JulkaisumuotoPDF
Bookmark and Share
Juha Muukkonen
Onko Herra laittanut sinut odottamaan?
Luuk. 2


Kynttilänpäivän rippipuhe ja saarna (Luuk. 2:22-33)

Raamatunkäännös: KR 1933/38


JÄSENNYS:
RIPPIPUHE
SAARNA
1. USKO ON ODOTTAMISTA
2. KAIKKI MINULLE NYT HETI!
3. JEESUS JAKSAA ODOTTAA
4. ONKO SINUT LAITETTU SYRJÄÄN ODOTTAMAAN?
5. MITEN ODOTUSAIKA KÄYTETÄÄN?
6. HERRAA ODOTTAVA EI TULE PETTYMÄÄN


RIPPIPUHE

Herran seurakunta, veljet ja sisaret Kristuksessa Jeesuksessa. Tänään on kynttilänpäivä, jonka otsikko vanhan käsikirjan mukaan on 'Jumalan kirkkaus Kristuksessa', uuden käsikirjan mukaan 'Kristus, Jumalan kirkkauden säteily'. Kynttilänpäivä-nimitys johtuu siitä, että aikanaan juuri tänä kirkkovuoden sunnuntaina, seitsemän viikkoa joulun jälkeen, vihittiin kaikki seuraavan vuoden aikana kirkossa käytettävät kynttilät.

Evankeliumina luetaan kynttilänpäivänä Jeesus-lapsen tuominen temppeliin. Se tapahtui neljänkymmenen päivän kuluttua Jeesuksen syntymästä; se on meidän kalenterissamme seitsemän viikkoa joulun jälkeen. Mooseksen lain mukaan poikavauva piti ympärileikata kahdeksantena elinpäivänään eli viikon ikäisenä. Tätä Jeesus-lapsen ympärileikkauksen muistojuhlaa me vietämme uudenvuodenpäivänä. Mooseksen laki sääti, että 33 päivää tämän poikalapsen ympärileikkauksen jälkeen synnyttäneen äidin piti tuoda temppeliin vuoden vanha karitsa polttouhriksi ja kyyhkysenpoika tai metsäkyyhkynen syntiuhriksi. Jos perhe oli köyhä, niin polttouhrikaritsan sijaan sai tuoda kyyhkysen. (3. Moos. 12:2-8).

Tämän äidin puhdistautumisuhrin lisäksi Mooseksen laki määräsi, että jokainen esikoisena syntyvä poikalapsi piti lunastaa, toisin sanoen lapsen isän piti maksaa tuosta poikalapsesta lunastusmaksu temppelille, viisi sekeliä. Jokainen esikoisena syntyvä poikalapsi oli Herralle pyhitetty eli kuului Jumalalle. Jotta esikoispoika kuitenkin voisi jäädä vanhempiensa kasvatettavaksi ja aikanaan heidän vanhuudenpäivän turvakseen, piti tuo poika siis ostaa takaisin Jumalalta. Sitä tarkoittaa lunastusmaksu. Samalla tuon lunastusmaksun maksaminen oli isyyden vahvistus: se mies, joka sen lapsesta maksoi, tunnusti lapsen omakseen ja sai samalla oikeuden isän nimeen, kunnioitukseen ja vanhuuden päivinä kuuluvaan huoltoon. (2. Moos. 13:2, 13-16, 4. Moos. 18:16)

Kynttilänpäivänä tapahtui nämä kaksi asiaa: Maria toi puhdistautumisuhrinsa ja Joosef pojan lunastusmaksun. Laki ei määrännyt, että itse lasta olisi ollut tuotava temppeliin, mutta Jumala johdatti niin, että myös Jeesus-vauva oli vanhempiensa mukana. Tässä toteutui profeetallinen sana: Kirkkauden Herra saapui omalle nimelle pyhitettyyn huoneeseensa eli temppeliin.

