JulkaisumuotoPDF
Bookmark and Share
Juha Muukkonen
Johannes Kastajan parannussaarna
Luuk. 3


Raamatunkäännös: KR 1933/38

JÄSENNYS:
RIPPIPUHE
SAARNA
1. JEESUS KASTETAAN MEIDÄN PUOLESTAMME
2. HÄIRITSEVÄ TOTUUDENPUHUJA
3. PARANNUSSAARNA HALLITSIJOILLE
4. PARANNUSSAARNA PAPEILLE
5. PARANNUSSAARNA HURSKAILLE KILVOITTELIJOILLE
6. PARANNUSSAARNA KANSALLE
7. SAAT JEESUKSEN VEREN TÄHDEN ANTEEKSI!


RIPPIPUHE

Veljet ja sisaret Jeesuksessa Kristuksessa! Tänään on ensimmäinen sunnuntai loppiaisesta. Sunnuntain otsikko on 'Kasteen lahja' tai vanhan käsikirjan mukaan 'Kasteen armo'.

Vapahtajamme asettamassa kasteessa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen perisyntinen ihminen pestään Jeesuksen veren, Jumalan sanan ja Pyhän Hengen voimalla puhtaaksi synnin syyllisyydestä. Kasteessa ihminen näkyvällä, aistittavalla ja todistettavalla tavalla siirretään pimeyden valtakunnasta Jumalan valtakunnan kansalaiseksi. Kasteen kautta Jumala adoptoi eli ottaa omaksi lapsekseen sen, joka on lihansa puolesta syntynyt langenneen Aadamin sukuun. Kastettu on uudestisynnytetty Jeesuksen omaksi. Kastettu on erotettu tämän synneissään karkeloivan ja lihan vallassa elävän kansan keskeltä Jumalan palvelijaksi ja valitun omaisuuskansan Israelin pyhän papiston jäseneksi.

Kastettu saa aina ja kaikissa tilanteissa luottaa Jumalan muuttumattomiin armolupauksiin Jeesuksessa; se on turvallisin mielin tunnustaa syntinsä ja lankeemuksensa sekä ennen kaikkea uskoa koko turmeltuneisuutensa anteeksi Golgatalla maahan asti vuodatetun Jumalan Pojan veren tähden.

Kansamme keskellä on kuitenkin vuosi vuodelta noussut yhä vahvemmin esiin opetusta ja toimintatapoja, jotka tosiasiassa turhentavat ja tyhjentävät Jumalan sanan opetuksen kasteesta. Armosta on tullut halpaa ja lahja heitetään arvottomana jätekeräykseen. Avoimesti julkisynneissä elävät kastetut kristillisen seurakunnan jäsenet tuottavat pilkkaa ja häpeää Herralle Jeesukselle Kristukselle, jonka nimiin heidät on otettu. Jumalan sanan ja seurakuntayhteyden laiminlyönti, ruokoton kielenkäyttö, välinpitämättömyys yhteiskunnan laeista, abortit ja avioliiton halveksiminen ovat arkipäivää suurelle osalle kristikansaa. Tällainenko jäisi pyhältä Jumalalta rankaisematta? Näin elävätkö muka iankaikkisen elämän perisivät?

Ja mikä kauheinta, me emme voi erottaa ja työntää tätä jumalattomuutta, luopumusta ja kapinaa itsemme ulkopuolelle, koskemaan vain joitakuita toisia. Tuo synnin saasta on ja pysyy tiukasti kiinni myös omassa sydämessämme. Ja pahasta sydämestämme nousevat enemmän tai vähemmän julkisesti esiin myös pahat ajatukset, loukkaavat ja valheelliset sanat sekä Jumalan sanan vastaiset teot ja hyvän tekemättä jättämiset.

Tänäänkin me tarvitsemme puhdistusta; täydellisyyttä vaativa laki ajaa meidät syntisen paikalle armoa anomaan. Tarvitsemme kipeästi paluuta kasteveden kautta tulevaan puhtaaksi pesemiseen. Ei kukaan meistä voi tuoda menneen viikon elämää Kaikkivaltiaan Jumalan eteen ja todeta: "Tässä on hyvin, hurskaasti ja täydellisesti eletyt päivät." Ei todellakaan. Takana on syntisestä luonnosta seurannut lankeemusten sarja, joka tuottaa kadotuksen. Ainoa mahdollisuutemme on pyytää anteeksiantamusta ja luottaa siihen, että Jumala itse täyttää täydellisen Poikansa kautta meidän puolestamme lain. Tänään on oikea aika palata kasteen armoliittoon, jonka Herra on tehnyt kanssamme omasta vapaasta tahdostaan, silkasta ja puhtaasta armosta ja rakkaudesta.

