JulkaisumuotoPDF
Bookmark and Share
Juha Muukkonen
Sukuluettelon evankeliumi
1. Moos. 5

 

Raamatunkäännös: KR 1933/38

 
JÄSENNYS:
1. SUKULUETTELOT KÄTKEVÄT MEHEVÄN EVANKELIUMIN
2. KYMMENEN ENSIMMÄISTÄ PATRIARKKAA AADAMISTA NOOAAN
2.1 AADAM - IHMINEN
2.2 SEET - ASETETTU
2.3 ENOS - KUOLEVAINEN
2.4 KEENAN - VALITUS
2.5 MAHALALEL - JUMALAN YLISTYS
2.6 JERED - LASKEUTUMINEN
2.7 HANOK - OPASTAJA
2.8 METUSALAH - HÄNEN KUOLEMANSA LÄHETTÄÄ
2.9 LEMEK - KÖYHÄLLE
2.10 NOOA - LOHDUTUS, LEPO
 
 
1. SUKULUETTELOT KÄTKEVÄT MEHEVÄN EVANKELIUMIN
 
Moni raamatunlukija taitaa ohittaa hyvin nopeasti, joskus jopa yli hypäten Raamatun suku- ja muut nimiluettelot. Ne saattavat tuntua kuivilta ja kaavamaisilta: erikoisia ja vaikeasti äännettäviä nimiä sekä vuosilukuja ja muita numeroita joskus sivukaupalla. Mutta kun näitä Jumalan sanan kohtia tutkitaan tarkemmin, huomataan, että Pyhä Henki on ohjannut tarkasti joka ainoa Raamatun sanan ja kirjaimen. Ja ennen kaikkea, Pyhä Henki on kirjoituttanut kaiken saarnaamaan Jeesusta.

"... nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä Hänen nimessänsä." (Joh. 20:31) Tämä koskee kaikkia Raamatun kirjoituksia. Ne on kirjoitettu Jeesusta varten, joka on itse Jumalan Sana (Joh. 1).

Olen kuullut Amerikan juutalaisesta, joka on tullut Jeesuksen uskoon luettuaan Raamatun ensimmäisen sukuluettelon (1. Moos. 5). Pyhän Hengen vaikuttama uskoontulo on täysin mahdollista tuonkin Jumalan sanan kohdalla, jos osaa Raamatun hepreaa ja kykenee siten ymmärtämään ensimmäisten kymmenen esi-isän hepreankieliset nimet: Niistä muodostuu pelastava evankeliumi Jeesuksesta.

Eikä ainoastaan ensimmäiset kymmenen esi-isää, vaan lopulta kaikki Raamatussa luetellut rakkaan Vapahtajamme esivanhemmat ja muut nimetyt henkilöt saarnaavat myös nimillään Kirjoitusten keskusta ja tähtäyspistettä, Jeesusta Kristusta. Kaikki, mitä Raamattuun on kirjoitettu, on syvimmältään siellä siksi, että oppisimme tuntemaan Jeesuksen syntiemme sovittajana ja iankaikkisen elämän lahjoittajana.

 

2. KYMMENEN ENSIMMÄISTÄ PATRIARKKAA AADAMISTA NOOAAN

2.1 AADAM - IHMINEN

Maailman ensimmäisen ihmisen nimi oli Aadam (אָדָם 'ādā́m, laus. adam), joka  tarkoittaa myös yleisnimenä ihmistä eli ihmisolentoa.

Aadam-nimen juurikirjaimet tarkoittavat punaista (hepr. אָדם 'ādóm, laus. adom), jonka taustalla on puolestaan sana veri (דָּמ dā́m, laus. dam) eli sananmukaisesti 'veren värinen'. Aadam-nimellä on yhteys myös maaperä- eli adama-sanaan (אֲדָמָה  'adāmā́h, laus. adama). Ihminen, adam, on luotu adama-maasta eli maan mullasta. Uusi Aadam värjäytyi Golgatan ristillä punaiseksi omasta viattomasta dam-verestään, jonka Hän vuodatti aina maahan asti sovittaakseen meidän ja koko maailman synnin.