Herramme saapuu myös tänään temppeliinsä, omalle nimelleen pyhitettyyn huoneeseensa eli seurakunnan keskelle. Hän toteuttaa sen Pyhän Henkensä voimalla sanan ja ehtoollisen sakramentin kautta. Kirkkauden Herra astuu luoksemme. Marian piti temppeliin tullessaan aikanaan tuoda syntiuhri puhdistautuakseen. Niin on myös meidän saatava puhdistus ja sovitus omille synneillemme - niin olemukselliselle perisynnille kuin siitä johtuville yksittäisille lankeemuksillekin.

Monella tapaa olemme Herraa vastaan rikkoneet. Pahin ja pääsynti on epäusko, joka näkyy esimerkiksi seuraavina asioina: Hätäilemme ajallisista asioista, vaikka ainoa, mistä meidän pitäisi huolta kantaa on Jumalan valtakunta. Pelkäämme jokapäiväisen elatuksen, terveyden ja maallisen kunnian menettämistä, vaikka ainoa, mitä meidän tulisi pelätä, on itse Jumala. Emme luota Vapahtajamme lupauksiin siitä, että Hän pitää meistä huolen, vaan kuvittelemme olevamme oman työmme ja kilvoituksemme varassa. Etsimme epäuskoisen sydämemme houkuttelemana lihallemme nautintoa ja onnea pahan vallassa olevasta maailmasta. Ainoa kestävä autuus on kuitenkin Jumalan sanassa: Herramme julistamassa täydessä syntien anteeksiantamuksessa ja Jeesuksessa lahjaksi annettavassa iankaikkisessa elämässä. Käymme nyt yhdessä tunnustamaan syntimme.


SAARNA

1. USKO ON ODOTTAMISTA

Rukoilemme: Tule, Pyhä Henki, ja kirkasta meille Herra Jeesus Kristus. Aamen. Ajattele, jos sinä olisit saanut kymmenen miljoonan lottovoiton, ja kuitenkin eläisit niukkuudessa senttiä venyttäen. Rahat makaisivat pankissa, mutta et vielä voisi käyttää niitä. Tai jos olisit saanut yliopistollisen tohtorin koulutuksen huippuarvosanoin, mutta tekisit tutkijanvirkaa odottaessasi vaikkapa lähetin töitä kuljettaen toisten kirjeitä ja viestejä huoneesta ja talosta toiseen. Entä jos olisit äärimmäisen nopea kilpajuoksija, satanen reilusti alle kymmenen sekunnin, mutta et kuitenkaan olisi saanut vielä koskaan osallistunut yhteenkään kilpailuun. Odottaminen on joskus tuskallisen vaikeaa.

Odottaminen on kuitenkin Raamatun yksi kantava ja läpäisevä teema, sen punainen lanka. Oikeastaan uskon toinen nimi on juuri odottaminen. Halki Raamatun kerrotaan siitä, miten Jumala lupaa asioita, joiden täyttymistä täytyy kuitenkin odottaa. Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa puhutaan ilmeisesti jo elämänsä illassa olevasta miehestä, Simeonista, joka oli yksi näistä uskojista ja odottajista: "Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon, hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta." (Luuk. 2:25)

Kaikkein suurin maanpäällä elänyt odottaja, josta Raamatussa kerrotaan, on kuitenkin itse Herramme: Jeesus oli taivaasta maan päälle tullut Jumalan Poika, itse maailmankaikkeuden Herra ja Hallitsija, mutta teki silti 30-vuotiaaksi asti ihmisenä tavallisia puusepän ja rakennusmiehen töitä. Hän odotti kuuliaisesti oman aikansa täyttymistä, ja näytti samalla meillekin, mitä on oikea Jumalan sanaan turvaaminen ja Herralle otollisen hetken odottaminen.