Käykäämme kaikki yhteen ääneen tunnustamaan syntimme ja syyllisyytemme. Teemme sen synnintunnustuksen sanoin, joka alkaa 'Taivaallinen Isä. Sain kasteen Sinun lapseksesi".


SAARNA

1. JEESUS KASTETAAN MEIDÄN PUOLESTAMME

Armo ja rauha Isältä Jumalalta ja meidän Vapahtajaltamme Kristukselta Jeesukselta! Tämän sunnuntain evankeliumissa kerrotaan Johannes Kastajasta, joka kastoi kansaa parannukseen. Myös Herramme Jeesus Kristus tuli Johanneksen kasteelle. Sen Vapahtajamme teki meidän puolestamme - itse Hän, puhdas ja pyhä, ei olisi parannuksen kastetta tarvinnut, niin kuin Hän ei ansainnut ja tarvinnut myöskään ristiä ja rangaistusta, koska ei ollut mitään pahaa tehnyt. Sen sijaan Herra tällä teolla jälleen kerran näytti sen, miten Hän, lihaan tullut Jumala, on syntisen ihmisen sijainen. Jeesus tuli ottamaan kaikessa täällä maan päällä vastaan sen, mikä kuuluu syntiselle ihmiselle. Jeesus kastettiin Jordanilla ristin kuolemaan, jossa Hän vuodatti verensä meidän puolestamme. Meidän syntisten puolesta Hän meni kasteelle. Kristus yhdisti itsensä kasteen kautta syntisiin ihmisiin - niin kuin mekin yhdistymme kasteen kautta synnittömään ja täydelliseen Vapahtajaamme.


2. HÄIRITSEVÄ TOTUUDENPUHUJA

Mutta palaamme Johannes Kastajaan. Johanneksen tehtävä oli valmistaa ihmiset ottamaan vastaan itse taivaasta maan päälle astunut Herra Jahve, Jumalan Poika, Jeesus Kristus. Samasta valmistelutehtävästä puhuu Vanhan testamentin yksityiskohta Egyptin hallitusmieheksi päässeen Joosefin elämästä. Joosefin edellä juoksi mies huutaen "Abrek!" Huomio! Polvillenne! Ja niin kansa lakosi maahan, kun arvojärjestyksessä faaraosta seuraava tuli paikalle.

Johannes on tuo airut, joka huutaa: Polvillenne! Nyt on tulossa itse maailmankaikkeuden Herra ja Valtias, kaiken Luoja ja ylläpitäjä. Miten Johannes Kastaja tuon oman airuen tehtävänsä täytti? Miten Johannes valmisti ihmisiä ottamaan vastaan Taivaan Kuninkaan ja Kaikkivaltiaan Herran? Johannes, pappi Sakariaan poika, oli aikansa uskonnollinen häirikkö. Hän sotki tutun ja turvallisen maailman, jonka vääryyksiin, epäkohtiin ja synteihin oltiin turruttu ja paaduttu. Johannes oli suoraselkäinen totuudenpuhuja, joka ei välittänyt siitä, millaisessa asemassa tai arvossa hänen kuulijansa oli. Johannes ei välittänyt siitä, minkälaiset kustannukset parannussaarnasta hänelle itselleen koitui.


3. PARANNUSSAARNA HALLITSIJOILLE

Johannes Kastajan aikana Galileassa oli vallassa neljännesruhtinas (tetrarkki) Herodes, jonka lisänimi Antipas erottaa hänet muista Herodes-nimisistä kuninkaista. Tämä Herodes Antipas hirmuhallitsijan Herodes Suuren poika. Herodes Suuri määräsi muun muassa Beetlehemin lastensurman. Johannes Kastaja nuhteli Herodes Antipasta sen tähden, että hän oli ottanut itselleen veljensä vaimon.

