JulkaisumuotoPDF
Bookmark and Share
Juha Muukkonen
Ihmisen Poika, luovu ihmisyydestäsi!
Dan. 7

 

Rippipuhe ja saarna (Dan. 7:13-14)
 
Raamatunkäännös: KR 1933/38
 
 
JÄSENNYS:
RIPPIPUHE
SAARNA
1. SELITTELEVÄ RAAMATUNKÄÄNNÖS KADOTTAA JEESUKSEN
2. TOSI JUMALA JA TOSI IHMINEN
3. SAATANA HOUKUTTAA LUOPUMAAN IHMISYYDESTÄ
4. VAIN VIATTOMAN TOSI IHMISEN KÄRSIMYS TUOTTAA IHMISKUNNALLE SOVITUKSEN
5. IHMISYYTEEN KUULUU RAJALLISUUS JA RIIPPUVAISUUS
6. JUMALAKSI RYHTYNEEN IHMISEN SIJAINEN
 
 
RIPPIPUHE
 
Veljet ja sisaret Jeesuksessa Kristuksessa! Olemme kokoontuneet kolmiyhteisen Jumalan nimeen saamaan hengen ravintoa Pyhän Raamatun sanasta ja alttarin sakramentista.

Kun tulemme Kaikkivaltiaan Jumalan kasvojen eteen, niin jokainen meistä havaitaan syntiseksi ja rikkoneeksi. Kukaan ei ole kyennyt rakastamaan Herraa yli kaiken eikä lähimmäistään niin kuin itseään. Nekin, jotka ovat parhaansa yrittäneet ja tehneet, ovat jääneet kauas täydellisyydestä - niistä puhumattakaan, jotka eivät ole edes yrittäneet elää totuuden ja rakkauden mukaan.

Armollinen Jumalamme ei kuitenkaan halua jättää ketään synnin, syyllisyyden, tuomion ja kuoleman alle. Hän haluaa armahtaa, antaa anteeksi ja täyttää syntinsä anteeksisaaneen Pyhän Hengen riemulla ja voimalla.

Käymme nyt sydämen katumuksessa tunnustamaan syntimme. Teemme sen sanoin, jotka alkavat 'Minä vaivainen syntinen ihminen'.

 

SAARNA

1. SELITTELEVÄ RAAMATUNKÄÄNNÖS KADOTTAA JEESUKSEN

Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! Danielin kirjan luvussa seitsemän puhutaan Ihmisen Pojan kaltaisesta, joka saapui Vanhaikäisen eteen ja jolle annettiin valta, kunnia ja valtakunta. Kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat Häntä. (Dan. 7:13-14) Jeesus samastaa itsensä tähän Danielin näkemään hahmoon ja käyttää itsestään evankeliumeissa perätä 80 kertaa tätä nimitystä 'Ihmisen Poika'. Jeesus esimerkiksi kysyy: "Kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö Hän uskoa maan päältä?" (Luuk. 18:8)

Uusi raamatunkäännös, KR 1992, niin hyvää ja sujuvaa suomenkieltä kuin se lieneekin, on ikävä kyllä luvattoman epätarkka. Tässäkin Danielin kirjan kohdassa, jossa puhutaan siis sanamukaisesti Ihmisen Pojasta, se kääntää selitellen 'näöltään kuin ihminen'. Sille, joka haluaa oikean ja raamatullisen periaatteen mukaan etsiä vanhan liiton kirjoituksia elävää Messiasta, itseään Herraa Jeesusta Kristusta, ei uusimmasta kirkkoraamatusta ole monessakaan kohdassa mitään apua. Vanhan ja uuden liiton kirjoitusten välinen yhteys, joka sanatarkan käännöksen kautta pitäisi tulla näkyviin, on nyt selittelevän käännöksen myötä katkennut. Vuoden 1992 kirkkoraamatun Vanhan testamentin käännöksestä on Messias, Herra Jeesus, monessa kohtaa hukassa. Miten helposti se käykään, että Jeesus meiltä häviää, niin kuin Hän hävisi vanhemmiltaan Marialta ja Joosefilta Jerusalemin juhlilla.

Toki myös 1930-luvun käännöksessä oli omat puutteensa. Esimerkiksi Psalmissa 22 nykyinen käännös ilmaisee Messiaan kärsimyksen paljon tarkemmin jakeessa 17: "Koirien lauma saartaa minut, minut ympäröi vihamiesten piiri. Käteni ja jalkani ovat runnellut." Edellinen käännös sanoi virheellisesti: "Sillä koirat minua piirittävät, pahain parvi saartaa minut, minun käteni ja jalkani, niin kuin jalopeurat." Tarkka käännös jakeen lopusta olisi: "Käteni ja jalkani he ovat lävistäneet."