2. KAIKKI MINULLE NYT HETI!

Elämme länsimaissa tiedonvälitys- ja huvittelukeskeisessä nyt ja heti -ajassa. Kaiken on tapahduttava nopeasti, ilman odotusaikoja; tiedot, tulokset ja nautinnot on saatava juuri nyt. Kaupallisessa kulutuskulttuurissa tämä vielä kärjistyy: merkkituotteet on ostettava juuri tänään - huomenna ne ovatkin jo pois muodista. Liikeyrityksessä tuloksen on tultava heti tämän tilikauden aikana. Tulos tai ulos -vaatimus on pääoman sijoittaneen omistajan tinkimätön ehto työntekijöilleen.

Kotitietokoneen omistaja kohtaa myös osaltaan nopeusvaatimuksen karvaasti: pari vuotta sitten hankittu pienen omaisuuden maksanut kone ei pyöritäkään tänään markkinoilla olevaa ohjelmaa. Myös halujen on tultava tyydytetyksi heti. Elinikäisestä sitoutumisesta irti revityn sukupuolielämän, tupakan, alkoholin ja muiden huumeiden sekä viihdeteollisuuden tuottamat hetkelliset ja ohikiitävät nautinnot on saatava kokea juuri nyt.

Nykyihminen ei jaksa odottaa. Mutta Jumala jaksaa. Ei Hänellä ole kiire niin kuin meillä oman aikamme loppumista pelkäävillä hätäilijöillä. Hyvin suunniteltu ja valmisteltu on puoliksi tehty, sanoo vanha viisaus. Ei Jumala ryntäile paikasta ja suunnitelmasta toiseen, vaan Hänen tekonsa ovat pysyvät ja tarkkaan harkitut. Hän jaksaa odottaa oikeaan hetkeen ja aikaan, jotta suunnitelmat täyttyisivät tarkasti ja täydellisesti. Jeesuksen, meidän Herramme, elämässä tuo jumalallinen pitkän tähtäimen ajattelu tuli erityisellä tavalla esiin.


3. JEESUS JAKSAA ODOTTAA

Jeesus ymmärsi viimeistään kaksitoistavuotiaana oman taivaallisen alkuperänsä. Muistamme hänen ensimmäisen käyntinsä Jerusalemissa ja sen temppelissä. Jeesuksen vastaus murehtineille vanhemmille, "... Minun pitää niissä oleman, mitkä Minun Isäni ovat" (Luuk. 2:49) kertoo selvää kieltään. Jeesus sanoi Jumalaa Isäkseen. Kukaan juutalainen ei voinut tuona aikana ajatellakaan kutsuvansa Israelin Pyhää isäkseen. Mutta tämän jälkeen kului vielä kahdeksantoista vuotta hiljaisuudessa. Jeesus eli tavallisen työmiehen elämää. Ei Hänen jumaluudestaan ollut näkyvissä mitään merkkejä. Jeesus odotti ja valmistautui hiljaisuudessa omaan tehtäväänsä.

Kahdeksantoista vuotta, tai edes koko Jeesuksen elämän 30 vuotta ennen julkisen toiminnan alkua, ei ole suinkaan pisin aika, mikä kerrotaan valmistautumis- ja odotusajaksi Raamatussa. Yksi vahvimmista Jeesuksen vanhatestamentillisista esikuvista, Mooses, vietti erämaan hiljaisuudessa lampaita paimentaen 40 vuotta, ennen kuin hänen varsinainen elämäntehtävänsä Israelin kansan johtajana ja vapauttajana alkoi. Ennen erämaa-aikaa hän oli ollut vielä toiset 40 vuotta Egyptissä, joka sekin oli ollut vain valmistautumista tulevaan kansan johtajan tehtävään.


4. ONKO SINUT LAITETTU SYRJÄÄN ODOTTAMAAN?

Onko Jumala laittanut sinut syrjään odottamaan? Tuntuuko sinusta siltä, että vuodet vain kuluvat, eikä mitään tapahdu? Oletko saanut joskus, mahdollisesti jo nuoruudessasi tai lapsuudessasi kutsun Jumalan työhön? Ja vaikket olisi vielä mitään erityistä kutsumusta kokenut saaneesikaan, niin jo kastepäivänäsi olet saanut valtavan tehtävän: sinut on kutsuttu iankaikkisen Jumalan työtoveriksi viemään omalla paikallasi eteenpäin sanomaa Jeesuksesta.