Kuten niin monta kertaa muulloinkin, nuhtelun kohde ei suostunut parannuksentekoon, vaan kovetti sydämensä ja jatkoi synnin tekemistä. Onhan se kieltämättä lihalle sietämätöntä puhetta tuo nuhtelu ja parannussaarna. Lihan vallassa elävät eivät haluaisi kuulla olevansa huorintekijöitä, tässä tapauksessa vielä sukurutsaisen huoruuden harjoittajia. Mooseksen laki tuomitsi huorinteon. Lisäksi se kielsi elossa olevan veljen vaimon pitämisen, ja siksi tämä sukurutsainen uusioavioliitto olisi pitänyt välittömästi purkaa.

Vielä vähemmän parannussaarnaa sieti toinen huorintehnyt ja kiellettyä suhdetta jatkava osapuoli, ruhtinatar Herodias. Herodias oli alun perin naimisissa Herodes Antipaksen veljen Filippuksen kanssa. Filippus sai lisänimen 'Maaton', koska hänellä ei ollut minkäänlaista maakuntaa hallittavaan. Antipas vietteli köyhemmän veljensä vaimon, ja ilmeisen halukkaasti Herodias vaihtoikin itselleen äveriäämmän aviomiehen. Antipaksella oli loistava hovi Tiberiaksen kaupungissa ja maakuntia (Galilea ja Jordanin takainen Perea) hallittavaan, toisin kuin vallasta osattomaksi jääneellä veljellään Filippuksella.

Johannes ei välittänyt siitä, että Herodes Antipas oli hallitsija, vaan julisti parannuksenteon vaatimusta synnit nimeltä mainiten samalla tavoin kuninkaalle kuin muillekin ihmisille. Herodes ei kuitenkaan parannukseen suostunut. Lopulta sietämätön totuuden torvi hiljennettiin katkaisemalla se poikki, kurkun kohdalta. Kuinka on nyt? Mitä Johannes sanoisi tänä päivänä meidän kansallemme ja sen johtajille? Presidenttiämme voisi toki historiaa penkomalla syyttää esimerkiksi julkisesta haureuden harjoittamisesta. Mutta oikea Jumalan lähettämä saarnamies ei ole ensisijaisesti mikään menneiden syntien ja lankeemusten tonkija, vaan nykyisiin synteihin tarttuva ja niihin parannuksenteon vaatimusta julistava. Johannes julistaa monelle mahtimiehelle ja -naiselle tänä päivänä: "Tehkää parannus haureuden ja huoruuden synneistä ja pysykää uskollisina omille puolisoillenne. Näyttäkää omalla esimerkillänne, mitä on vastuun kantaminen, ja aloittakaa se omasta perheestänne."


4. PARANNUSSAARNA PAPEILLE

Johannes puhui myös kansansa uskonnolliselle kermalle, saddukeuksille. Johannes totesi heidät käärmeen sikiöiksi (Matt. 3:7), siis Saatanan töiden jatkajiksi maan päällä. Saddukeusten asema oli ajanlaskun alun Israelissa suurin piirtein sama kuin meidän aikamme piispojen ja tuomiokapituleiden asessoreiden sekä kirkkomme muiden johtohenkilöiden. Mitä Johannes sanoisi meidän kirkkomme johtajille? Tuomio olisi kaikesta päätelleen sama kuin Johanneksen omana aikana. "Valta turmelee, ehdoton valta turmelee ehdottomasti", kirjoitti muuan ajattelija (englantilainen lordi Acton vuonna 1887 kirjeessään eräälle piispalle). On kerrassaan poikkeuksellista, että paljon valtaa omiin käsiinsä saava ihminen käyttäisi tuota valtaa oikeuden ja totuuden palvelukseen. Jo pelkästään oman hyvän aseman ja siihen liittyvän palkkapussin säilyttäminen on usein niin tärkeää, että totuus saa mieluummin joutua roskakoriin kuin oma virka.

Kerron yhden esimerkin. Suurin osa aikanaan omana opinahjonani toimineen Helsingin teologisen tiedekunnan raamatunselitysopin laitoksen professoreista ja opettajista on jo vuosikymmeniä opettanut Raamatun ja pyhän kristillisen uskomme vastaisia asioita. Löytyneekö lähes kymmenen päätoimisen opettajan ja tutkijan joukosta edes kahta, jotka uskoisivat Jeesuksen syntyneen neitsyestä? Tai nousseen ruumiillisesti ylös haudasta? Tai palaavan kunniassaan takaisin maan päälle tuomitsemaan eläviä ja kuolleita?

