydellisen elämänsä tähden kadotettu, mutta

3) uskoo pelastuvansa armosta Jeesuksen Kristuksen kautta.

4) Uudestisyntynyt voi seurustella elävän kolmiyhteisen pyhän Jumalan kanssa rukouksessa ja

5) voi kapinoimatta ja ilolla kuulla kokonaista Raamatun sanaa, lakia ja evankeliumia.

6) Uudestisyntynyt voi ottaa ehtoollisen vastaan todellisena ja läsnä olevana Jeesuksen ruumiina ja verenä, jotka ovat juuri hänen syntiensä puolesta annettu ja vuodatettu. [Ehtoollinen on toki oikea Herran ruumis ja pyhä veri silloinkin, kun se uskosta osattomana nautitaan, mutta mitään hyötyä niistä ei nauttijalleen ole, päinvastoin, 1. Kor. 11:26-30.]

7) Uudestisyntynyt pääsee taivaaseen Jeesuksen luokse, eikä tule heitetyksi ulos pimeyteen, missä on itku ja hammasten kiristys.

 

2. MILLOIN JA MITEN UUDESTISYNNYTÄÄN?

Milloin uudestisyntyminen tapahtuu? "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.” Ihminen syntyy hengellisesti uudesti silloin, kun hän kuulee ja uskoo evankeliumin Jeesuksesta sekä hänet Herran antaman käskyn mukaisesti kastetaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kasteesta käytetään Tiituksen kirjeessä nimitystä ’uudestisyntymisen pesu’ (Tiit. 3:5). Pyhä Henki vaikuttaa uuden elämän Jumalan uutta luovan Sanan kautta, joka on kasteessa liittynyt myös konkreettiseen eli kouriintuntuvaan aineeseen, veteen.

Jumalan Henki tekee sanan julistuksen kautta työtään myös ennen kastetta. Hengellinen syntyminen on verrattavissa lihalliseen syntymään - siksihän Raamattu juuri noita syntymiseen liittyviä sanoja käyttää uudesta hengellisestä elämästä puhuessaan. Äidin kohdussa kasvavan lapsen syntymäpäiväksi ja syntymisen hetkeksi kutsutaan sitä päivää, jolloin vauva synnytetään ulos kohdusta kaikkien nähtäville.

Tosiasiassa lapsi on ollut tuossa vaiheessa jo elossa yleensä noin yhdeksän kuukautta. Ihminen saa alkunsa silloin, kun siemen hedelmöittää munasolun. Samoin ihmisen uusi elämä Jeesuksessa alkaa silloin, kun Jumalan sanan siemen hedelmöittää eli synnyttää uuden elämän. Apostoli Pietari kirjoittaa: ”… te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.” (1. Piet. 1:23)

Samalla tavoin Jumalan sana Pyhän Hengen voimasta herättää jo ennen kastetta hengellisen elämän, uskon Jeesukseen. On tärkeää rukoilla myös vielä äidin kohdussa kasvavien lasten kuin jo syntyneiden mutta vielä kastamattomien puolesta.

Vauva kuulee Jumalan sanan jo kohdussa, kuten muistamme Jeesuksen äidin Marian ja Johannes Kastajan äidin Elisabetin kohtaamisesta. Luen Luukkaan evankeliumin ensimmäisestä luvusta: ”Niinä päivinä Maria nousi ja kulki kiiruusti vuorimaahan erääseen Juudan kaupunkiin 40. ja meni Sakariaan kotiin ja tervehti Elisabetia. 41. Ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussansa; ja Elisabet täytettiin Pyhällä Hengellä. 42. Ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä ja sanoi: "Siunattu sinä vaimojen joukossa, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä! 43. Ja kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun Herrani äiti tulee minun tyköni? 44. Sillä katso, kun sinun tervehdyksesi ääni tuli minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdussani.” (Luuk. 1:39-45)

Vielä äitinsä kohdussa kasvava Jumalan Poika Jeesus puhui tässä äitinsä Marian, Joosefin morsiamen, suulla tervehdyksen - aivan samoin kuin Jeesus puhuu tänä päivänä morsiamen eli seurakuntansa suulla. Jumalan sana kohtasi vielä äidin kohdussa kasvavan Johannes Kastajan. Todisteeksi tästä Jumalan ja ihmisen välisestä kohtaamisesta ja uskonyhteyden syntymisestä saamme lukea, että lapsi hypähti kohdussa ilosta sanan kuultuaan.