Olet ehkä kuitenkin kokenut, että ovet on suljettu edestäsi ja tiesi on tukittu. Oma elämäntilanteesi ei anna mahdollisuuksia kutsumuksesi toteuttamiseen. Sisältäpäin vaivaavat pelko, arkuus ja neuvottomuus, ehkä lihallinen laiskuuskin. Perheesi; puolisosi, lapsesi tai vaikkapa vanhempasi, voivat asettaa tiukat rajat toimillesi. Sinulla ei yksinkertaisesti ole ajankäytöllistä, henkistä tai hengellistä liikkumatilaa. Omat vammasi tai sairautesi voivat asettaa esteen toimillesi.

Tai voi olla, että sinä olisit valmis työhön, mutta ne, joiden parissa työtä tekisit, eivät halua ottaa työtäsi ja sanomaasi vastaan. Saat puhua kuuroille korville ja näyttäytyä sokeille silmille. Tai sitten ne, joita tarvitsisit työkumppaneiksi ja tukijoiksi, eivät tulekaan mukaan.

Tuo kaikki edellä kerrottu saattaa olla sitä, että Jumala on todella laittanut sinut syrjään odottamaan, valmistumaan ja kypsymään. Sinun aikasi ei ole vielä tullut. Lähes poikkeuksetta Jumala on kuljettanut omaan työhönsä kutsumat palvelijansa vuosien, joskus vuosikymmentenkin, valmistumis- ja odotusaikojen kautta. Hiljaisuuden, odotuksen ja usein kärsimyksenkin koulussa Herra kypsyttää meitä omaan palvelustyöhönsä.


5. MITEN ODOTUSAIKA KÄYTETÄÄN?

Jeesus itse antaa meille myös esikuvan ja mallin siitä, miten tämä odotusaika käytetään. Tärkein asia on Jumalan sanaan, Raamattuun tutustuminen. Jeesus ei olisi ihmisyytensä näkökulmasta voinut täyttää tehtäväänsä ihmiskunnan suurimpana Opettaja, jos Hän ei olisi tarkoin ja perusteellisesti tutkinut Raamatun pyhiä kirjoituksia. Toinen asia on rukous. Jeesuksen rukouselämästä ei ole suoranaista mainintaa ennen Hänen julkisen toimintansa alkua. Lienee kuitenkin selvää, että hän oli rukoilijoista suurin myös ennen julkisuuteen astumistaan. Kolmas asia, ja tämän Uusi testamentti suoraan myös sanoo, on Jeesuksen säännöllinen viikoittainen osallistuminen seurakunnan jumalanpalvelukseen.

Nämä kolme asiaa, Raamatun tutkiminen, rukous ja jumalanpalvelus, ovat kivijalka silloin, kun olemme Jumalan koulussa. Ilman näitä me emme voi hengellisesti kasvaa. Ilman näitä me emme voi liittyä Herraamme niin tiiviisti, että kestäisimme kaiken sen vastatuulen, minkä tulemme tehtävässämme ja kutsumuksessamme kohtaamaan. Ero ja juopa Jeesuksen tuntevien ja Hänet hylänneiden välillä tulee koko ajan kasvamaan. "Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen." (Ilm. 22:11)

Herra karsii meistä odotusaikoina pois monenlaisia vääriä siteitä ja syntejä. Hän ottaa pois monia sellaisia asioita elämästämme, jotka ovat lopulta vain taakkoja, vaikka ne nyt meistä niin hyviltä ja houkuttelevilta tuntuvatkin. Silloin kun emme voi ylvästellä ja kehuskella saavutuksillamme ja menestyksellämme sen enempää ihmisten kuin Jumalankaan edessä, opimme tärkeintä läksyä. Minä ja sinä olemme Jumalalle arvokkaita ja rakkaita täysin riippumatta siitä, mitä olemme tehneet tai saaneet aikaan. Hiljaisuudessa Herra haluaa siirtää taka-alalle tämän katoavan maailman, jotta Hän itse voisi tulla rakkaaksi ja tärkeäksi, ensimmäiseksi ja viimeiseksi - ja jokaiseksi siltä väliltä.