Valtion palkkaamina virkamiehinä ja yliopiston opettajina heillä on tietenkin oikeus uskoa ja opettaa niin kuin haluavat. Mutta he ovat lähes kaikki myös kansankirkkomme paimenvirkaan vihittyjä. Heistä ja heidän opetuksestaan vastuussa olevat kansankirkon piispat silittelevät näitä uskonkieltäjiä kuitenkin päähän ja antavat heidän jatkaa suoraan helvetistä tulevaa opetustaan. Siitä, joka näiden professoreiden ja ihmisopin mukaan viisaiden tohtorien opetukset uskoo ja omaksuu tulee käärmeen sikiö, eli Saatanan töiden jatkaja maan päällä. Tutkimusten mukaan näitä kadottavien harhaoppien omaksujia on paljon. Jumalan Vastustajan tärkein tehtävä on tehdä tyhjäksi oikea opetus Jeesuksesta, ihmiseksi syntyneestä Jumalasta ja sielujen Pelastajasta.

Perkeleen antikristillisten oppien uskojia ja opettajia ei ole enää vain yliopistojen, kirkon koulutuskeskuksen tai tuomiokapitulien suojissa. Olemme saaneet tiedotusvälineistä kuulla useista paikallisseurakunnissa toimivista papeista, jopa piispoista, jotka ovat julkisesti saman pimeyden lähettiläitä. Kun esimiehet ja vastuunkantajat, viimekädessä tuomiokapituli, eivät puutu asiaan, he antavat samalla hyväksynnän väärille opeille ja tulevat myös itse niistä osallisiksi. Osalliseksi valheesta, epäuskosta ja paatumuksesta, jotka vievät levittäjänsä, sallijansa ja omaksujansa tuhoon ja ikuiseen kadotukseen.

Moni seurakunnan työntekijä kieltää Jeesuksen jumaluuden eli herruuden, tai opetuksessaan vähättelee Jeesuksen neitseestäsyntymisen merkitystä. Myös Herramme Jeesuksen ristillä vuodattaman veren merkitys, se on koko uskon ja julistuksen keskuksena oleminen, näyttää olevan monella hukassa. Tällainen vie pohjan pois koko sovitusopilta eli uskonvanhurskaudelta.

Jos Jeesus ei ollut maan päälle ihmiseksi syntynyt Vanhan testamentin Jumala, se on Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala - jos lihaan tullut Vapahtajamme ei ollut maailman Luoja, jonka nimi on Jahve eli Herra - niin emme me syntejämme saisi uskon kautta anteeksi. Jos Golgatan keskimmäisellä ristillä kärsi vain syntisestä sukukunnasta syntynyt mies, ei synnitön Ihmisen Poika ja voimastaan itsensä tyhjentänyt kaikkivaltias Jumala, niin kukaan meistä ei pääsisi taivaaseen. Meillä ei olisi täydellistä sijaiskärsijää, joka olisi meidän puolestamme antanut Jumalan vanhurskaan vihan täydellisesti lepyttävän uhrin. Se on Saatanalle riemuvoitto, jos seurakunnan tilaisuuksissa puhutaan kerta toisensa jälkeen kaikesta muusta mutta ei synnistä ja synnit sovittavasta Golgatan verestä.

Samoin jos joku kieltää Pyhän Raamatun kokonaisuudessaan syntyneen Pyhän Hengen vaikutuksesta ja alkaa kumota ja vääristellä profeetallisten ja apostolisten kirjoitusten lakia, ovat seuraukset hirvittävät. Meidän aikanamme erityisen kova paine on viidettä käskyä, älä tapa, vastaan. Yli puoli miljoonaa lasta on surmattu maassamme viimeisten vajaan neljänkymmenen vuoden aikana aborteissa. Eikä tilanne yhtään helpotu, kun kirkkokansaamme tutkitaan kuudennen käskyn, älä tee huorin, valossa. Kaikki miehen ja naisen välisen elinikäiseksi tarkoitetun avioliiton rajat ylittävä sukupuolielämä on haureutta ja huoruutta, joka vie parannusta tekemättömän kadotukseen.