Samalla tavoin Jumalan sana, niin laulettu, rukoiltu, luettu kuin saarnattukin, voi tänä päivänä kohdata niin idullaan olevan ihmistaimen kuin vastasyntyneen sylivauvan. Iän myötä kasvava ihmisen oma ymmärrys, tieto, viisaus ja järki ovat itsessään lähinnä vain esteitä Jumalan sanan uskomiselle. Pieni lapsi heikkoudessaan ja vähäpätöisyydessään sekä kokonaan toisten huollosta, hyvyydestä ja rakkaudesta riippuvaisuudessaan on esikuva oikealle uskolle. Mitä viisaampi, ymmärtäväisempi, voimakkaampi, rikkaampi, itsenäisempi ja riippumattomampi - eli aikuisempi - ihminen kuvittelee olevansa, sitä varmemmin hän hylkää Jumalan sanan, Jeesuksen ristin ja pelastuksen

 

3. HENGEN LAHJA JA PUHTAAKSI PESEMINEN

Kun ihminen kastetaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, Jumala Raamatun lupauksen mukaan antaa ihmiseen uuden hengen, se on Pyhän Hengen. Tämä on

jälleen esikuva ihmisen fyysisestä syntymisestä. Lapsi on elossa jo äidin kohdussa, mutta vasta synnyttämisen kautta häneen tulee henki eli hengitys.

Vastaavasti Jeesuksen puoleen kääntynyt ihminen saa kasteessa Pyhän Hengen lahjan, niin kuin Pietari helluntaisaarnassaan opettaa (Apt. 2:38). Ihmisen silmä ei tuota uudestisyntymisen ihmettä voi nähdä. Mutta uskossa otamme vastaan Jumalan sanan todistuksen, että kristillisessä kasteessa tapahtuu hengellinen uudestisyntymä ja kastettava saa Pyhän Hengen lahjan. Kasteessa ihminen liitetään taivaskansalaisten joukkoon, osaksi Jeesuksen maanpäällistä ruumista, seurakuntaa.

Uudestisyntymiseen liittyy monta eri näkökulmaa. Yksi on synneistä puhtaaksi peseminen. Maanpäällisellä vedellä pestään likainen puhtaaksi. Fyysisen syntymän jälkeisessä verisen vastasyntyneen pesemisessä on tässäkin kohtaa esikuva. Taivaallisella vedellä eli kastevedellä pestään hengellisesti likainen eli syntinen puhtaaksi synnin syyllisyydestä ja kadottavuudesta.

Tuo puhtaaksi peseminen tarkoittaa kahta asiaa. Ensiksi: Jumala ei näe Jeesukseen kastettua ja kasteensa mukaisesti Herraan turvaavaa enää syntisenä ja likaisena, vaan näkee ainoastaan rakkaan Pojan puhtauden, täydellisyyden, kuuliaisuuden, vanhurskauden ja pyhyyden. Kastettua ja Jeesukseen uskovaa ei katsota enää hänenä itsenään, vaan osana Vapahtajaa. Kastettu on kätketty Kristuksen täydellisyyteen.

Toiseksi tuo puhtaaksi peseminen tarkoittaa kastetun elämässä sitä, että kastetun tehtävä on tulla päivittäin Jeesuksen ristin juurelle puhtaaksi pestäväksi. Ristin juurella puhtaaksi peseminen tarkoittaa syntien tunnustamista ja anteeksisaamisen uskomista sekä halua luopua likaisesta eli syntisestä elämästä.

Kasteen jälkeenkin meihin jää vielä elämään vanha langennut ihminen, joka ei suostu Jumalan tahdon alle. Tuo vanha Aadam elää meissä jokaisessa aina kuolinhetkeen asti. Hengellisesti elävässä ihmisessä on siis kaksi toisiaan vastaan taistelevaa luontoa: on ensiksi ruumiillisessa syntymässä saatu lihallinen eli syntinen luonto ja toiseksi on Jumalan sanan voimasta kasteessa saatu hengellinen eli vanhurskas luonto.

Paavali puhuu Ensimmäisessä korinttolaiskirjeessään ensin vääryydentekijöistä, jotka eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa, ja sitten kastetuista Jeesuksen omista, jotka on pesty puhtaiksi tällaisista synneistä. ”Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, 10. eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. 11. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.” (1. Kor. 6:9-11)

’Peso’ eli puhtaaksi peseminen tarkoittaa kastetta. Kasteessa meidät erotetaan pois syntisestä Perkeleen hallitsemasta elämästä ja siirretään Jeesuksen hallitsemaan elämään.