 

2. TOSI JUMALA JA TOSI IHMINEN

Mutta palatkaamme Danielin kirjan sanaan Ihmisen Pojasta. Mitä tuo Messiaasta käytetty ilmaisu pohjimmiltaan tarkoittaa? Meillä Jeesuksen jumaluudesta vakuuttuneilla on joskus kiusaus ohittaa liiankin kevyesti se tosiasia, että Jeesus oli myös täysi ihminen. Teologisesti puhutaan ns.  kaksiluonto-opista, joka tarkoittaa sitä, että Jeesus oli samanaikaisesti sekä täysi Jumala että täysi ihminen; se on tosi Jumala ja tosi Ihminen. Emme saa luopua kummastakaan, jos haluamme Jumalaa oikein palvoa ja taivaaseen päästä. Jos luovumme Jeesuksen jumaluudesta, niin kuin monet aikamme ihmisistä - jopa kansankirkon teologit tekevät - niin emme ole Pyhän Hengen vaikuttamassa uskossa emmekä kristittyjä. Jos luovumme Jeesuksen täydestä ihmisyydestä - sellaistakin harhaoppia on kirkon historian aikana esiintynyt - olemme auttamatta harhassa ja silloinkin ajautuneet pelastavan uskon ulkopuolelle; niiden joukkoon, jotka ilman Jumalaa hukkuvat.

 

3. SAATANA HOUKUTTAA LUOPUMAAN IHMISYYDESTÄ

kun Perkele aikanaan Jeesuksen kasteen jälkeen kiusasi Häntä 40 päivän ajan autiomaassa, niin sielunvihollisen tavoite oli nimenomaan saada Jeesus luopumaan ihmisyydestään. Kasteensa hetkellä Jeesus oli kuullut taivaasta äänen, joka yksiselitteisesti vahvisti Jeesuksen olevan Jumalan Poika: "Tämä on minun rakas Poikani, johon Minä olen mielistynyt." (Matt. 3:17)

Kiusaaja tarttui nyt tähän Jumalan sanaan ja yritti sen varjolla saada Jeesusta käyttämään omaa Jumalan Pojan asemaansa omaksi hyödykseen vastoin ihmisen rajallisuutta. Kahteen kertaan Perkele käyttää nimenomaan sanoja: "Jos kerran olet Jumalan Poika" ja yrittää saada Jeesuksen ylittämään ihmisyytensä rajat muuttamalla nälkäisenä kivet leiviksi tai hyppäämällä näytösluonteisesti temppelin harjalta alas saadakseen mainetta, ihmisten kunnioitusta ja ihailua tekemällä ihmeellinen temppu.

 

4. VAIN VIATTOMAN TOSI IHMISEN KÄRSIMYS TUOTTAA IHMISKUNNALLE SOVITUKSEN

Jos Jeesus olisi näihin houkutuksiin suostunut, ei hän enää olisi voinut kuolla ihmisten puolesta. Silloin Jeesus ei enää olisi ollut uusi Aadam, joka ihmisenä olisi täyttänyt lain viimeistä piirtoa myöten. Jos Jeesus olisi omaa etuaan tavoitellen ylittänyt ihmisen rajallisuuden, Hän ei enää olisi voinut olla ihmisen osan täyttäjä, ihmisten sijaiskärsijä. Hänen elämänsä ja kuolemansa ei enää olisi ollut yhteismitallinen ja samassa tasossa kulkeva kuin meidän ihmisten elämä. Hän olisi ollut vain ohikiitävä päiväperho, joka ei todellisesti olisi käynyt lävitse sitä kaikkea, mitä ihminen joutuu elämässään kokemaan. Jeesuksen kärsimystä ei olisi enää voitu lukea ihmisten hyväksi, jos Hän ei todellisuudessa olisi ollut kaikkien niiden rajoittavien tekijöiden alainen, jotka määrittelevät maan tomusta luodun ihmisen elämää.

Se, että Jeesus saattoi kuitenkin käyttää jumalallista voimaansa ja valtaansa eri elämänsä tilanteissa toisten auttamiseksi, oli vain osoitus ihmiskunnalle, että tässä on ihmisten keskelle lihaksi tullut Jumala. Nuo ihmeteot eivät tapahtuneet Jeesuksen inhimillisten, itsekeskeisten tarpeiden täyttämiseksi, vaan siksi että hädänalaiset saisivat apua ja maailma saisi samalla vastaansanomattoman ja yksiselitteisen todistuksen Jeesuksen ainutlaatuisuudesta. Jeesuksen tekemien ihmeiden tarkoitus oli vain osoittaa Hänet kirjoitusten lupaamaksi Pelastajaksi. Sen jälkeen kun Pietari Filippoksen Kesarean seudulla tunnistaa ja tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi, elävän Jumalan Pojaksi, ei Jeesus enää tee juuri mitään ihmetekoja.

Sen sijaan Hän alkoi opettaa ja puhua kärsimyksestään, kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Jeesuksen täytenä ihmisenä kokema kidutus, hylkääminen, kuolema ja ylösnousemus oli Hänen koko maanpäällisen elämänsä tarkoitus. Sitä varten Hän tänne maanpäälle ihmiseksi syntyi; kärsimään ihmisenä ihmiselle kuuluva kadotustuomio.