5. PARANNUSSAARNA HURSKAILLE KILVOITTELIJOILLE

Saman tuomion kuin saddukeukset saivat Johannekselta myös fariseukset. Fariseukset eivät olleet juutalaisen uskonyhteisön korkeinta vallankäyttäjäjoukkoa. Vaikka evankeliumeissa saddukeukset ja fariseukset usein mainitaankin yhdessä, niin kysymyksessä on kaksi täysin eri, osittain toisiaan kohtaan jopa vihamielistä ryhmää. Fariseukset olivat sisäänpäin lämpiävää, vakaasti kilvoittelevaa uskonnollisesti valveutunutta joukkoa. He yrittivät noudattaa Mooseksen lakia mitä tarkimmin. He kuvittelivat päässeensä yrityksessään niin pitkälle, että kuvittelivat olevansa moraalisesti ja uskonnollisesti huikean paljon tavallisen syntisen kansan yläpuolella. Näennäinen menestys lain noudattamisessa teki heistä ylpeitä ja kovasydämisiä niitä kohtaan, jotka eivät kyenneet tai halunneet samanlaiseen isien perinnäissääntöjen mukaiseen tarkasti säännösteltyyn ja eristäytyvään elämään.

Keitä ovat meidän päivämme fariseukset? Ihmisluontohan ei ole muuttunut miksikään Johanneksen ja Jeesuksen ajoista. Itsestäni löydän monia fariseusten piirteitä ja näen niitä ikävä kyllä muissakin. Mitä suljetumpi, sisäänpäin lämpiävämpi ja toiset ulkopuolelle sulkevampi jokin ryhmä on, sitä helpommin sen jäseniin osuu Johanneksen tuomio ja parannuksenteon vaatimus. Oikea parannuksenteko on omasta ylpeydestä luopumista, se on valheellisen kuvitelman hylkäämistä omasta paremmuudesta ja synnittömyydestä. Oikea parannuksenteko on kovasydämisyyden murtamista suhteessa muihin ihmisiin ja ryhmän ulkopuolisiin.

En minä uskovana, en edes saarnamiehenä ja pastorina, mahdollisesti johonkin herätysliikkeeseen tai järjestöön kuuluvana, ole piirunkaan vertaa parempi kuin joku toinen ihminen. Samasta langenneesta ja mädästä lihasta se on minunkin sydämeni, niin kuin jokaisen muunkin ihmisen. En minä ole Kuninkaan lapsi itseni tähden, omasta tahdostani, vaan Jeesuksen tähden ja Hänen tahdostaan. En minä ole Jeesusta valinnut Herrakseni, vaan Hän on uudestisynnyttänyt ja valinnut minut seuraajakseen. Kiitos, kunnia ja ylistys uskostani sekä pelastuksestani kuuluvat yksin ja ainoastaan Herralle Jeesukselle Kristukselle.

Minä uskon Jeesukseen vain ja ainoastaan siksi, että Jumala on itse oman armovalintansa perusteella antanut minulle itsessäni syntisyyteeni kuolleelle lahjaksi uskon. Jumala on suvereenisti vaikuttanut ja ylläpitänyt minussa pelastavan uskon sanansa ja sakramenttiensa kautta. Pelastava usko ei perustu vähimmässäkään määrin minun omiin tahdonvalintoihini, omaan hurskauteeni, omaan rehellisyyteeni, omaan pyhyyteen tai mihinkään sellaiseen, mikä minussa itsessäni on.

Fariseusten kaltaisista omavanhurskaista, ihmistekoihin kiinnittyvistä sisäänpäin lämpiävistä ryhmistä meillä on todennäköisesti jokaisella kokemusta. Saisipa Herran täysi laki murtaa jokaisen ylpeän mielen! Saisipa Jeesuksen täysi lahja-armo sulattaa jokaisen kivisydämen loppuun asti! Myös minun. Tämä farisealaisesta ulkokultaisuudesta ja omavanhurskaudesta luopuminen ja siitä parannuksen tekeminen ei tietenkään missään tapauksessa tarkoita Jumalan sanasta, Pyhästä Raamatusta, ja sitä oikein opettavasta Tunnustuksesta luopumista. Juuri päinvastoin, silloin kun me syvästi ja loppuun asti haluamme sitoutua Jumalan muuttumattomaan ilmoitussanaan, me tuomitsemme myös itsessämme lihallisen ylpeyden ja ulkokultaisen näyttelemisen. Jumalan sana osoittaa ensimmäiseksi jokaisen meistä sataprosenttisen syntiseksi ja turmeltuneeksi, ei vähääkään paremmaksi omassa lihassa kuin maailman silmissä halveksituin julkisynnin palvoja.


