JulkaisumuotoPDF
Bookmark and Share
Juha Muukkonen
Milloin eroan portoksi ryhtyneestä kansankirkosta?
2. Kor. 6
 
 
Ote kirjeestä 26.10.2011
 
 
 
"Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? 15. Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? 16. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: 'Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani'.  17. Sentähden: 'Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani 18. ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias'." (2. Kor. 6:14-18)


"He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä. 6. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen." (1. Joh. 4:5-6)

 

[Kysyit näiden raamatunkohtien äärellä, että olisiko jo aika erota Suomen ev.lut. kirkon jäsenyydestä.]

 

Olen itsekin jo monta vuotta miettinyt, milloin kansankirkosta eroan. Toistaiseksi en ole sitä vielä itse tehnyt. Syinä ovat lähinnä seuraavat asiat:

1. Voin kansankirkon pappisoikeudet omaavana pastorina toimina siltana vielä niille viimeisille mohikaaneille, jotka kansankirkon toiminnassa mukana olevina etsivät Jumalan sanan mukaista tietä Jeesuksen luokse taivaaseen. Heitäkin vielä on, vaikka vuosi vuodelta yhä vähemmän. Tämä peruste on heikkenemässä.

2. Minulla on vielä auki joitakin ovia kansankirkkoon: Opetan Jumalan erehtymätöntä sanaa [joissakin kansankirkon paikallisseurakunnissa]. Mutta tämä tilanne ei kauan enää jatkune, joten tämä kakkosperustekin on pian kuivumassa pois.

3. Mahdollinen kansankirkon pappisoikeuksien riistäminen minulta antaa mahdollisuuden julkiseen keskusteluun, jossa on mahdollista tuoda esiin Jumalan sanan totuus ja todistus Jeesuksesta merkittävästi laajemmalle joukolle, kuin mitä muuten saavuttaisin. Paavalikin käytti Rooman kansalaisuuttaan hyväksi evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Tosin hänet myös tuon kansalaisuuden tähden mestattiin, ja rangaistukset tulevat tietenkin aikanaan myös minulle - jos Herra niin hyväksi näkee. Jos itse eroaisin, niin se ohitettaisiin hiljaisella olankohautuksella.

 

Henkilökohtaisesti kuitenkin - jos näitä pappiskutsumukseeni ja julistustehtäviini liittyviä perusteita ei olisi - näen enemmän perusteita olla kuulumatta kuin kuulua jäsenenä kirkkoon, joka on laajalla rintamalla ja julkisesti ryhtynyt portoksi.

Omista ystävistäni ja työni tukijoista noin puolet on jo eronnut Suomen ev.lut. kirkosta. Esim. työni tukiyhdistyksen neljästä hallituksen jäsenestä kaksi kuuluu kansankirkkoon, kaksi on jo eronnut. Eräässä jumalanpalvelusseurakunnassa sen enempää pastorin vaimo, hallituksen puheenjohtaja kuin varapuheenjohtajakaan eivät kuulu enää kansankirkkoon - mahtaako kuulua kukaan hallituksen jäsenistä? Olenkin vitsaillut, että pian olemme tunnustuskirkollisissa luterilaisissa jumalanpalvelusseurakunnissa tilanteessa, jossa vain pastori maksaa kirkollisveroa.

Teologisesti asia on selvä - ei pidä olla vapaaehtoisesti tukemassa sellaista toimintaa, joka sotii Jumalan sanaa ja Hänen kunniaansa vastaan. Jos oma rooli kansankirkossa on lähinnä vain veronmaksajana toimiminen, niin se on kyllä aisankannattajan tehtävä.

Kysymys siis kuuluu: Voitko olla - tai pikemminkin oletko - kansankirkon jäsenenä suolana mätänemisen keskellä? Miten se vaikuttaisi asemaasi Kristuksen valtakunnan jaloon sotilasvirkaan kutsuttuna, jos et enää olisi kansankirkon veronmaksaja? Mikä muuttuisi? Monien Jeesuksessa pyhien seurakunnan jäsenten osalta kansankirkko on nykyisin vain muodollisuus, Kristuksen Kirkon lahjat ja seurakuntayhteys saadaan kansankirkon toiminnan ulkopuolella.

Jos kuitenkin tiedät, että Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa evankeliumin työssä ja olla suolana kansankirkon jäsenenä merkittävästi paremmin kuin ilman jäsenyyttä, niin silloin älä eroa.