 

5. IHMISYYTEEN KUULUU RAJALLISUUS JA RIIPPUVAISUUS

Samoin kuin Jeesusta, Saatana houkuttelee myös meistä jokaista luopumaan ihmisyydestä. Tuo kiusaus on sama niin uskovilla kuin uskomattomillakin. Sielunvihollinen yrittää saada minua ja sinua ylittämään ihmisen rajallisuuden: tuo langennut ylienkeli, luoduista mahtavin, viisain, loistavin, kaunein ja musikaalisin, houkuttelee meitä laajentamaan ymmärrystämme, tajuntaamme ja valtaamme yli sen, mikä ihmisen osaan kuuluu.  "... aukenevat teidän silmänne, ja tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan." (1. Moos. 3:5) Näinhän tuo vanha kehno on kuiskutellut paratiisista alkaen.

Jumalan luoman ihmisen elämään kuuluu rajallisuus. Ihminen ei voi itse päättää sitä, mikä on oikein ja väärin; toinen ilmoittaa meille hyvän ja pahan rajat. Ihminen ei voi hallita omaa elämäänsä ja olla itsensä herra; elämämme on toisen varassa ja meidät omistaa toinen. Ihminen ei voi ymmärtää ja tietää kuin vajavaisesti; toinen ymmärtää ja tietää täydellisesti. Ihmisen elämään kuuluu riippuvuus ja kannettavana oleminen; toinen on se, joka kannattelee. Ihmisen elämän tuhoavin asia on halu ylittää ihmisyyden raja eli yrittää päästä eroon rajallisuudesta ja riippuvaisuudesta. Adolf Hitlerin kerrotaan sanoneen: "On sietämätön ajatus, että meidän yläpuolellamme olisi joku jumala, jolle me olisimme vastuussa teoistamme." Tällainen lausahdus on puhtaasti ja avoimesti saatanallista oppia, joka sitten tulikin hirvittävällä tavalla näkyviin kansallissosialistien päästyä Saksassa valtaan.

Ihmisyys tarkoittaa siis riippuvaisuutta toisesta; halu itseriittoisuuteen on perkeleellistä. Ihmisyys tarkoittaa oman rajallisuutensa tunnustamista: minä en osaa enkä hallitse kaikkea. Erityisesti syntiinlangenneena ihmisenä minä erehdyn, toimin väärin ja kompastun; toinen on se, joka hallitsee kaiken, tekee aina oikein ja pysyy aina pystyssä. Ja vaikka olisin lankeamaton ja synnitön ihminen paratiisissa, niin silloinkin tietoni ja ymmärrykseni oli vajavaista ja rajallista. Ainoa, joka tietää ja osaa kaiken on Jumala. Ainoa, joka on toisista riippumaton ja itsenäinen eli suvereeni, on Luojamme, kolmiyhteinen Jumalamme, joka Raamatun sanassa itsensä meille ilmoittaa.

 

6. JUMALAKSI RYHTYNEEN IHMISEN SIJAINEN

Ihminen, joka ryhtyy itse jumalaksi, riippumattomaksi ja itsenäiseksi, toteuttaa Saatanan haaveita. Sellainen ihminen, vaikkapa jumalaksi julistautunut antiikin ajan hallitsija, Rooman keisari, Persian kuningas tai Egyptin faarao, tai lähempänä meidän aikaamme olevat esimerkit, itselleen palvontaa vaatineet Hitler, Stalin tai Mao Tsetung, ovat tuhonneet kaikkein raskaimmin ihmiskuntaa.

Samanlaiset tuhoavat seuraukset - vaikkakin pienemmässä mittakaavassa - koituvat myös meidän toimistamme, joilla me pyrimme pois Jumalan sanassaan ilmoittaman ehdottoman auktoriteetin alta. Aina kun ihminen yrittää olla jotakin muuta kuin vajavainen ihminen, hänestä tulee armoton ja tuhoava.

Vapahtajamme pysyi maanpäällisen elämänsä aikana ihmisyytensä rajoissa - Hän oli loppuun asti kuuliainen Poika Isälleen ja täytti tinkimättä Jumalan tahdon. Meidän puolestamme Hän sen teki ja ihmisenä täytti lain. Ja meidän puolestamme Hän kärsi ja otti ihmisenä vastaan meille ihmisyyden rajat ylittäneille kuuluvan rangaistuksen, hylkäystuomion ja kadotuksen.

Ole siis siunattu, kun tiedät ja tunnet tarvitsevasi oman elämäsi ja oman saatanan houkutuksiin langenneen mustan sydämesi ulkopuolelta tulevan avun ja pelastuksen. Juuri Sinä saat uskoa Herraan Jeesukseen Kristukseen, joka vanhurskauttaa jumalattoman ja pahan.

Olet jo Pyhässä Kasteessa liitetty Kristuksen ruumiiseen, pesty Isän edessä ristinveren voimalla puhtaaksi kaikesta syyllisyydestä, rangaistuksesta ja kadotuksesta. Alttarilla saat syödä ja juoda rakkaan Herramme ruumiin ja veren; olla yhtä lihaa Hänen kanssaan, joka on kuoleman ja synnin jo voittanut. Olet Jumalan lapsi, armahdettu syntinen, joka Jeesukseen katsoessasi ja turvatessasi saat lahjaksi iankaikkisen elämän uudessa paratiisissa.