6. PARANNUSSAARNA KANSALLE

Mutta Johanneksen parannussaarna ei koskenut vain joitakuita erityisryhmiä, maallisia hallitsijoita, uskonnollisia johtajia ja uskonnollisia ihmisiä. Johanneksen parannussaarna osuu jokaiseen. Tästä on todistuksena Raamatun sanat, että koko Juudea ja Jerusalem tulivat hänen saarnaansa kuulemaan ja sitoutumaan kasteen kautta parannukseen (Matt. 3:5). 'Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle.' (Matt. 3:2) Johanneksen lain saarnaa, hänen esittämäänsä parannuksenteon vaatimusta on julistettava täysillä tänäänkin. On aivan oikein ja tarpeellista julistaa tänäänkin: "Tehkää parannuksen soveliaita hedelmiä" (Matt. 3:8). Uusi kirkkoraamattu (KR 1992) sanoo tässä kohtaa selittäen: "Tehkää hedelmää, jossa teidän kääntymyksenne näkyy!" Älkää luulko, että te voitte ajatella: 'Onhan meidät kastettu ja konfirmoitu, olemmehan me kirkon jäseniä.' Tai: 'Me kuulumme siihen ja siihen liikkeeseen!' Minä sanon teille: Jumala pystyy herättämään itselleen lapsia vaikka kivisydämisistä pakanoista. Kirves on jo pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen.

Jokaisen on tänään suostuttava parannussaarnan alle tunnustamaan syntinsä ja tekemään niistä parannusta. Se, joka ei ole edes pyhäpäivisin Jumalan sanaa eli Raamattua lukenut tai sen saarnaa kuullut, tehköön parannuksen ja alkakoon nauttia säännöllisesti hengellistä ravintoa. Se, joka on sydämessään, puheissaan ja elämässään rakastunut tähän pian katoavaan maailmaan ja sen hetkellisiin ja pettäviin nautintoihin, etsiköön lohtua, turvaa ja iloa yksin Jeesuksesta ja Hänen sanastaan. Se, joka on kiroillut, laittakoon huulillensa puhtauslukon.

Se, joka on vanhempiaan tai esivaltaa halpana pitänyt, antakoon niille Jumalan tahdon mukaisen kunnian. Se, joka on lähimmäistään vihannut ja halveksinut, pyytäköön anteeksi ja osoittakoon rakkautta. Se, joka on tehnyt abortin tai ollut edesauttamassa sellaisen tekemistä, tunnustakoon syntinsä ja sitoutukoon myös muiden elämän kunnioittamiseen. Se, joka on hylännyt avioliiton pyhyyden ja harjoittanut esiaviollista seksiä tai pettänyt puolisoaan, tehköön parannuksen. Tämä koskee myös sydämen ajatuksia. Se, joka on ennen oikeudetta käyttänyt toiselle kuuluvaa, ahkeroikoon nyt oman elatuksensa ansaitsemiseksi ja hädänalaisten auttamiseksi. Se, joka on valehdellut, oikaiskoon puheensa ja pysyköön totuudessa. Tyytyköön tästä lähtien omaansa se, joka on toisia kadehtinut ja toisen omaa itselleen himoinnut.

Jos et parannuksentekijöiden joukkoon suostu, olet itsesi ylpeydessäsi ja epäuskossasi tuominnut. Olet sydämesi kovuudessa sitonut itsesi synteihisi. Ilman parannusta kuljet erossa Jumalasta ilman tulevaisuutta, toivoa ja pelastusta. Tee siis parannus ja usko evankeliumi!