Tiituksen kirjeen kolmannessa luvussa Paavali kirjoittaa näin: ”Mutta kun Jumalan, meidän Vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti Hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen pesun ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen Hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina Hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan.” (Tiit. 3:4-7). Sanat uudestisyntymisen pesusta ja Pyhän Hengen uudistuksesta tarkoittavat kastetta.

Ilmestyskirjassa kerrotaan vaatteiden puhtaaksi pesemisestä. Puhtaaksi pestyt ja valkaistut vaatteet tarkoittavat sitä, että kastettuna uskotaan Jeesukseen, erityisesti Hänen sovittavaan ristinkuolemaansa, se on sitä, että jätetään synnit Jeesuksen veriseen ristiin kiinni naulattavaksi.

Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: ’Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?’ Ja minä sanoin hänelle: ’Herrani, sinä tiedät sen.’ Ja hän sanoi minulle: ’Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.’” (Ilm. 7:13-14).

Merkillinen taivaallinen valkaisukone: Jeesuksen veressä valkaistaan likaiset vaatteet, ne tulevat kirkkaan valkoisiksi! Pyhässä kasteessa meidät pestään puhtaiksi Kristuksen veressä. Kasteessa meidät pestään puhtaiksi, tehdään Jumalalle kelvollisiksi ja saamme Pyhän Hengen lahjan.

Pelastuuko kastettu siis automaattisesti? Pelastuu, kun pysyy kasteessa hänelle lahjoitetussa Jeesuksen uskossa. Jos sen sijaan kastettu ei usko ja tunnusta Jeesusta kasteensa mukaisesti, niin hän ei pelastu.

 

4. IMEVÄINEN LAPSI USKON ESIKUVANA

Jeesus asettaa pienen imeväisen lapsen uskon esikuvaksi. Miksi? Pieni lapsi ei pysty juoksemaan auttajaansa karkuun tai kykene pakenemaan hyväntekijältään. Siksi taivasten valtakunta onkin lasten kaltainen. Taivas kuuluu ja lahjoitetaan niille, jotka eivät juokse karkuun Rakastajaansa ja Pelastajaansa, niin kuin tekivät Aadam ja Eeva. Inhimillistä ymmärrystä vailla oleva lapsi ei vastustele tai omalla viisaudellaan järkeile pois uskoa Jeesukseen. Lapsi ottaa vastaan sen, mitä hänelle lahjaksi annetaan - hänellä ei ole muita vaihtoehtoja: lapsi ei kykene itse mitään ansaitsemaan tai työtä tekemään.

Sen sijaan me aikuiset olemme omasta mielestämme niin ymmärtäväisiä, että kykenemme itse valitsemaan Jumalan, totuuden ja rakkauden. Me haluamme suuressa viisaudessamme tosiasiassa olla itse jumalia, määritellä itse oikean ja väärän, valheen ja toden rajat. Kuvittelemme olevamme niin kykeneviä, että pystymme tavalla tai toisella tekemään jotakin Jumalalle kelpaavaa ja siten ansaitsevamme pelastusta. Tai sitten järkeilemme, että olemme aivan liian huonoja ja syntisiä täydellisten taivaaseen.

Kaikki tuo aikuismainen ajattelu suhteessa Jumalaan on pimeyttä. Vain ja ainoastaan Jumala tietää kaiken ja on erehtymätön tuomari. Jumalan sana on kokonansa totuus - Raamatun kanssa ristiriidassa olevat ihmisen sanat ovat aina valhetta ja vääryyttä. Langenneen ihmisen omat teot tai valinnat eivät ole koskaan puhtaita eivätkä kelpaa täydellisyyttä vaativalle Jumalalle. Ja toisaalta, Jeesus kuoli juuri syntisten puolesta, tuli parantamaan juuri sairaita, etsimään kadonneita.

Ylpeydessään ja epäuskossaan moni hylkää kasvaessaan kasteen armon. Mutta kiitos Herralle, Jumala ei halua hylätä yhtään Hänen lapsekseen uudestisynnytettyä, vaan odottaa tuhlaajapoikia ja -tyttöjä takaisin kotiin. Sinäkin saat uskoa, että Jeesuksen tähden, oman kasteesi kautta, saat tänään olla Jumalan pelastettu ja puhtaaksi pesemä taivaskansalainen. Saat jättää syntisi Jeesuksen ristin juurelle ja ottaa vastaan Hänen puhtautensa. Saat katsoa korotettuun Ihmisen Poikaan ja parantua käärmeen kuolettavasta puremasta, ikuisesta kuolemasta.

"Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra'. Sillä he kaikki tuntevat Minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä Minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä." (Jer. 31:34) Tämä on varmasti totta. Aamen.