Huomattava on myös, että jo ennen Aadamia on sukuluettelossa yksi nimi: Jumala (kreik. ‛ο θεóς, ho theós). "... tämä Enoksen, tämä Seetin, tämä Aadamin, tämä Jumalan." (Luuk. 3:38) Siksi sukuluetteloa tutkiessamme meidän on huomattava, että sen alkukin saarnaa syvimmiltään lihaan tullutta Kristusta: "Jumala, ihminen" eli "Jumalihminen", so. "Jumala, joka tulee veriseksi ihmiseksi"! Tässä on läsnä maailmanhistorian suurin ihme ja salaisuus: Kaikkivaltias ja ääretön Luoja tulee lihaan ja ottaa halvan ja punaiseen vereen värjäytyvän orjan muodon.

 

2.2 SEET - ASETETTU

Sen jälkeen, kun maailman ensimmäinen lapsi, Kain, surmasi nuoremman veljensä Aabelin ja tuli ajetuksi maanpakoon, saivat Aadam ja Eeva tilalle kolmannen pojan, Seetin.

Seetistä tiedämme seuraavaa: Hän syntyi isänsä Aadamin ja äitinsä Eevan ollessa 130-vuotiaita. Seetille syntyi myös muita veljiä ja sisaria, lukumäärää ja nimiä emme tiedä. Seet sai itse 105-vuotiaana Enos-pojan ja sen jälkeen muita lapsia. 800-vuotiaana Seet jäi orvoksi isästään Aadamista. Seet kuoli itse 912-vuotiaana eli 1042 vuotta maailman luomisen jälkeen. Hänen Enos-poikansa oli silloin 807-vuotias.

Seetin syntymä on kerrottu Raamatussa näin: "Ja Aadam yhtyi taas vaimoonsa, ja tämä synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Seet, sanoen: "Jumala on suonut minulle toisen pojan Aabelin sijaan, koska Kain hänet surmasi". " (1. Moos. 4:25)

Hepreankielessä sanotaan, että 'Aadam tunsi taas vaimonsa, ja tämä synnytti pojan'. Aviomiehen ja -vaimon sukupuoliyhteys on esikuva Kristus-sulhasen ja seurakuntamorsiamen yhdeksi lihaksi tulemisesta sanan kautta ja erityisesti kasteessa ja ehtoollisessa. "Minä tunnen Hänet, johon minä uskon', sanoo Paavali. Ja ennen kaikkea, Herra tuntee meidät Hänen omikseen kastetut nimeltä ja tuntee meidät ja mielenliikkeemme paremmin ja syvemmin kuin me itse.

Sanatarkasti suoraan hepreasta kääntäen: "... ja antoi hänen nimekseen Seet (שֵׁת šét, laus. shet), sillä 'asetti (שָׁת šā́t, laus. shat) minulle Jumala siemenen toisen tilalle Aabelin, sillä surmasi hänet Kain'."

Kirkkoraamattujen 1933:n ja 1992:n käännös, 'suonut', on selittelevä, kuin myös vanhan Biblian 'antanut'. Tarkka käännös olisi 'asetti'. Seetin nimi on johdettu asettaa-verbistä (שִׁית šī́t, laus. shit) ja tarkoittaa siten 'asettaminen' tai 'asetettu'.

Syvimmältään asettaa-sana saarnaa meille sitä, miten meidän syntimme on otettu meiltä pois ja asetettu sijaiseksemme tulleen uhrikaritsan päälle. Sen jälkeen, kun Mirjam ja Aaron olivat parjanneet veljeään Moosesta, antoi Herra Mirjamin sairastua spitaaliin. "Silloin Aaron sanoi Moosekselle: 'Oi, herrani! Älä pane meidän päällemme syntiä, jonka olemme tyhmyydessä tehneet.'" (4. Moos. 12:11). Sananmukaisesti: "Älä aseta meidän päällemme syntiä" (אַל־נָא תָשֵׁת 'al nā́' tāšét, laus. al na tashet). Tämä on juuri meidän rukouksemme: Me olemme tyhmyydessämme tehneet syntiä ja voimme vain rukoilla armahdusta eli sitä, että Jumala ei asettaisi syntejämme meidän päällemme, vaan ne olisivat meidän Sijaisemme Jeesuksen päälle asetut. Kristus on asetettu syntiuhriksi meidän puolestamme.

 

2.3 ENOS - KUOLEVAINEN

Seetin pojan eli kolmannen polven patriarkan nimi oli Enos (אֱנוֹשׁ 'änṓš, laus. enosh).  Nimi tarkoittaa 'kuolevainen.'