6. HERRAA ODOTTAVA EI TULE PETTYMÄÄN

Menestys Jumalan työssä on hieno asia. Mutta se on hyödytöntä, jos tärkein unohtuu.  "Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa." (Luuk. 10:20) Voi olla, että sinut on siirretty syrjään juuri tämän asian vuoksi. Jotta vahvistuisit ja lujittuisit siinä kaikkein tärkeimmässä. Jeesus, taivaasta alas maan päälle tullut Jumalan Poika, on kuollut juuri sinun syntiesi vuoksi, kärsinyt helvetin tuomion juuri sinun rikkomuksiesi tähden. Häntä piinattiin ja häväistiin, jotta juuri sinä saisit syntisi anteeksi, jotta juuri sinut armahdettaisiin. Jeesus nousi kuolleista, jotta juuri sinä saisit tämän elämän jälkeen ikuisen elämän taivaassa.

Tuo kaikki ihanuus on tullut sinun osaksesi ilman pienintäkään omaa tekoasi tai ponnisteluasi. Olet pelastettu kuolemalta, kadotukselta, tyhjyydeltä ja tarkoituksettomuudelta ilman, että olisit sitä vähimmässäkään määrin itse ansainnut. Et ole piirunkaan vertaan parempi kuin veljesi tai sisaresi, joka yhä vain täyttää syntiensä mittaa. Uskot Jeesukseen Jumalan armovalinnan tähden, et oman ymmärryksesi, hurskautesi tai minkään itsestäsi nousevan asian tähden.

Jumalan suunnitelma ja aivoitus on saattanut sinut uskoon. Jumala rakastaa sinua itsensä tähden; sen tähden, että Hän itse on rakkaus. Jeesus rakastaa sinua riippumatta siitä, kuinka paljon olet Häntä vastaan potkinut ja syntiä tehnyt. Vaikka olisit syntisistä suurin ja saastaisin, syvimmälle langennut ja Herraa herjannut, niin Jeesus rakastaa sinua silti.

Jos Jumala on sinun edestäsi oven sulkenut, niin odota rauhassa. Odota vakain mielin tietäen, että kun hän omalla ajallaan oven sinulle avaa, niin kukaan ei voi sitä silloin sulkea. Et sinä turhaan odota, eikä sinun tarvitse pettyä, kun kiinnität toivosi Jeesukseen. Ei Herra turhaan viivyttele. Hänen tietonsa, ymmärryksensä ja suunnitelmansa ovat kuitenkin niin paljon korkeammalla meitä kuin taivas on korkeammalla maata. Et sinä turhaan, vahingossa tai sattumalta ole omassa elämäntilanteessasi. Jeesus on jo valmistanut sinulle tien eteenpäin. Hänen seurassaan meillä on tie auki taivaaseen asti.

Psalminkirjoittaja sanoo: "Miksi murehdit, minun sieluni, ja miksi olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan kiittää häntä, minun kasvojeni apua, minun Jumalaani." (Ps. 42:12)

Hurskas Simeonkin sai lopulta nähdä Herran ja kiittää koko sydämestään Häntä. Niin saat sinäkin, kun jättäydyt Herran sanan varaan ja odotat Hänen pelastustaan.

Rukoilemme: Opeta, Herra, meitä luottamaan Sinun sanaasi ja Sinun lupauksiisi. Anna meille uskoa ja voimaa odottaa. Kiitos, että Sinuun luottavan ei tarvitse koskaan pettyä. Jeesuksen, ainoan Herramme ja Vapahtajamme nimessä, me rukoilemme. Aamen.