7. SAAT JEESUKSEN VEREN TÄHDEN ANTEEKSI!

Jeesus on sinun puolestasi ristillä kuollut. Jeesus on sinun sijastasi helvettiin heitetty. Jeesus suostui kärsimään sinun syntiesi vaatiman rangaistuksen. Tämä koskee niin olemuksellista perisyntisyyttäsi kuin kaikkea siitä seuraavaa huonoa elämää. Puhdas Ihmisen Poika otti puolestasi vastaan Jumalan vanhurskaan vihan kaikkea sinun vääryyttäsi ja irstauttasi kohtaan. Jeesus haluaa antaa kaikki syntisi anteeksi, jotta sinä olisit Jumalan lapsi, synneistäsi puhdistettu ja pääsisit tämän elämän jälkeen ikuiseen taivaan juhlaan.

Lain ja parannuksen saarna ei ole muuta kuin alkusoitto, kuin kynnysmatto varsinaiselle asialle: evankeliumille. Niin arvottomaksi Johannes koki tehtävänsä suhteessa Jeesukseen, että sanoi olevansa kelvoton riisumaan edes kenkiä Hänen jalastaan. Laki osoittaa meidät jokaisen kadotetuksi ja hylkäämisen arvoiseksi. Mutta Jeesuksen rakkaus ristillä korottaa jokaisen siihen katsovan ja uskovan. Jeesukseen uskominen saattaa meidät Isän hellimiksi ja rakastetuiksi lapsiksi.

Kumpaan joukkoon sinä kuulut? Jeesukseen uskoviin vai Hänen hylkääjiinsä? Kumpaan suuntaan sinä olet menossa? Oletko menossa synnit tunnustaneena ja niistä parannusta tekevänä kohti taivasta? Vai oletko paatuneena ja itsekkäänä, enemmän ihmisiä kuin Jumalaa pelkäävänä, matkalla kohti helvettiä? Jos tunnet omassatunnossasi pistoksen ja janoat anteeksiantamusta ja puhtaampaa elämää, niin ole autuas eli ikionnellinen.

Tänään sinulle tarjotaan parannuslääkettä syntielämääsi. Ehtoollispöytä on katettu juuri niitä varten, jotka tunnustavat syntinsä ja haluavat tehdä niistä parannusta. Saat alttarilla ottaa vastaan itsesi ulkopuolella tulevaa pyhyyttä ja vanhurskautta, kokonaan lahjana Herralta. Olitpa minkälaisessa elämäntilanteessa tahansa, niin Jeesus kutsuu sinua tänään uskomaan syntien täyteen anteeksiantamiseen Golgatan ristillä. Ehtoollispöytään tuleva tunnustaa olevansa syntinen ihminen, joka on velvollinen tekemään parannusta kaikista Jumalan sanan vastaisista asioista. Ehtoollispöydässä syntinen saa ottaa vastaan Pyhän ja Puhtaan Jumalan suullaan ja kaikilla aisteillaan. Sen läheisempää yhteyttä ei tässä elämässä ole mahdollista Herraan saada.

Olitpa sitten rikkonut kuinka paljon tahansa, langennut kuinka syvälle ja kuinka monta kertaa tahansa, niin tänään sinulle tarjotaan täyttä ja ehdotonta anteeksiantoa kaikesta synnistä. Painotan sanoja ehdotonta ja kaikesta. Sinun ei tarvitse etkä lopulta voikaan löytää itsestäsi yhtään, et pienintäkään merkkiä pyhyydestä ja täydellisyydestä. Et sinä enkä minä saa syntejä anteeksi sen tähden, että me sen omalla parannuksen teollamme ja kilvoituksellamme ansaitsisimme. Syntien anteeksianto ja pelastus on Jumalan lahja, ansioton lahja, ei vähimmässäkään määrin palkka. Katso ristiä. Sinä ja minä kuuluisimme tuonne roikkumaan kirottuina ja hylättyinä. Mutta siellä on Jeesus. Hän kärsi, jotta meillä olisi vapaus, elämä ja taivas.

Ehtoollispöydässä saamme jättää kaiken oman kelvottomuutemme Jeesuksen ristille ja ottaa vastaan Hänen pyhyytensä ja täydellisyytensä. Juuri itsessään kuolleelle, syntiselle, langenneelle, sairaalle ja pelästyneelle Jeesus sanoo: "Poikani, tyttäreni, sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Mene, äläkä enää syntiä tee."