 

2.4 KEENAN - VALITUS

Neljännen polven esi-isä oli nimeltään Keenan (קֵינָן qēnā́n, laus. kenan, MT 6x, 1. Moos. 5:9). Hepreaksi nimi tarkoittaa itkuvirttä, kuolinvalituslaulua (קִינָה qīnāh, laus. kina, MT 18x, esim. 2. Sam. 1:17).

 

2.5 MAHALALEL - JUMALAN YLISTYS

Viidennen polven esi-isä oli Mahalalel (מַהֲלַלְאֵל mahalal'él, laus. mahalalel). Nimi esiintyy MT:ssa yhteensä 7 kertaa: Keenanin poikana 6x, 1. Moos. 5:12 ym. ja 1x Juudan heimon mies, Amarjan isoisä, Neh. 11:4). Nimi tarkoittaa 'Jumalan ylistys'. Nimessä on sama juuri kuin halleluja-sanassa.

 

2.6 JERED - LASKEUTUMINEN

Kuudennen polven esi-isä oli Jered (יֶרֶד jä́räd, laus. jered).  Nimi esiintyy MT:ssa  yhteensä 7 kertaa: Mahalalelin poikana 6x, 1. Moos. 5:15 ym., ja 1x Juudan sukukuntaan kuuluvana Esran poika, Gedorin isä, 1. Aik. 4:18). Nimi tarkoittaa alas laskeutumista. Jordan-joen nimessä on sama juuri.

 

2.7 HANOK - OPASTAJA

Seitsemännen polven esi-isä Hanok eli UT:n Eenok oli se, joka vaelsi Jumalan yhteydessä ja jonka Jumala otti tästä maailmasta pois - vahva esikuva Kristuksen elämästä.

"Ja Hanok vaelsi Metusalahin syntymän jälkeen Jumalan yhteydessä kolmesataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. 23. Niin oli Hanokin koko elinaika kolmesataa kuusikymmentä viisi vuotta. 24. Ja kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois." (1. Moos. 5:22-23)

Hanokin nimi (חֲנוֹ ḥanṓk, laus. chanoch) tarkoittaa opastamista ja käyttöön vihkimistä. Samaa juurta on myös vihkimisjuhla, hanukka (חֲנֻכָּה ḥanukkā́h, laus. chanuka, MT 8x)

 

2.8 METUSALAH - HÄNEN KUOLEMANSA LÄHETTÄÄ

Kahdeksannen polven esi-isä Metusalahin nimi (מְתוּשֶׁלַח metūšä̃́laḥ, laus. metushelach)  tarkoittaa 'hänen kuolemansa lähettää (tai vapauttaa, päästää irti). Verbijuuri שָׁלַח šāláḥ, laus. shalach, esiintyy VT:ssa 846x.

 

2.9 LEMEK - KÖYHÄLLE

Yhdeksännen polven esi-isän nimi Lemek (לֶמֶ lä́mäk, laus. lemech) oli näiden kymmenen ensimmäisen nimen joukossa minulle aluksi kaikkein kryptisin eli arvoituksellisin. Verbijuurta, jossa olisi Lemekin konsonanttikirjaimet 'l', 'm' ja 'k' (לָמַ lāmák, laus. lamach) ei hepreassa ole. Sen sijaan sen voi tulkita kahteen osaan jakautuvaksi: prepositio eli etusana 'le' (לְ le, laus. le) ja sana 'mach' (מָ mā́k, laus. mach) eli nöyrä, maahan painettu, köyhä (partisiippi verbistä köyhtyä 'much' (מוּ mū́k, laus. much). Silloin käännökseksi tulee esim. 'köyhälle'.

 

2.10 NOOA - LOHDUTUS, LEPO

Raamattu itse selittää kymmenen esi-isän, Nooan, nimen: "Kun Lemek oli sadan kahdeksankymmenen kahden vuoden vanha, syntyi hänelle poika. 29. Ja hän antoi hänelle nimen Nooa, sanoen: 'Tämä lohduttaa meitä työssämme ja kättemme vaivoissa viljellessämme maata, jonka Herra on kironnut.'" (1. Moos. 5:28-29)

Nooan nimi tarkoittaa lohdutuksen lisäksi myös lepoa.

Kun luemme nämä kymmenen ensimmäistä nimeä yhteen saamme esim. seuraavan lauseen: "Ihmiselle, (joka on) asetettu kuolevaiseksi ja valitukseen - ylistys Jumalalle! - laskeutuu Opastaja, jonka kuolema lähettää köyhälle lohdutuksen ja levon." Halleluja!